Dopravně psychologické vyšetření. Jaký řidič na něj musí?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Náš bezpečnostní technik trvá na tom, že náš pracovník (53 let), který řídí nákladní vozidlo (nad 7,5 t), musí absolvovat dopravně psychologické vyšetření. Tento pracovník nemá v pracovní smlouvě uvedeno, že je profesionální řidič (název pracovní pozice - předák). Pouze v našem popisu pracovní činnosti je uvedeno, že řídí podniková vozidla. Dané vozidlo používá sice každý den, ale jen z toho důvodu, aby se dostal na stavbu, provedl nezbytné úkony a zase přijel zpět. Vozidlo řídí max. 30 % pracovní doby. Zároveň tohoto pracovníka vysíláme na pravidelná školení dle § 48 z. č. 247/2000 Sb. Je tedy nutné u tohoto zaměstnance provést dopravně psychologické vyšetření podle z. č. 361/2000 Sb.?

Jde o častý dotaz a plete se to s profesní způsobilostí. Bezpečnostní technik má pravdu. Řidič, který je držitelem oprávnění pro skupinu Cl+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg je povinen se podrobovat dopravně psychologickému vyšetření. Nemusí mít sjednáno pracovní smlouvou druh práce řidič. Tato povinnost je stanovena v zákoně č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, v ustanovení § 87a Dopravně psychologické vyšetření, cit:
„(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu Cl+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu Dl+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.
 
(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky."

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail