Existuje seznam doporučených OOPP pro různé profese?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Existuje seznam doporučených ochranných pracovních oděvů a jiných OOPP pro různé profese (konkrétně svařování, stavební práce, obrábění kovu, gastronomie apod.)?

Poskytování OOPP se musí především řídit zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. (zejména § 104) a nařízením vlády č. 495/2001 Sb. Z těchto předpisů vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zjistit rizika, jimž mohou být zaměstnanci vystaveni, pokusit se je odstranit nebo snížit na nejmenší možnou úroveň a poté, je-li to stále potřebné, poskytnout vhodné OOPP.

V nařízení vlády č. 495/2001 Sb. § 3 odst. 4 se uvádí: „Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Pomoci mohou normy obsahující informace o výběru některých OOPP (viz níže), odpovědnost za správnost výběru ale zůstává na zaměstnavateli.

  • ČSN EN 529 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod;
  • ČSN EN 458 Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod;
  • ČSN CR 13464 Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje;
  • ČSN 83 2719 Ochranné oděvy - Pokyny pro výběr, použití, ošetřování a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím (CEN/TR 15419);
  • ČSN 83 2705 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu (CEN/TR 15321);
  • ČSN 83 2510 Návod pro výběr, používání a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi (CEN ISO/TR 18690) – již neplatná, ale jsou tam užitečné informace.
Autor článku: 

Komentáře

Při výčtu právních a

23.02.2015 - 09:25 Tomáš Neugebauer
Při výčtu právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, které uvádějí doporučená OOPP pro různé profese nelze opomenout přílohu č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. "Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:", jakož i ČSN 05 0601:1993 Zvaranie. Bezpečnostne ustanovenia pre zvaranie kovov. Prevázdka., která je pro Českou republiku platná.

Re:

23.02.2015 - 09:57 Radoslav Vlasák
Svého času existovaly rezortní seznamy OOPP pro jednotlivé profese (aspoň ve stavebnictví tomu tak bylo). Neříkalo se tomu sice "hodnocení rizik", ale tyto seznamy ze známých rizik u jednotlivých profesí vycházely, a zaměstnavatelské firmy se jimi v podstatě řídily. Možná by i dnes nebylo od věci, kdyby se zaměstnavatelé (zvláště ti malí) mohli o nějaké podobné "všezahrnující" doporučení aspoň trochu opřít. Protože posuzovat potřebné OOPP pro jednotlivé profese podle řady předpisů a norem je i dnes pro mnohé zaměstnavatele nad jejich možnosti a někdy i schopnosti. Nejspíš by také ubylo tzv. "lidové umělecké tvořivosti", kdy se - většinou pro nedostatek zkušeností - hodnocení rizik někde víceméně opíše, a tomu se pak přizpůsobí i poskytování OOPP. Samozřejmě mnohdy s nežádoucími následky.

Re:

23.02.2015 - 10:47 Tomáš Neugebauer
Ano, také si vzpomínám na tu dobu. To bylo v době, kdy BOZP byla zaměřena resortně a také resortně byla řízena. To dnes již neplatí a ani platit nemůže. S resortních seznamů mnohé firmy ještě řadu let po jejich zrušení (po roce 1994) čerpaly (možná, že některé čerpají dosud). Zaměstnavatelé se mají o co opřít - již zmíněná příloha č. 3 nařízení vlády. A především o odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik, která právě převzala do jisté míry činnost do té doby prováděnou státem. OZO je poradním orgánem zaměstnavatele a má mu poradit, které OOPP svým zaměstnancům má poskytovat. Na zaměstnavateli, který je za zajištění BOZP odpovědný, je zda tuto radu příjme či nikoliv. Systém, pokud by byl zaměstnavateli akceptován, je mnohem lepší, než ten dřívější.

Re:

23.02.2015 - 11:11 Radovan Holy
Samozřejmě souhlas s p. Neugebauerem. NV. č. 495/2001 Sb., zde nemůže být ignorováno. Dovolím si zde přispět svým dotazem a rovněž i prosbou o sdílení zkušeností. Osobně vidím stále velký problém, ve volbě vhodné pracovní obuvi. Konkrétně, zda zvolit obuv bezpečnostní (S) nebo ochrannou (O). Zejména v případě, že je poskytnuta obuv bezpečnostní, nemalá část zaměstnanců si ztěžuje na její "nepohodlnost." Chtěl bych se tedy dotázat, jak postupovat při volbě mezi těmito kategoriemi obuvi? Jak toto řešíte v praxi vy? Komu ochrannou a komu již bezpečnostní? Abych to ještě upřesnil. Jde mi o konkrétní vlastnost obuvi, tj. o vyztuženou špici. Děkuji.

Re:

23.02.2015 - 12:36 Tomáš Neugebauer
Problém s vyztuženou špičkou obuvi je problémem letitým a dodnes na něj, pokud je mi známo, neexistuje jednotný názor. Sešel jsem se s názorem, že tato špička naopak nebezpečí poranění zvyšuje, neboť po pádu břemene na špičku nohy dojde k přeseknutí atd. Pro mnohé jsou nepohodlné atd. Vždy záleží na vyhodnocení konkrétních podmínek a zvážení míry rizika. Konečné slovo musí mít zaměstnavatel, potažmo příslušný vedoucí zaměstnanec. OZO doporučí, tzn., že uvede i výhody i nevýhody jednotlivých řešení, zaměstnavatel, resp. vedoucí zaměstnanec, rozhodne.

Re:

24.02.2015 - 10:46 Eduard Šimánek
Mýtus o špičce odsekávající či deformující prsty je opravdu letitý, ale stačí se logicky zamyslet. Vyztužená špička musí snést určité normové zatížení (není podstatné jaké), resp. chrání nohu zaměstnance do určité hmotnosti (statické, pádové...) břemene. Když už dojde k takovému zatížení špičky, že by došlo k její nebezpečné deformaci, jak by asi prsty nohy vypadaly po kompresi stejným břemenem, kdyby obuv špičkou vybavena nebyla?

Ještě k tzv. rezortním seznamům

23.02.2015 - 11:35 Radoslav Vlasák
To samozřejmě respektuji a nezpochybňuji ani úlohu OZO. Nicméně - pokud bych měl poradit někomu, kdo zaměstnává opravdu jen několik málo lidí, nejspíš bych mu právě ty bývalé rezortní seznamy vřele doporučil - od dnešních výsledků hodnocení rizik (a následně přidělovaných OOPP) se zase až tak neliší. A mnohdy mají větší "vypovídací schopnost", než doporučení některých bezpečnostních techniků (úmyslně nepíši OZO, ty by měly být "v obraze").

Šedivé jsou všechny teorie a zelený je strom života.

25.02.2015 - 09:04 Václav Syrový
Včera jsem si přečetl článek ing. Škréty, a dneska diskiuzní příspěvky k němu. Protože nemám mnoho času tak jsem se nezdržoval příspěvkem do diskuze. V pátek dělám školení obsluh řetězovách pil. Tak se na to trochu připravuji. Mám osnovu (od loňska od ing. Radvana býv. inspektra OIP Brno) tak jsem si ji trochu přečetl, a dodporučuje obsluze seznámit se s návodem na obsluhu pily. Tak jsem si asi v pondělí našel návod na pilu společnosti ama ( italská) stáhl a dneska ráno vytiskl, a když jsem jej začal studovat, tak jsem zjistil, že na straně 4 návodu výrobce doporučuje "pracovní oblečení" pro obsluhu pily a to jak textem, tak i obrázkem. Text obsahuje asi 120 až 150 slov, mimo jiné nedoporučuje nošení a používání ozdobných řetízlů a předmětů, které by se mohly dostat do pohybujících se částí přístroje. A obrázek 8 x 8 cm zobrazjhuje postavu káceče, s nasazenými OOPP a všechny OOPP ještě každý zvlášť . Co kolegové na to?

Re: Šedivé jsou všechny teorie a zelený je strom života.

25.02.2015 - 10:33 Radoslav Vlasák
Návody k obsluze (ať už pily, či jiného zařízení) jsou jistě potřebná věc - jenomže i jejich úroveň bývá značně rozdílná. Někdy k tomu "přispějí" i značně neodborné překlady do češtiny. Takže spoléhat se jenom na ně opravdu nelze.

Re: Šedivé jsou všechny teorie a zelený je strom života.

25.02.2015 - 12:07 Václav Syrový
To naprosto souhlasím. Používal jsem ty tabulky na vyhodnocování rizik pro poskytování OOPP ještě před vydáním NV 495 tehdy to vyšlo v nějakém metodickém pokynu BTP (VÚBP). Také nikoho nenavádím aby se spoléhal pouze na návody. To myslím, že můj příspěvek tak nelze vykládat. Byla to pouze informace.

Re: Šedivé jsou všechny teorie a zelený je strom života.

27.02.2015 - 20:05 Radovan Holy
Ano, návody strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a směsí, jsou rozhodně důležitými dokumenty, při stanovování OOPP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail