Dovolená při dvanáctihodinových směnách

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Píše se mi dovolená, když mi v ní vychází dva státní svátky a na ty dny by mi vycházela 2 x 12 hod. = 24hodinová denní směna? Myslím si, že mě tím zaměstnavatel okrádá o 3 dny dovolené, jelikož počítá dovolenou po 8 hodinách, na den to je 3 x 8 = 24 hod. Myslím si, že mi nemůže psát dovolenou i státní svátek dohromady.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že pracujete v nerovnoměrně rozvržené pracovní době se směnami v délce 12 hodin. Zaměstnavatel Vám tudíž má Váš nárok na dovolenou stanovit ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 zákoníku práce (ZP). Podle toho platí, že čerpá-li zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Žádné přepočítávání dovolené na 8hodinové směny u Vás nepřipadá v úvahu. Vy pracujete ve 12hodinových směnách a podle harmonogramu směn pracujete v průměru 3 nebo 3,5 směny v týdnu, tedy během sedmi po sobě jdoucích dnech (to se musí spočítat podle Vašeho harmonogramu směn), a podle toho pak máte nárok na 4 (nebo 5) týdnů dovolené po 3 (nebo 3,5) dnech, které jsou samozřejmě 12hodinové.

Pokud se týká svátku, tak podle § 219 odst. 2 ZP platí, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Z uvedeného tedy vyplývá, že Vám správně zaměstnavatel nesmí určit dovolenou na svátek. V praxi se tak ale často činí, většinou na žádost zaměstnance. Ale i v těchto případech stejně zaměstnavatel nemůže tento den „volna“ zaměstnanci odečíst z jeho nároku na dovolenou, protože na svátek se dovolená určovat zásadně nesmí. To je stará zásada – ve svátek se nepracuje a ve svátek se ani nečerpá dovolená. V těchto případech pak má zaměstnanec de facto o jeden den dovolené v roce víc.

Protože tento právní stav byl praxí kritizován, navrhovalo se v koncepční novele zákoníku práce (kterou projednávala letos na jaře Poslanecká sněmovna a nakonec se shodla v názoru, že ji projednávat nebude) řešení. Ustanovení § 219 odst. 2 ZP mělo znít „Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat (§ 91 odst. 4) a čerpání dovolené mu na jeho žádost bylo určeno pouze na tento den. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.“ Mělo se tedy umožnit, aby v případě, kdy si zaměstnanec sám požádá o dovolenou na svátek, v kterýžto den by jinak měl pracovat, se měl ten den odpočítávat z jeho nároku na dovolenou.

Tato právní úprava však zatím neplatí a platit nebude, takže je třeba vycházet ze stávajícího právního stavu a ten nedovoluje zaměstnavateli určit zaměstnanci dovolenou na svátek.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail