Evidence bezpečnostních přestávek

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Reaguji na uveřejněný článek ohledně bezpečnostních přestávek. To, že zaměstnance prokazatelně seznámím s harmonogramem bezpečnostních přestávek v rámci periodického školení, je mi jasné. Seznámím je všeobecně, v podstatě "odrecituji" v článku uváděný odstavec z NV č. 272/2011 Sb. Musím vést evidenci, kdy tito zaměstnanci přestávku čerpali? A pokud ano, podle jakého předpisu. Snad jedině v NV č. 168/2002 Sb. je povinnost vést čerpání bezpečnostních přestávek v listinné podobě.

Povinnost evidovat čerpání bezpečnostních přestávek, s výjimkou bodu 3 písm. c) přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, není právním předpisem stanovena. Záleží jen na zaměstnavateli, zda bude čerpání bezpečnostních přestávek zaměstnanci evidovat.

Pokud jsou bezpečnostní přestávky organizovány zaměstnavatelem tak, že v době přestávek jsou zdroje hluku na pracovišti vypnuty, byla by evidence čerpání přestávek bezpředmětná. Jiná situace bude tam, kde nepříznivé účinky hluku působí na zaměstnance nepřetržitě po celou pracovní dobu. V těchto případech musí zaměstnanci bezpečnostní přestávky trávit na místech, kde nejsou hlukem ohroženi. Evidence čerpání přestávek v takových případech může mít význam např. tehdy, když bude zaměstnanec postižen nemocí z povolání (percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem podle kapitoly II bodu 4 přílohy k nařízení vlády č. 29/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání). Evidence čerpání, resp. nečerpání přestávek postiženým zaměstnancem, může ukázat na jeho případné spoluzavinění vzniku nemoci v důsledku překročení expozice hlukem.

Povinnost dodržovat bezpečnostní přestávky je zaměstnancům uložena ustanovením § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce, podle kterého je zaměstnanec povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele.

Autor článku: 

Komentáře

Poznámečka

09.12.2013 - 10:47 Radoslav Vlasák
Jenom pár slov - stejně tak, jako evidence čerpání bezpečnostních přestávek může sloužit ke stanovení míry případného spoluzavinění poškozeného zaměstnance, mohla by také "usvědčit" zaměstnavatele, že tyto přestávky podle příslušných předpisů neposkytoval. Ale proč by potom vlastní pochybení evidoval, že...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail