Diizokyanáty a odborná příprava

Zdroj: 

Dne 10. května jsme informovali o nových povinnostech ve vztahu k práci s diizokyanáty, které vyplývají z Nařízení (EU) č. 2020/1149. Jaké osoby s výrobky obsahujícími tyto látky budou moci manipulovat?

Připomeňme, že od 24. srpna 2023 je zakázáno profesionální a průmyslové použití výrobků s obsahem těchto látek nad 0,1 % osobami, které neabsolvovaly speciální odbornou přípravu, a to včetně OSVČ. Problematika se týká například montážních pěn, ale i dalších výrobků. Evropské nařízení požaduje odbornou přípravu prováděnou odborníkem na BOZP s patřičnou kvalifikací, aniž blíže specifikuje podrobnosti.

Protože nebylo jasné, kdo v našem národním prostředí bude považován za tuto osobu, požádali jsme o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí, které na jednání Rady vlády pro BOZP konané dne 22. června 2021 toto stanovisko prezentovalo. Velmi stručně řečeno, za tuto osobu bude považován ten, kdo splňuje kvalifikační podmínky podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění předpisů pozdějších. Zpravidla to tedy bude osoba vykonávající pro podnikající subjekt činnosti v oblasti prevence rizik, to znamená osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (OZO) s platným osvědčením odborné způsobilosti získaným na základě zkoušky. Toto stanovisko Rada vlády pro BOZP vzala se souhlasem na vědomí.

Nařízení ukládá dodavatelům předmětných výrobků dodat podklady pro odbornou přípravu, proto bychom doporučovali včas je oslovit, neboť počet dotčených osob bude nepochybně značný.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail