Držitelé titulu "Bezpečný podnik" a "Profesionál BOZP" představili své projekty

Zdroj: 

Na konci října se pravidelně koná v Kaiserštejnském paláci v Praze vyhlášení oceněných společností za vynikající přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zástupci některých z nich měli možnost svoji firmu prezentovat 19. listopadu 2013 na akci „Kulatý stůl na téma ocenění v oblasti BOZP pro podniky i jednotlivce“.

Tato akce se uskutečnila v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2012 – 2013 „Partnerství při prevenci rizik“, kterou organizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.

Jednou ze společností, která se již popáté stala držitelkou ocenění Bezpečný podnik a potřetí získala titul Podnik podporující zdraví, je hutnická společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která zajišťuje recyklaci olova, odpadů drahých kovů a elektroodpadu. Kovohutě mají 261 zaměstnanců, z toho 180 pracuje v riziku.

Společnost představil Petr Hrdina, bezpečnostní a požární technik, a Kateřina Pavlíčková, lékařka pracovnělékařské služby z Všeobecné fakultní nemocnice, Kliniky pracovního lékařství (VFN), se kterou dlouhodobě spolupracují.

Díky vysoké modernizaci neohrožují svou činností životní prostředí. Zavedením evropských norem ISO 9002 a 14001 a získáním titulu Bezpečný podnik se částečně připravili na změny v legislativě v oblasti hygieny práce v roce 2001. Toto úsilí  vedlo u zaměstnanců k téměř polovičnímu snížení obsahu olova v krvi (plumbemie). Začala spolupráce s Klinikou nemocí z povolání, dnes Klinikou pracovního lékařství při VFN. V celé společnosti platí zákaz kouření, zákaz konzumace jídla a pití přímo na pracovišti, byly vybudovány nové centrální sprchy (systém špinavé a čisté části), hygienické body, kde mohou zaměstnanci bezpečně jíst a pít.

Ve firmě velmi dbají na osobní hygienu. Nejmodernější osobní ochranné pracovní prostředky a jejich každodenní čištění, jsou samozřejmostí. Pokud se, i přes veškeré úsilí riziko eliminovat, stane, že zaměstnanec překročí limit plumbemie, je přeřazen na jiné pracoviště.

Kromě dodržování povinností stanovených zákonem (pracovnělékařská péče, pravidelná měření rizikových faktorů, přísné dodržování čistoty na pracovišti), je o zdraví zaměstnance pečováno i nadstandardním způsobem.

Mají hrazené například dobrovolné očkování proti chřipce a doporučené očkování pro zaměstnance čističky odpadních vod proti žloutence. Mohou se dobrovolně účastnit programu na podporu zdraví, který zahrnuje kromě posílení zdravotního stavu i posílení kondice, tím pádem i výkonu v práci. Kromě vyšetření zdravotního stavu se zjišťují stravovací návyky, zda-li je zaměstnanec ve stresu, interpersonální vztahy, tělesná aktivita a návykové faktory. Součástí je osobní pohovor s každým zaměstnancem a doporučení, jak dále postupovat. Odměnou za účast v programu může být nefinanční benefit, například víkendový wellnes pobyt.

Počáteční nedůvěru se podařilo zlomit a účast v programu se stále zvyšuje.

Kromě podpory zdraví vlastních zaměstnanců Kovohutě podporují atletický a kuželkářský oddíl a další sporty a také sběr a třídění odpadu. Společnost informuje o svých aktivitách prostřednictvím článků v novinách nebo na různých akcích, které pořádá (běh Kovohutěmi, den dětí Kovohutí).

Jiří Tilhon z firmy Ella-CS zvítězil v soutěži Profesionál BOZP. Za tímto oceněním se skrývá nejen jeho práce a úsilí, ale i vstřícný přístup vedení společnosti a přátelská atmosféra ve firmě, kde působí jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.

V prvním projektu, který do soutěže předložil, vyzdvihl aktivitu zaměstnanců, kteří v rámci ročního hodnocení poukázali na problém na svém pracovišti. Přáli si zlepšit pracoviště s ředidly a navrhli i způsob řešení problému. Realizace tohoto řešení si vyžádala vznik nového pracoviště zajištěného laminárním boxem, odvětráním a rekuperací par. Došlo tedy k polepšení situace na dvou nezávislých pracovištích.

Druhý projekt – zřízení vlastní sterilizace ve firmě – se zaměřil na aktivitu vedoucích pracovníků a vedení společnosti při budování nové provozovny. Vytvořila se pracovní skupina, která zjišťovala informace o nové technologii, připravovala zaměstnance na nový provoz neznámé technologie. Příprava zahrnovala i školení z rizik provedené nezávislou osobou, konzultace s bývalou inspektorkou oblastního inspektorátu práce i jinými odborníky, provedení exkurze na obdobném pracovišti. Tento komplex činností pomohl k odbourání obav zaměstnanců z používání toxického a extrémně výbušného plynu.

Ve třetím projektu Jiří Tilhon dokázal, že spolupráce zaměstnanců a vedoucích pracovníků při zlepšování pracovního prostředí, snižování technologické namáhavosti práce, při školení a předávání bezpečnostních informací v konečném důsledku vede k hrdosti zaměstnanců na příslušnost ke společnosti, zvyšuje jejich samotné úsilí, a tím pádem i prestiž společnosti.

Společnost získala ocenění Bezpečný podnik 2013, Podnik podporující zdraví 1. stupně z r. 2011, Česká inovace 2012, Technologický podnikatel roku 2012, Česká hlava 2012 a 2. místo v kategorii vzdělávání v soutěži Český patron 2011.

Společnost Pražská energetika, a. s., obchodník s elektřinou a distributor elektřiny na území Prahy a Roztok u Prahy,  získala titul Bezpečný podnik již popáté a je rovněž držitelkou titulu Podnik podporující zdraví 3. stupně. Činnost oddělení bezpečnosti práce a životního prostředí měl možnost prezentovat  Jaroslav Bek, vedoucí tohoto oddělení, který je zároveň již 9 let člen Rady vlády pro BOZP. Zdůraznil, že orgány inspekce práce bere jako partnery.

Natočili vlastní film o poskytování 1. pomoci po úrazu elektrickým proudem. Spolupracují se školami, učilišti, vytvořili výukový program Polygon. Pracovní úrazy týkající se zásahu elektrickým proudem se podařilo eliminovat, nyní mají pouze pracovní úrazy typu škrábnutí, vymknutý kotník apod.

Tlačíme i na zhotovitele, aby dodržovali naše předpisy. Je potřeba vychovat lidi, že oni sami se musí chtít chránit před poškozením zdraví,“ říká Jaroslav Bek.

Na závěr všem přítomným poděkovala za účast a představení zajímavých projektů Daniela Kubíčková, národní manažerka kontaktního místa (Focal Point) EU-OSHA v ČR. Oznámila, že název příští kampaně Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro rok 2014 – 2015 bude Omezování stresu při práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail