Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2012

Zdroj: 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci představuje čtvrtý ročník filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště s oceněním ve výši 8 000 EUR na festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku.

Dokumentární filmy soutěžící o filmovou cenu v rámci kampaně Zdravé pracoviště budou nominovány vedením festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku z filmů vybraných pro oficiální program tohoto festivalu. Další součástí ceny je to, že agentura EU-OSHA vyrobí 1 000 kopií vítězného filmu ve vybraných osmi jazycích EU a bude je distribuovat po celé Evropě. Režiséři jsou vyzýváni, aby své filmy předložili do 10. července 2012.

Informace o pravidlech a předpisech naleznete na internetové stránce Mezinárodního festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku.

Filmová kritéria

Film by se měl zabývat riziky, kterým lidé čelí na svém pracovišti (jako jsou rizika fyzikální, chemická, mechanická či psychosociální). Rovněž by se mohl věnovat právům pracovníků, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti nebo vlivům politické a hospodářské změny na způsob, jakým pracujeme. Dalším tématem by mohla být odvětví, která hrají důležitou úlohu v hospodářském, kulturním a politickém životě v Evropě (tzn. vzdělávání, zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví), nebo skupiny, které se potýkají s obzvláště velkými problémy, jako jsou migrující pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, mladí a stárnoucí pracovníci.

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště je udělována autorskému, tvůrčímu a umělecky ztvárněnému dokumentu, který mezi evropskými občany podporuje úvahy a diskusi o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Film by se měl vyznačovat zvláštním pohledem na věc, který porotu přesvědčí svým strhujícím příběhem, silnými postavami a vynikajícími filmařskými schopnostmi při práci s kamerou, zvukem a střihem.

Vítěz filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště udělí agentuře EU-OSHA bezplatně právo:

  • umístit upoutávku nebo výňatek z vítězného filmu v délce maximálně pěti minut a filmové fotografie (obrázky) na její internetovou stránku, do tiskových zpráv nebo do jejího zpravodaje,
  • ukázat a prezentovat upoutávku nebo celý vítězný film na neveřejných a nekomerčních akcích pořádaných agenturou EU-OSHA a její sítí kontaktních míst v zemích EU-27, EHP a v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích,
  • vyprodukovat 1 000 DVD včetně titulků ve zvolených evropských jazycích vítězného filmu a udělí agentuře EU-OSHA nevýhradní a nekomerční licenci, která se nebude vztahovat na veřejné promítání v kinech, na distribuci DVD ve výše uvedené síti a mezi jinými oficiálními partnery.

Autor vítězného filmu/držitel práv k vítěznému filmu za to může získat bezplatně práva na titulky pro další použití. Mezi 1 000 vyrobených DVD bude 200 DVD rezervováno pro autora/držitele práv pro jeho vlastní propagaci. Další podrobnosti projedná agentura EU-OSHA s oceněným vítězem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail