Do jaké fáze výstavby je nutné mít koordinátora BOZP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Chtěl bych se zeptat, do jaké fáze výstavby je nutné mít koordinátora BOZP. V našem případě jde o výstavbu energetického bloku, výstavba byla ukončena, probíhá zkušební provoz. Kolaudace je plánována na červen 2014. Probíhají však ještě drobné práce za provozu, které se řídí interními pravidly BOZP provozovatele. Je nutno mít koordinátora až do kolaudace?

Stávající zákon č. 309/2006 Sb. nemá výklad pojmů. Připravuje se však novelizace, která předpokládá i výklad pojmu realizace stavby. Jedním z návrhů je výklad, že za dobu realizace stavby se považuje doba do předání stavby zadavateli. S tímto názorem se ztotožňuji. Ze stanovení povinností koordinátora nelze oprávněně předjímat, že by po odevzdání stavby objednateli existovaly důvody pro plnění jeho úkolů – informování všech zhotovitelů o rizicích vznikajících s postupem výstavby, koordinace opatření k zajištění bezpečnosti práce. I když jsem slyšel námitky, že v rámci zkušebního provozu se na dokončené stavbě bude muset např. postavit lešení, které vnáší na pracoviště jistá rizika, a proto by to měl koordinátor kontrolovat, nedomnívám se, že je toto oprávněný důvod k tomu, aby koordinátor stále vykonával svoji činnost. Je třeba si uvědomit, že primárně zodpovědnost za bezpečnost práce dle ustanovení zákoníku práce § 101 odst.1 mají zaměstnavatelé a je na nich, aby toto řešili v rámci svých povinností včetně kontroly.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail