Ekonomika a BP

Zdroj: 
Cílem vlád a jejich organizací je zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) za účelem snížení nákladů společnosti na poškození zdraví a nemocí a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti a výhodnosti na národní úrovni.

Prostřednictvím BOZP lze zvýšit produktivitu:

  • snížením počtu osob, které odcházejí předčasně do důchodu nebo nemohou pracovat v důsledku poškození zdraví či nemoci,
  • snížení nákladů na zdravotní a sociální péči v důsledku poškození zdraví a nemocí
  • zvýšením schopnosti lidí pracovat díky zlepšení jejich zdraví a
  • zvýšením produktivity prostřednictvím stimulace účinnějších pracovních metod a technologií

Intuice napovídá a pozorování dokazuje, že jak zdraví jedinci, tak zdravá společnost jako celek jsou produktivnější. V německé studii zabývající se trhem práce se zjistilo, že poškození zdraví snižuje o 6 % pravděpodobnost, že daná osoba zůstane zaměstnaná na plný úvazek a zdvojnásobuje možnost, že zcela přestane pracovat. Ve studii Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise se zjistilo, že: „Při rovnosti všech ostatních podmínek by o pět let vyšší průměrná délka života zajistila zemi o 0,3 – 0,5% vyšší meziroční růst HDP.“

Studie „Zaměstnanost zdravotně postižených osob v Evropě“ (Employment of disabled people in Europe) ukázala, že u 18,4% osob souvisejí příčiny dlouhodobých zdravotních problémů nebo postižení s prací.

Zdroj: Inovace 1/2010, s. 7

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail