Dotazník - Přizpůsobení firem Průmyslu 4.0

Zdroj: 

Nehrozí, že technologický vývoj předběhne možnosti a schopnosti podniků a lidí?

Světový trend Průmyslu 4.0 je založen na ICT a dalších pokrokových technologiích, na digitalizaci všech ekonomických činností. Dynamicky postupuje automatizace a robotizace ve výrobě. Ve službách se nejvíce rozšířilo online obchodování. Automatizace a kybernetizace postupně transformuje výrobu a služby do podoby chytrých produktů, chytrých továren, inteligentních systémů (Internet věcí, Internet služeb a Internet lidí), které budou čím dál více a rychleji schopny interaktivity, samoregulace a komunikace s uživateli. Současné trendy procesů Průmyslu 4.0, digitalizace a využívání informací, kybernetizace a rozvoj ostatních technologií, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, 3D tisk atd., se budou v nejvyspělejších zemích, v nejbližším období dále velmi rychle prohlubovat. Bude docházet k růstu produktivity práce, zeštíhlování a k decentralizaci. Procesy budou akcelerovány zlevňováním a zejména s novými možnostmi získávání, zpracování, vyhodnocování velkého množství dat a jejich využívání pro zkvalitnění a zefektivnění výroby i služeb. Tyto procesy budou mít rozsáhlé dopady na trh práce, podstatným způsobem ovlivní poptávku po pracovní síle, a to nejenom z hlediska počtu pracovních sil nezbytných pro zajištění všech firemních procesů, ale i z hlediska nároků na znalosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých stávajících a nově vznikajících profesí.

Jaká je skutečná, aktuální realita těchto trendů v českém národním hospodářství, v konkrétní podnikové praxi?

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat o účast v průzkumu (vyplnění dotazníku), který je realizován v rámci řešeného projektu Vysokou školou báňskou a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., za podpory programu ÉTA agentury TA ČR.

Projekt má za cíl získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu zavádění nových technologií do podnikové praxe.

Velmi bychom ocenili vstřícnost a ochotu vyplnit přiložený elektronický formulář dotazníku.

Využijte prosím příležitosti ke sdělení Vašich názorů a zkušeností. Plánované výstupy mají poskytnout cenné informace při hledání vhodných řešení problematiky.

Sběr odpovědí bude probíhat v termínu od 12. 4. do 5. 5. 2019.

Online dotazník

(data sbíráme zcela anonymně).

Řešitelský tým VÚBP, v. v. i., Vám předem děkuje za vstřícný postoj k tomuto průzkumu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail