Dokumentace o ochraně před výbuchem v chemické laboratoři

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D. ze Státního úřadu inspekce práce.

Prosím o sdělelní, zda-li standardní chemická laboratoř používající technické plyny pro svou analytickou činnost potřebuje písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem. Laboratoř používá láhve s technickými plyny v počtu do 20 ks.

Zaměstnavatel v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, posuzuje rizika výbuchu zejména se zřetelem na pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání. Při skladování plynů, jejichž únikem může dojít k vytvoření výbušné atmosféry, zaměstnavatel plní požadavky uvedené v citovaném nařízení vlády. V § 6 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení vlády se dále mimo jiné uvádí, že písemnou dokumentací o ochraně před výbuchem se prokazuje vždy provedení identifikace nebezpečí a specifikace ohrožení a posouzení rizika výbuchu. Rovněž v rámci dokumentace o ochraně před výbuchem se klasifikují prostory na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. Zaměstnavatel tak v rámci této identifikace nebezpečí a posouzení rizika výbuchu posuzuje konkrétní pracoviště, na kterém jsou skladovány plyny schopné při případném úniku vytvořit výbušnou atmosféru. Zaměstnavatel na jehož pracovištích může dojít k vytvoření této výbušné atmosféry pak zpracovává dokumentaci o ochraně před výbuchem.

Dále uvádíme, že mezi důležité normy upravující oblast skladování tlakových láhví v laboratořích patří ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v laboratořích, kde v bodě 14 jsou uvedeny požadavky pro práce s technickými plyny a plynnými palivy. Dále v bodě 14.1 této normy se uvádí, že pro dopravu, manipulaci a skladování ocelových láhví se stlačenými zkapalněnými nebo pod tlakem rozpuštěnými technickými plyny platí technické normy uvedené v kapitole „Související normy“. V této kapitole je také uvedena i ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. Tato norma pak v bodě 10 uvádí požadavky na skladování nádob.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail