Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji jako vychovatel ve středisku výchovné péče, kde je nepřetržitý provoz a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba. Tedy ve dnech, kdy je škola, jsou naše směny 8 hod., v ostatní dny 12 hod. Podle zákona bych měl mít nárok na 40 dní dovolené. Zaměstnavatel nám ji však krátí dle nějakého a pro mne neznámého předpisu. Řídíme se ročním plánem služeb. Prosím o radu a vysvětlení celé problematiky.

Jak je Vám známo, zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou mají stanoven odchylně počet dnů dovolené připadajících na týden dovolené. Postup při výpočtu dovolené u zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou byl vždy trochu komplikovaný a v praxi činil určité problémy. Narozdíl od původní právní úpravy provedené ve starém zákoníku práce, se pokusil zákonodárce v nyní platném zákoníku práce precizněji vyjádřit, že čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Jde však stále o poměrně složitou otázku, kterou není možné právní úpravou jednoznačně upravit, aniž by nebyla taková úprava příliš kazuistická a dopadala na všechny myslitelné případy. Právní úprava proto obsahuje pouze základní záměr úpravy.

Úprava čerpání dovolené zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou je založena především na potřebě určit celkový počet pracovních dnů dovolené, na něž vzniká zaměstnanci za období s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby právo. Je tomu tak proto, že k čerpání dovolené obecně nedochází pouze v kalendářních týdnech, nýbrž i ve dnech. Celkový počet harmonogramem stanovených pracovních dnů (směn) zaměstnance v rámci určitého období kalendářního roku, na něž je nerovnoměrně rozvržena pracovní doba zaměstnance (popř. až 52 týdnů, je-li rozvržena nerovnoměrně v souladu s kolektivní smlouvou na toto období), se vydělí počtem týdnů v tomto období a výsledek se vynásobí počtem týdnů dovolené, na které má zaměstnanec za příslušný kalendářní rok právo.

Z takto určeného celkového počtu dnů dovolené, na které zaměstnanci vzniká právo v příslušném období kalendářního roku, mu přísluší za dobu čerpání dovolené tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich na tuto dobu jeho dovolené skutečně připadá podle rozvržení pracovní doby. V této souvislosti se uvádí, že i pro čerpání dovolené platí základní výkladové pravidlo pro pracovněprávní vztahy, z něhož lze dovodit, že zaměstnavatel má při určování doby čerpání dovolené postupovat tak, aby nedocházelo ani ke zvýhodňování, ani ke znevýhodňování zaměstnanců – tedy postupovat v souladu s dobrými mravy a respektovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Nemělo by tak docházet k situacím, kdy by zaměstnavatel určoval zaměstnanci čerpání dovolené pouze v týdnech, kdy má podle harmonogramu směn odpracovat větší počet dnů, nebo naopak pouze v týdnech, kdy na něho připadá menší počet pracovních dnů (směn). Na rozdíl od právní úpravy ve starém zákoníku práce se tak při výpočtu dovolené u zaměstnanců pracujících v rámci nerovnoměrného rozvržení pracovní doby nevychází z průměrného počtu pracovních dnů připadajících na 1 týden, ale v týdnu, kdy dotyčný zaměstnanec čerpá dovolenou, mu přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik by jinak, nebýt čerpání dovolené, podle jím určeného rozvrhu směn odpracoval.

Určení příslušného počtu pracovních dnů dovolené vyplývá z následující rovnice:

       ps

vpdd­­­­­­­­­­­­­­­­ = ---------------- x pd

                   pt

vpdd – výsledný počet pracovních dnů dovolené,

ps – počet směn (pracovních dnů) podle harmonogramu směn nerovnoměrného týdenního rozvržení pracovní doby,

pt – počet týdnů v období, na které byla pracovní doba nerovnoměrně rozvržena,

pd – počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo.

Náhrada mzdy nebo platu, která se zaměstnancům poskytuje za dobu čerpání dovolené, může být v případě zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici Váš konkrétní harmonogram směn, nemohu Vám podat bližší vysvětlení, než tento obecný výklad.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail