Evropský týden: kampaň ve stavebnictví vrcholí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje nedílnou součást sociální politiky ČR a má i významné ekonomické dopady. Shrneme-li dosavadní zkušenosti z období přípravy ČR ke vstupu do EU a letošní rok, kdy jsme se stali právoplatnými členy, ukazuje se, že v podmínkách Evropské unie, která považuje oblast BOZP za klíčovou oblast evropské sociální strategie, jsme schopni obstát.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje nedílnou součást sociální politiky ČR a má i významné ekonomické dopady. Shrneme-li dosavadní zkušenosti z období přípravy ČR ke vstupu do EU a letošní rok, kdy jsme se stali právoplatnými členy, ukazuje se, že v podmínkách Evropské unie, která považuje oblast BOZP za  jednu z klíčových oblastí  evropské sociální strategie a  věnuje jí proto značnou pozornost, jsme schopni obstát.

Letos jsme se zúčastnili Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již jako plnoprávní členové. Po loňských zkušenostech, kdy byla kampaň zaměřena na prevenci před úrazy a nemocemi v důsledku manipulace s chemickými látkami, se letošní rok stal doménou stavebníků. Důvodů bylo hned několik, ale tím nejdůležitějším se zřejmě stala skutečnost, že trendy úrazovosti při stavebních pracích mají v celé Evropě velice nepříjemné křivky růstu a bez ofenzivní informační a osvětové kampaně by se brzy stalo stavebnictví pro národní ekonomiky i samotné podnikatelské subjekty z ekonomického hlediska hrozivou noční můrou.

Proto i letošní Evropský týden BOZP nesl ústřední motto Stavíme na bezpečnosti. Hlavním smyslem opatření, která se postupně v průběhu roku uskutečnila, bylo upozornit na aktuální situaci v dodržování zásad bezpečné práce v odvětví stavebnictví a na příkladu firem, které se přihlásily do programu Správná praxe ukázat, že prevence je nejlevnějším a přitom nejúčinnějším opatřením při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Evropský týden BOZP se stal od května tohoto roku, kdy jej slavnostně zahájil v době konání veletrhu INTERPROTEC 2004 v Brně 1. místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, ústředním tématem řady prezentací, seminářů, výstav, soutěží a konferencí. Klíčový program prevence, publicity a osvěty představuje program Správná praxe, kterého se úspěšně zúčastnila řada malých a středních podniků. Vítěz však může být pouze jeden. V letošním roce získal vavříny vítězů programu Správná praxe podnik ŽS Brno, závod EES především díky vysokému standardu prevence a osvěty na pracovištích a naprosto přesvědčivé prezentaci dosažených výsledků.

Tento říjnový týden aktivity Evropského  týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  vrcholí a přišel čas posoudit, co a jak se podařilo a popřípadě i nepodařilo. Proto se ve dnech 19. a 20. října 2004 uskutečňuje v prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze slavnostní vyhodnocení Evropského týdne BOZP. Na vyhodnocení druhý den navazuje  mezinárodní konference, kterou připravil Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s Českým úřadem bezpečnosti práce a s Velvyslanectvím Španělského království a zástupci španělských stavebních firem, se kterými kooperuje ŽS Brno, a. s., závod EES. Konference je zaměřená především na výměnu zkušeností při organizaci BOZP při nejrůznějších zakázkách. Nad celou dvoudenní akcí, kterou vyvrcholí v ČR Evropský týden BOZP, převzal osobní záštitu 1. místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Ten při této příležitosti 19. října rovněž předá úspěšným podnikům osvědčení Bezpečný podnik a vyhlásí vítěze literární a výtvarné soutěže.

Program Bezpečný podnik, který garantuje Český úřad bezpečnosti práce, získalo v České republice již 45 podniků, co představuje více než 42 tisíc zaměstnanců.  Pro management zúčastněných podniků se osvědčení „Bezpečný podnik“ stalo prestižní záležitostí. Zhodnocení úsilí a práce vedení a zaměstnanců podniků, které předchází získání osvědčení, by mělo být, podle vyjádření Zdeňka Škromacha umocněno především zvýhodněním podniku za jeho ekonomický přínos v oblasti ochrany zdraví svých zaměstnanců. K tomu by měl podle jeho slov zejména  přispět připravovaný zákon o úrazovém pojištění. Vznik úrazové pojišťovny umožní ocenit podniky s vyšší úrovní BOZP, nižší pracovní úrazovostí a  větším rozsahem péče o zdraví zaměstnanců, tj. skutečnost, že tyto podniky plní v oblasti BOZP více, nežli jim ukládají předpisy, což se odráží v konečném důsledku v úspoře nákladů na odškodňování, léčení, nemocenské dávky apod. 

Soutěž ve výtvarném a literárním projevu byla zaměřená na ztvárnění tématiky BOZP v oblasti stavebnictví a při ochraně osob před hlukem. Nominacemi na vítězné ceny prošlo šest  zástupců ve dvou kategoriích – v  kategorii  studentů středních škol a v kategorii žáků základních škol. Generálním sponzorem výtvarné a literární soutěže se stal Eurotel Praha, spol. s r. o, který připravil pro vítěze hodnotné věcné ceny. Vítězné práce budou po dobu konání dvoudenní konference vystaveny v prostorách Kaiserštejnského paláce.

Letošní  informační kampaň Evropský týden BOZP znovu potvrdila, že bez neustálého vytváření vhodného prostředí pro komunikaci a vedení odborného dialogu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nelze zmíněná opatření účinně prosazovat v praxi. Vzhledem ke specifice problematiky  BOZP, a váhavému postoji zejména malých a středních podniků, mikropodniků a osob samostatně výdělečně činných je potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále hledat nové nebo účinnější nástroje k zajišťování informovanosti. Evropský týden BOZP takovou příležitostí k aktivní spolupráci v zmíněné oblasti rozhodně je.

Kampaň v oblasti BOZP je na rozdíl od klasických marketingových postupů záležitostí dlouhodobou a osciluje mezi okamžitými jednorázovými efekty a dlouhodobými, výchovně vzdělávacími a osvětovými cíli. Kampaň BOZP má celoevropský charakter a řadu mezinárodních, politických i odborných aspektů. Z toho důvodu bez dokonalé přípravy a bez vytvoření určitých metodických standardů v rámci každého státu nelze očekávat, že se kampaň koncipovaná jako tematický Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stane účinným nástrojem ke zdokonalování pracovní pohody a vytváření bezpečných pracovišť. Tato studie představuje příspěvek vytvoření potřebného organizačního rámce a metodického standardu, podle kterých by mohl být záměr Evropské agentury pro bezpečnost práce a zdraví při realizaci projektu Evropský týden BOZP v podmínkách ČR uskutečňován.

Autor: Ing. Miroslav Franta, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Související materiály:

Grafika VUBP D2004 Požadavky Bezpečného podniku splnilo 45 firem (tisková zpráva ČÚBP)

Grafika VUBP D2004 Studenti kreslili "nesprávnou praxi" (tisková zpráva VÚBP)

nove okno Mládež je k pracovním rizikům podstatně vnímavější (tisková zpráva MPSV)

nove okno Evropský týden BOZP 2004 „Stavíme na bezpečnosti“ vrcholí (tisková zpráva MPSV)

nove okno Focal Point - stránky Evropského týdne BOZP 2004 - Stavíme na bezpečnosti (oficiální web EW 2004)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail