Dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

Na dotaz odpověděla Lenka Charvátová, odborná poradkyně BOZP

Je ředitel školy povinen zajistit dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučování, když žáci odejdou z dopoledního vyučování a z jedné budovy přecházejí do druhé na oběd? Po obědě přicházejí zpět na odpolední vyučování. Musí ředitel školy zajistit dozor mezi dopoledním a odpoledním vyučování v budově školy?

Zde bych použila Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud školou zřizovanou MŠMT nejste, měl vám podobný předpis vydat váš zřizovatel. Nicméně držela bych se tohoto předpisu, který v čl. 10 odst. 2 Dozor nad žáky říká: "Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní družiny apod. ……." Výklad odborových inspektorů říká že, "pojem PODLE POTĚBY je zavádějící, protože ve své podstatě je zodpovědná škola za škodu, která vznikla žákům při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním, tedy pokud bude přechod z budovy do jiné budovy v rámci výuky, je dozor nutný. V případě, že se jedná o přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, dozor nutný není. O konkrétním systému rozhoduje ředitel školy ve školním řádu." UN 14-15/2006.

Lenka Charvátová 

Autor článku: 

Komentáře

zrušení úplaty za předškolní vzdělávání

14.09.2006 - 22:29 Eva
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat,jestli nevíte jak postupovat,jestliže chci zrušit školné v MŠ. Rozhoduje o tom ředitelka MŠ,nebo tento požadavek řeší starosta a musí projít zastupitelstvem? Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail