Evidence pracovní doby zaměstnavatele

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Podle ustanovení § 96 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci pracovní doby. Jak je to s evidencí pracovní doby osoby zaměstnavatele, který vykonává některé služby (konkrétně v pohostinství). Rozumím tomu správně, že on si evidovat docházku nemusí? Jak se pak řeší úraz a může být úraz majitele firmy vůbec považován za pracovní úraz?

Citované ustanovení § 96 odst. 1 zákoníku práce dává odpověď na váš dotaz. Výslovně je zde uvedeno, že evidenci pracovní doby zaměstnanců vede zaměstnavatel. To na druhé straně znamená, že evidenci vlastní pracovní doby zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, nevede, neboť mu to zákon neukládá. Ani v době, kdy plní stejné úkoly jako jeho zaměstnanci není zaměstnancem, ale pořád zaměstnavatelem. Zaměstnavatel není sám se sebou v pracovněprávním vztahu. Z toho vyplývá i to, že úraz, který zaměstnavatel při této činnosti utrpí, není úrazem pracovním. Nepodléhá tedy evidenci pracovních úrazů a nevztahuje se na něj ani odškodnění ze zákonného pojištění zaměstnavatele pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Autor článku: 

Komentáře

Nepřesná odpověď

21.04.2014 - 12:44 Tomáš Neugebauer
Na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb. je zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, jakož i fyzická osoba provozující samostatně vydělečnou činnost povinni evidovat pracovní úraz, který se jim stal, neboť se na ně vztahuje ustanovení § 105 zákoníku práce (tam, kde se v zákoníku práce uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím uvedená osoba).

Zavádějící odpověď

22.04.2014 - 11:43 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Naprosto souhlasím s panem Neugebauerem a panem Vlasákem. Takové to zavádějící odpovědi by neměl JUDr. Kučina vůbec na webu pro BOZP podávat. Všichni dotazující a čtenáři odpovědí by se nikdy neměli podle většiny odpovědí řídit, protože jsou neurčité, nepřesné a zavádějící, a v případě sporu by odkaz na web bozp.info neobstál. Doporučuji odpovídajícím, aby v případě "rady či výkladu" právních předpisů dle "svého uvážení" měli na paměti NOZ, kde si za poskytnutou radu tak širokému okruhu čtenářů ručí a nesou právní následky.

Úraz zaměstnavatele

22.04.2014 - 11:16 Radoslav Vlasák
Bylo by v této souvislosti asi docela zajímavé vědět, jakým způsobem by bylo řešeno (ze strany příslušné "úrazové" pojišťovny) případné odškodnění takového úrazu "pracujícího" zaměstnavatele, pokud by tento zaměstnavatel sám sebe uváděl v dokladech pro pojišťovnu současně jako zaměstnance a tedy i hradil (sám za sebe) částky zákonného úrazového pojištění (samozřejmě v případě, kdy by - opět "sám sobě" - vzniklou škodu uhradil). Ale s takovým případem jsem se ještě nesetkal. Jistě - lze to řešit komerčním pojištěním, ale zřejmě má i tady příslušná legislativa tak trošku mezeru - na jedné straně se i na takového "pracujícího" zaměstnavatele některé povinnosti směřující k zaměstnanci vztahují (evidence pracovního úrazu atd.), na druhé straně pak zase nikoliv (zákonné úrazové pojištění + náhrada škody). Že by případné trvalé a závažné následky takového úrazu (nebo třeba i nemoci z povolání - ani tu nelze úplně vyloučit) byly pouze a jenom k tíži uvedeného zaměstnavatele jako součást jeho "podnikatelského rizika"?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail