Dotazy na pracovnělékařskou péči - část III.

Zdroj: 

Na dotazy odpověděla MUDr. Jarmila Rážová.

Dotaz č. 1: Ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. v § 3 odst. 2 je uvedeno: Pravidelný dohled podle § 2 písm. c) bodu 1 se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně a) jedenkrát za kalendářní rok, nebo b) jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem. V naší společnosti máme zaměstnance administrativního charakteru zařazené do kategorie I. Z důvodu údržby a chodu budov, které vlastníme, máme také údržbáře nebo obsluhu technických zařízení - zaměstnance s rizikem ohrožení zdraví podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb. Není mi jasné, jestli na pracovištích máme vykonávat pravidelný dohled 1 x za rok, nebo 1 x za dva roky. 

V případě popisovaném v dotazu je třeba, aby byl interval provádění dohledu na pracovištích rozdělen podle charakteru jednotlivé práce. To znamená na pracovištích, kde jsou vykonávány práce kategorie jedna, jejichž součástí není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, bude dohled vykonáván jedenkrát za dva roky, na ostatních pracovištích jedenkrát za rok.

Dotaz č. 2: Ráda bych se zeptala ohledně provádění mimořádných prohlídek podle vyhlášky o pracovnělékařských službách. Podle § 12 odst. 2 písm. f) této vyhlášky se mimořádná prohlídka provádí, pokud byl výkon práce přerušen mj. též "z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců". Zajímalo by mne, zda do této kategorie důvodů spadá též doba mateřské/rodičovské dovolené.

Doba mateřské/rodičovské dovolené náleží mezi důvody přerušení výkonu práce ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 písm f) vyhlášky č. 79/2013 Sb. Po jejím ukončení je tedy třeba provést mimořádnou prohlídku ke zjištění zdravotní způsobilosti k práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail