Dítě na pracovišti

Dotaz byl publikován v Novinách Odborového svazu státních orgánů a organizací č. 5/2019 a odpověděl na něj JUDr. Pavel Sirůček.

Jsme v kanceláři tři, já a dvě kolegyně. Jedna z nich si občas vodí do práce 5leté dítě, což mi velmi vadí. Vedoucí jí to povolila a já mám dojem, že by snad mělo záležet na nás, co v kanceláři pracujeme, respektive na mém eventuálním souhlasu nebo vetu, o které by se měl zaměstnavatel zajímat dříve, než přítomnost dítěte na pracovišti povolí. Je povinen zaměstnavatel tuto záležitost se mnou projednat?

V zákoníku práce nelze nalézt oporu v požadavku, zda jednotliví zaměstnanci demokraticky rozhodují o tom, kdo bude s kým a v jakém složení pracovat nebo sedět v kanceláři, či zda dávají souhlas, kdo na pracoviště může vstoupit a kdo ne. To je odpovědností zaměstnavatele, který ji přenáší na vedoucí zaměstnance. Ve smyslu § 11 zákoníku práce tedy na zaměstnance, kteří na jednotlivých stupních řízení jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu konkrétní pokyny. Ve smyslu § 302 zákoníku práce jsou pak vedoucí zaměstnanci povinni mimo jiné:
a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců ...,
b) co nejlépe organizovat práci,
c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ...

Dále je třeba zdůraznit, v souvislosti s výše uvedeným písmenem c), i povinnost, která zaměstnavateli vyplývá z § 101 odstavce 5 zákoníku práce, tj. zajistit bezpečnost všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Pokud by došlo k porušení této povinnosti a z toho ke vzniklé škodě, nejednalo by se však o odpovědnost pracovněprávní, ale občanskoprávní. Výše uvedené je ale třeba vykládat v souvislosti s povinnostmi, které naopak mají zaměstnanci např. v § 301 písm. b) – využívat pracovní dobu ... a plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.

Je tedy na zaměstnavateli, aby posoudil, zda samotná přítomnost cizí osoby, v daném případě dítěte, může narušit natolik pracovní klima, že ostatní přítomní zaměstnanci nemohou řádně plnit své úkoly. Jistě v této situaci vedení posoudilo nebo bude posuzovat nezbytnost, která vede maminku k tomuto řešení, četnost návštěv a sílu jejich rušivého elementu. Pokud by vedení došlo k názoru, že plnění úkolů ostatních dotčených zaměstnanců je ohroženo co do termínu i kvality, jistě by své rozhodnutí přehodnotilo. Toto je pohled z hlediska zákonných podmínek. Myslím však, že byla opomenuta etická a kolegiální stránka věci. Domnívám se, bez ohledu na zákoník práce, že konkrétní maminka se měla skutečně především obrátit na vás jako své kolegyně. Tedy ještě předtím než požádala vedení o souhlas. Vysvětlit závažnost důvodů, které ji k této žádosti vedou, a zároveň domluvit podmínky, za kterých je přítomnost jejího dítěte ve vaší kanceláři možná. Nevěřím, pokud by se jednalo o občasnost a seriózní důvody, že by se nenašlo schůdné řešení pro všechny zúčastněné.

Shrnuto:

  • Zaměstnavatel nepotřebuje souhlas ostatních zaměstnanců, v jaké skladbě budou pracovat.
  • Kdo smí vstoupit do prostorů zaměstnavatele, o tom rozhoduje zaměstnavatel prostřednictvím vedoucích zaměstnanců.
  • Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci mohli pracovat v příznivých pracovních podmínkách, a tím mohli včas a kvalitně plnit své pracovní úkoly.
  • Vedoucí zaměstnanec spolu se souhlasem musí stanovit i podmínky, za jakých se třetí osoba může v prostorách, ve kterých on má odpovědnost, vyskytovat.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail