Dvouleté děti v MŠ mají specifické potřeby. Jak zajistit jejich bezpečnost?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Mgr. Bc. Jana Vinterová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme předškolní zařízení pro děti 3 - 5leté. Od nového školního roku máme zapsané i dvouleté děti. Musíme předělávat BOZP a PO dokumentaci, nebo stačí stávající? Mají mít dvouleté děti oddělené hračky pro ně určené, když většina hraček, se kterými si děti v MŠ hrají, jsou pro děti od 3 let? Jsou nějaké jiné podmínky a nařízení pro dvouleté děti? Prý musí být četnější školení zaměstnanců a další úpravy.

Vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole umožňoval zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) již v předchozím období. Pobyt dvouletých dětí v mateřských školách tedy není novinkou. Zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon, ze dne 20. dubna 2016, je již dáno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let s odloženou účinností od roku 2020.

S případným zvyšujícím se počtem dvouletých dětí je však opravdu třeba přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. Mateřské škola by měla reagovat také v upravení podmínek zmíněných v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) - věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů. Na základě těchto změn je pak žádoucí provést aktualizace nebo inovace vnitřních předpisů, školního vzdělávacího programu, školního řádu apod. (řízení organizace).

V oblasti věcných podmínek je třeba zvážit vhodnost některých hraček, didaktických pomůcek a vybavení pro dvouleté děti v dané třídě mateřské školy (záleží na tom, zda je věkové složení dětí ve třídě homogenní nebo heterogenní a podle toho eliminovat nebo odstupňovat přístupnost některého vybavení – uzavíratelné skříňky, vyšší police apod.), zajistit využívání pouze odpovídajícího zahradního vybavení (průlezky, skluzavky apod.) školy nebo např. zajistit sedací nábytek, který zohledňuje menší tělesnou výšku dvouletých dětí a podporuje správné držení těla apod.

V oblasti životosprávy je vhodné zvážit úpravu denního programu (zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí).

Z hlediska organizačního zajištění chodu umožnit dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohlednit v souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.

Personální a pedagogické podmínky jsou již zpravidla dány a prostor pro inovace bude minimální, nicméně plné využití „normativních úvazků“ je na místě, stejně jako přizpůsobení rozpisu přímé pedagogické činnosti pedagogů tak, aby bylo možné co možná největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy. Další možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole je jejich zajištění prostřednictvím financování z projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ.

Co se týká vzdělávání pedagogických pracovníků školy, je namístě se v dané problematice vzdělávat. Ať už jde o psychická nebo fyzická specifika vývoje dvouletých dětí nebo právní rovinu jejich přijímání do mateřské školy či jejich pobytu tam, je možné se na vzdělávací akce přihlásit u institucí poskytujících tyto služby.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail