Elektromagnetické pole a jeho vliv na lidský organizmus

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková

Můj dotaz je z oblasti elektromagnetického pole a jeho vlivu na lidský organizmus. V naší společnosti ve vyskytují pracovní místa, která jsou umístěna cca 80 - 100 cm od nabíjecích stanic VV vozíků. Prostor, kde jsou tyto nabíječky umístěny, je oddělen od stabilních pracovních míst sadrokartonovou příčkou/sklem. Existují nějaké legislativní/normativní předpisy, které upravují podobný stav (především z pohledu na lidské zdraví)? Je popsaný stav akceptovatelný?

Stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, uváděné v ČR tak i v zemích EU na trh, musí být ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů, jako jsou nařízení vlády, která jsou identická s evropskými směrnicemi. Výrobky musí být označeny značkou shody CE - (CONFORMITY EUROPE).

Nabíjecí stanice pro VV vozíky tedy musí být označeny značkou shody CE, to znamená, že musí být mimo jiné ve shodě s NV č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC). K nabíjecí stanici musí být přiložen návod k používání, kde musí být uvedeny pracovní podmínky a případná všechna zbytková rizika.

Jsou-li nějaké pochybnosti o bezpečnosti zařízení, je možné obrátit se na výrobce s žádostí o doložení zkušebních protokolů a upřesnění pracovních podmínek, případně si nechat zařízení ověřit některou zkušenou, např. Elektrotechnickým zkušebním ústavem – EZU.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail