EU-OSHA spouští na Světový den bez tabáku kampaň nazvanou Nekuřácká pracoviště

Zdroj: 

V letošním roce se Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) účastní Světového dne bez tabáku - 31. května - zahájením své osvětové kampaně Nekuřácká pracoviště, která vyzývá zaměstnavatele a pracovníky k odstranění tabákového kouře v prostředí na pracovištích po celé Evropě.

Podporuje celoevropskou kampaň Ex-kuřáci jsou nezastavitelní, kterou organizuje Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a spotřebitele.

V Evropské unii (EU) podle odhadů přes půl milionu úmrtí ročně souvisí s kouřením a předpokládá se, že přibližně 79 000 z nich je spojeno se samotným tabákovým kouřem v prostředí. V současné době má již většina zemí EU právní předpisy ve prospěch prostředí bez kouře nebo úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, ačkoli jejich oblast působnosti se v jednotlivých zemích liší 1. To znamená, že stále existují prostory, kde jsou zaměstnanci vystaveni tabákovému kouři v okolním prostředí.

Cílem kampaně agentury EU-OSHA nazvané Nekuřácká pracoviště je podpořit zaměstnavatele a zaměstnance při zavádění nekuřáckých pracovišť bez ohledu na stávající příslušný vnitrostátní předpis v každém členském státě. K dosažení tohoto cíle byly vytvořeny tři letáky ve 24 jazycích, video s kreslenou postavičkou Napo nazvané „Plíce při práci“ (Lungs at work) a další informační materiály (http://osha.europa.eu/en/topics/whp/index_html#tabs-1).

Touto kampaní agentura EU-OSHA vyvrací mýty o kouření na pracovišti. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není žádný ventilační systém schopen zcela odstranit kouř a vnitřní kuřácké prostory vždy znečišťují vzduch v nekuřáckých místnostech. Kromě toho umístění kuřáckých prostor ke dveřím, oknům nebo ventilacím budov často vede k expozici tabákovému kouři v prostředí z důvodu působení průvanu. Agentura EU-OSHA zdůrazňuje, že kuřácké místnosti nebrání expozici pracovníků kouři, protože pracovníci úklidu pracující v těchto prostorách dýchají znečištěný vzduch.

Leták Rady zaměstnavatelům pro zdravé pracovní prostředí obsahuje praktické tipy pro zaměstnavatele, jak skoncovat s kouřením na pracovišti, a základní informace o zdraví a ekonomických aspektech kouření v práci. Pracovníci najdou v letácích Rady nekuřákům a kuřákům. Oba letáky vybízejí pracovníky k tomu, aby tuto problematiku přednesli na interní úrovni a aby do řešení tohoto problému aktivně zapojili zaměstnavatele.


1Podle doporučení Rady Evropské unie z roku 2009 by měly všechny země EU provést příslušné právní předpisy k plné ochraně občanů EU před expozicí tabákovému kouři v prostředí na uzavřených veřejných místech, pracovištích a ve veřejné dopravě do letošního roku (2012). Například úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách byl zaveden pouze v Belgii, v Irsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Polsku, Řecku, na Slovensku, ve Spojeném království a ve Španělsku, přičemž v Bulharsku začne zákaz platit 1. června 2012 (http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/free_environments/index_en.htm).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail