Dodatková dovolená pracovníků v sociálních službách

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracujeme jako sestry a pracovníci v sociálních službách v zařízení sociálních služeb - domov se zvláštním režimem pro osoby se závislostí na návykových látkách (alkoholu). Jsme příspěvková organizace a zřizovatelem je krajský úřad. Dle zákoníku práce máme základní výměru dovolené pět týdnů. Máme nárok na týden dodatkové dovolené podle § 215 odst.1 písm. d), když většina klientů má psychiatrickou diagnózu a pracovníci pracují v přímém ošetřování a obslužné péči u těchto klientů v nepřetržitém provozu? Výjimku tvoří vrchní sestra a staniční sestra, které pracují na jednu směnu. Vrchní sestra je nadřízena sestře staniční a sestrám v turnuse. Všichni zaměstnanci jsou zařazeni do kategorie práce 2.

Dodatková dovolená není podmíněna prací v nerovnoměrném rozvrhu (turnuse), podle § 215 odst. 2 písm. d) zákoníku práce (ZP) mají na ni nárok zaměstnanci pracující při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby a to mohou být i zaměstnanci pracující v jednosměnném provoze. Práce uvedené v § 215 ZP jsou vymezeny pouze charakterově a zaměstnavatel si musí pro účely poskytování dodatkové dovolené sám vymezit na základě těchto znaků, jestli staniční a vrchní sestra také pracují polovinu pracovní doby při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých. Pak by samozřejmě nárok na dodatkovou dovolenou také měly. To Vám bez znalosti vašeho pracoviště rozhodnout nemohu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail