Ekonomické pobídky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti přinášejí ovoce

Zdroj: 
Nově publikovaný výzkum Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) naznačuje, že programy ekonomických pobídek, které povzbuzují podniky k investicím do prevence rizik, jsou nákladově efektivní možností pro vlády, které se snaží snížit počty pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Zpráva agentury EU-OSHA o ekonomických pobídkách byla představena na konferenci Mezinárodní asociace hygieny práce (IOHA) nazvané „Zdraví, práce a sociální odpovědnost“ v Římě dne 29. září 2010.

Mnoho členských států EU již nabízí různé druhy finančních náhrad pro podniky, které investují do zajištění bezpečnosti svých pracovníků. Škála těchto náhrad sahá od nižšího pojistného, státních dotací a grantů přes daňové prázdniny po zvýhodněné podmínky bankovních úvěrů pro podniky s nejlepšími výsledky.
Tři ze čtrnácti případových studií, na které projekt upozornil, poskytly dostatek údajů k provedení analýzy nákladů a výnosů. Výsledkem všech tří studií byl kladný poměr výnosů pohybující se od 1,01 do 4,81 EUR návratnosti z každého investovaného eura. Ke kvantitativním kritériím patřila nemocnost, absence v důsledku nemoci a obecné zlepšení pracovních podmínek.

Například pobídkový systém zavedený v odvětví zpracování masa v Německu v roce 2002 vedl ke snížení ohlašovaných úrazů o 28 % v průběhu šesti let v porovnání se 16% snížením v tomto odvětví celkem. V celkovém počtu to znamená, že ve společnostech zahrnutých do pobídek došlo ke snížení přibližně o 1 000 úrazů ročně.

Ředitel agentury EU-OSHA, Jukka Takala, uvedl: „Náš projekt ekonomických pobídek již povzbudil různé členské státy EU k tomu, aby se od sebe navzájem poučily a vyměňovaly si příklady správné praxe při přípravě pobídkových programů. Celkově je ze zprávy patrné, že ekonomické pobídky mohou být účinné ve všech členských státech bez ohledu na velké rozdíly mezi jejich systémy sociálního zabezpečení a úrazového pojištění.“

Na základě uvedeného projektu italský úřad pro odškodňování pracovníků (INAIL) vyvinul nový pobídkový program, který zohledňuje zkušenosti a správnou praxi z jiných zemí. Jeho základem jsou tudíž nejlepší dostupné mezinárodní znalosti. S rozpočtem překračujícím 60 milionů EUR je program úřadu INAIL zaměřen zvláště na malé a střední podniky a podle znaleckých odhadů by mohl na úrovni společnosti vést k výnosu ve výši 180 milionů EUR.

Nová zpráva agentury EU-OSHA odráží rostoucí zájem o ekonomické pobídky jako prostředek motivování organizací k investicím do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je stále patrnější, že má-li EU dosáhnout cíle spočívajícího ve snížení počtu úrazů na pracovišti o 25 %, který stanoví strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví, vymáhat předpisy samo o sobě nestačí.

Zpráva agentury EU-OSHA obsahuje přezkum stávajícího výzkumu ekonomických pobídek, přehled vládní politiky v různých členských státech EU týkající se systémů náhrad a sbírku případových studií uvádějících podrobnosti o tom, jak byly pobídky v různých evropských zemích a v celé škále odvětví využity. Zpráva hodnotí účinnost jednotlivých pobídkových programů a vymezuje celou řadu faktorů úspěchu.

Zpráva a informační list ve 22 jazycích jsou k dispozici na novém internetovém portálu uvádějícím informace o ekonomických pobídkách: http://osha.europa.eu/en/topics/economic-incentives.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail