Evropská agentura a belgické předsednictví EU ukazují, jak může bezpečná údržba zachraňovat životy

Zdroj: 
Statistické údaje uvádějí, že 10 až 15 procent všech smrtelných úrazů na pracovišti v Evropě je spojeno s prováděním údržby.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) proto spojila síly s belgickým předsednictvím EU, aby včera v Bruselu uspořádala konferenci, která ukazuje, jak může bezpečná údržba zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Konference „Údržba: provádějte ji bezpečně“ se časově shoduje s vydáním zprávy agentury EU‑OSHA nazvané Bezpečná údržba v praxi, která vymezuje klíčové strategie, jež by měly podniky přijmout, aby předcházely rizikům souvisejícím s údržbou.

Ředitel agentury EU-OSHA, Dr. Jukka Takala uvedl: „Obsahem těchto strategií je zabezpečit, aby podnikové vedení usilovalo o kulturu bezpečnosti a zajištění jasných pracovních postupů, a zapojovat zaměstnance do problematiky bezpečnosti, provádět hodnocení rizik a bezpečnostní školení, jakož i realizovat bezpečnostní opatření.“ Zpráva podrobně uvádí příklady osvědčených postupů při bezpečné údržbě včetně postupu dílen údržby motorů společnosti Air France, které nyní používají simulační nástroj, který má pomoci určit bezpečnostní, ergonomické nebo výrobní problémy již ve fázi projektu.

Konference nejen představila sérii seminářů, diskusí u kulatého stolu a setkání odborníků, ale také se na ní dostalo uznání oficiálním partnerům kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště za jejich úsilí v oblasti bezpečné údržby. K partnerům patří celá řada společností a sdružení ze soukromého i veřejného sektoru, včetně některých velmi známých evropských podniků.

Na konferenci se podnikatelé a odborníci z oblasti BOZP z celé Evropy podělili o osvědčené postupy, jejichž cílem je učinit provádění údržby bezpečnější, bez ohledu na to, zda účastníci konference reprezentují vlády, velké společnosti nebo malé a střední podniky. Například seminář nazvaný „Bezpečná údržba prostřednictvím rozvržení a plánování práce“ se zabýval otázkou, jak lze omezit úrazy díky lepšímu rozvržení a plánování práce a pracovišť a díky využívání moderních technologií.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail