Dotazy k bezpečnosti práce s motorovou pilou a křovinořezem

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

Mám dotazy ohledně nově nařízení vlády č. 339/2017Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 1. Spadá motorová pila a křovinořez do technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců podle § 11 z. č. 309/2006 Sb. a musí tedy mít obsluha těchto zařízení zvláštní odbornou způsobilost a zkoušku opakovat každých 5 let? 2. Jak postupovat u zaměstnanců, kteří již vlastní osvědčení či „průkaz k obsluze motorové pily"? Prošli kurzem a praktickou zkouškou před platností nařízení vlády č. 339/20017 Sb. Je nutné od data účinnosti tohoto právního předpisu (1. 1. 2018) ověřit dovednosti tak, aby zaměstnavatel splnil zákonnou povinnost? 3. Jištění řetězové pily při práci ve výškách. V § 12 NV č. 339/20017 Sb. se hovoří o tom, že zaměstnanec i řetězová pila musí být při výstupu do koruny stromu, během práce i při sestupu zajištěni proti pádu samostatnými jistícími prostředky upevněnými mimo zónu práce. Považuje se za samostatný jistící prostředek pro pilu i smyce na pilu, která je běžně prodávána v arbo obchodech, kdy je pila upevněna na sedák stromolezce?

Ad 1.: odpověď zní NE, neboť vláda dosud nestanovila nařízením, která technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž a opravy nebo kontrolu vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

Ad 2.: z ustanovení nařízení vlády č. 339/2017 Sb. nevyplývá, že by zaměstnanci, kteří byli k práci s řetězovou pilou vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem před nabytím účinnosti tohoto nařízení, museli být školeni, zacvičováni a podrobeni ověření znalostí a dovedností u téhož zaměstnavatele znovu. Toto nařízení nijak neupravuje standardy školení, zácviku ani ověřování znalostí a dovedností.

Ad 3.: podle stanoviska Ing. Miroslava Radouše z Ministerstva zemědělství, s nímž se ztotožňuji, uvedený způsob jištění řetězové pily vyhovuje správné praxi a s ustanoveními nařízení vlády není v rozporu. V příloze je uvedeno vyobrazení správné praxe převzaté z firemní publikace „Work Solutions“, Pezl 2004.

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Práce na stromě(496.34 KB)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail