Evropský týden BOZP 2003

Evropský týden BOZP 2003 byla celoroční osvětová kampaň zaměřená na prevenci a ochranu před účinky nebezpečných látek. V České republice se konala v roce 2003 za podpory Evropské agentury pro BOZP se sídlem v Bilbau ve Španělsku. Motto kampaně v roce 2003 bylo: „Nebezpečné látky - opatrně“.

Evropský týden BOZP 2003 byla celoroční osvětová kampaň zaměřená na prevenci a ochranu před účinky nebezpečných látek, která se v České republice konala v roce 2003.

Motto kampaně „Evropský týden BOZP 2003“ znělo: „Nebezpečné látky - opatrně“.

Na oficiálních stránkách kampaně (http://osha.mpsv.cz/ew2003/) je veřejnosti zdarma zpřístupněna rozsáhlá kolekce propagačních a odborných materiálů zaměřených na správnou praxi při práci s nebezpečnými látkami.

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je každoročně pořádán Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci v Bilbao (Španělsko). Evropský týden se uskutečňuje ve všech 15 zemích EU i v nově přistupujících zemích a v dalších zemích.
Osvětová opatření kampaně zahrnovala zásady prevence v souvislosti s nemocemi z povolání svalového a kosterního aparátu, nehodami a stresem. Na činnostech v rámci kampaně se podílela řada nejrůznějších subjektů a partnerských organizací.
Evropský týden pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se v roce 2003 soustředil na snížení zdravotních rizik při používání nebezpečných látek. Informační kampaň k Evropskému týdnu proběhla v období od 15. 5. 2003 a vyvrcholila předáním ocenění na veletrhu Interprotect 2003, který se konal v říjnu  2003 v Brně.

Z údajů statistiky pracovních úrazů způsobených chemickými látkami, zpracované za rok 2002 Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, vyplývá, že plných 57 % úrazů vzniklo nesprávnou manipulací s chemickými látkami. V roce 2002 bylo v České republice zaznamenáno celkem 653 pracovních úrazů způsobených chemickými látkami. Tento počet představuje sice necelé jedno procento v celkovém součtu více než 70 tisíc pracovních úrazů, ale přesto se nabízí otázka, zda bylo možné těmto úrazům předejít či zabránit.
Nejvyšší podíl na počtu pracovních úrazů představovaly žíraviny. Z těchto dvou faktů je zřejmé, že by bylo možné počet úrazů snížit dodržením zásad pro manipulaci s chemikáliemi a vybavením manipulantů odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky.
Například podle evropského průzkumu uvádí 22 % pracovníků, že byli vystaveni toxickým výparům po čtvrtinu nebo více než čtvrtinu svého pracovního času. Závěrem tento průzkum shrnuje, že nakládání s nebezpečnými látkami je součástí práce 16 % zaměstnanců. Vystavení se toxickým výparům může poškodit pracovníkovo zdraví, např. poškození zraku, podráždění kůže, ale také chronické plicní onemocnění a rakovina.

Více informací o Evropské agentuře pro BOZP a jejích činnostech naleznete na internetových stránkách webu Focal Point ČR na adrese: http://osha.mpsv.cz.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail