Die BG ročník 2000

Anotovaný výběr článků z publikace Die BG, ročník 2000

 

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

Ú

V

W

X

Y

Z

Ž

 

 

B

balení

23

bezpečnost práce

4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 47, 48, 55

brzdy

23

 

 

 

C

call-centra

43

CD-ROM

22

cesty do práce a z práce

16

 

 

 

D

databanky

13

dermatózy

10

doprava městská

16

doprava osob

16

doprava silniční

16

 

časopisy
rejstřík
články

 

E

efektivnost

4

ekonomika práce

47

elektronika

14, 23

emise

51

EU

1, 40

Evropa

30

 

 

 

F

faktory rizikové

38

filtry

14

 

 

 

H

hardware

13

hlášení

40, 46

hodnocení

30, 44, 47

hospodárnost

4, 37

hygiena práce

4, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 37, 39, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

 

 

 

I

imise

50

informace

22

internet

13

Izrael

36, 54

 

časopisy
rejstřík
články

 

J

jakost

7

 

 

 

K

kapaliny řezné

22

koncentrace

53

koncepce

42

kopírování

51

kouření

52

kovoprůmysl

3, 22

kovy

35

křemen

52

kvalifikace

8

květiny

10

 

 

 

L

lasery

51

látky nebezpečné

50

lékaři závodní

29, 49

lékařství pracovní

6, 10, 29, 52

 

 

 

M

maziva

35

mechanika

23

 

 

 

N

náklady

47

Německo

7, 12, 21, 25, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 54, 55

nemoci

2, 38

nemoci z povolání

6, 21, 31, 33, 45

neschopnost pracovní

2

normalizace v BP

5

normy

5

 

 

 

O

obchod

10

obleky pracovní

24

obrábění

35

obvody elektrické

14

odškodňování

33

ochrana proti chemikáliím

27

ochrana sluchu

14

OOPP

12, 14, 24, 27

organizace a řízení

37

organizace práce

18

orientace

42

 

časopisy
rejstřík
články

 

P

pády osob

9

pády z výšky

9

péče o pracující

28

plíce

52

počasí nepříznivé

41

počítače

13, 22

podmínky pracovní

25

podnikatelé

19

podniky

49

pojištění

33

pojištění nemocenské

2

pojištění sociální

54

pojištění úrazové

7, 34, 45, 54

pokladny nemocenské

34

pokožka

10

Polsko

20

požáry

26

práce

48

pracoviště

2

pracovníci

48

pracovníci dočasní

48

pracovníci příležitostní

17

pracovníci smluvní

17

pracovníci vedoucí

28

pravidla

39

prevence

11

prodavači

10

prodejny

10

provozy

32

průmysl chemický

27

průmysl masný

12

průmysl potravinářský

23

předpisy

39

předpisy bezpečnostní

3, 4, 18, 39

předpisy hygienické

4, 39

psychologie práce

11, 28, 38

psychóza

31

 

časopisy
rejstřík
články

 

R

rakovina

52, 53

ramena

6

regulátory

26

rehabilitace

1

rizika

18

rizika pracovní

25, 30

rizika zdravotní

25, 44, 45

rozpouštědla

31

rukavice ochranné

27

 

 

 

S

semináře BP

19

schodiště

9

schody

9

silikóza

52

smlouvy

5

software

13

společenství oborová

3, 10, 18, 19, 26, 31, 33, 34, 42, 48, 49, 50

spolehlivost

14

statistika

21, 33, 41

stavebnictví

50

stres

16, 28

stroje

23

stroje a zařízení

3, 15

stroje použité

15

stroje reprografické

51

stroje silniční

41

svařování

14

systémy

23

 

časopisy
rejstřík
články

 

Š

škodliviny

50, 53

školství

8

školy

8

školy odborné

50

 

 

 

T

technici BP

49

technika bezpečnostní

15

telekomunikace

43

terminologie

55

tiskárny

51

tlačítka

32

tlak

26

 

 

 

U

uklouznutí

9

USA

54

 

časopisy
rejstřík
články

 

Ú

údržba

11

údržbáři

11

úrazy

11, 41, 46

úrazy na cestě do práce a z práce

21, 33

úrazy pracovní

21, 33, 40

úrazy smrtelné

21, 40

ústavy výzkumné

20, 36

 

 

 

V

vozíky vidlicové

26

vozíky zdvižné

26

výbuchy

26

výchova k BP

8

vzdělávání

8

vzdělávání dospělých

8

 

 

 

Z

zákony

5, 25, 34

zaměstnavatelé

11, 17, 48

zátěž psychická

28, 38

závažnost

40

zdravotnictví

34, 38

změny

42

 

časopisy
rejstřík
články

 

 


1

MORGER, W.: Rehabilitation in Europa. Rehabilitace v Evropě. s. 603-608, 6 obr.
        anotace: Zdravotnické systémy v Evropě. Společné zásady a rozdílné struktury rehabilitace. Její finanční aspekty. Vliv hospodářské situace. Nutnost kladného vztahu okolí k postiženému. Význam rehabilitace společně s prevencí.
        klíčová slova: rehabilitace - EU

 


2

BÖDEKER, W. - RÖTTGER, CH.: Belastungshomogene Typisierung von Arbeitsplätzen mit Hilfe der Routinedaten der Krankenversicherung. Typizace pracovišť homogenních co do zátěže pomocí rutinních údajů nemocenského pojištění. s. 14-19
        anotace: Cílem kooperačního programu "práce a zdraví" bylo rozpoznání podnikových a odvětvových těžišť nemocí a zátěží. Vyhodnocení založeno na srovnání pracovní neschopnosti v typech pracovišť. Zjišťováno, zda typizace pracoviště může být provedena i bez podnikových dat a jaká jsou výkonnostní data nemocenských pokladen.
        klíčová slova: nemoci - pojištění nemocenské - pracoviště - neschopnost pracovní


3

REUDENBACH, R. - LIEDETKE, H.: Sicherheitsaufforderungen beim Verketten von Maschinen und Umbauen maschineller Produktionsanlagen. Bezpečnostní požadavky při spojování strojů a přestavbě strojních výrobních zařízení. s. 20-28
        anotace: Jde o dodržování evropských a národních bezpečnostních ustanovení u podniků v oborovém společenství kovoprůmyslu. Pokyny jsou užitečné i pro podniky z jiných odvětví, které sestavují, příp. přestavují výrobní zařízení s převážně strojními komponenty. Principy spojování a varianty přestavby.
        klíčová slova: stroje a zařízení - kovoprůmysl - společenství oborová - předpisy bezpečnostní

časopisy
rejstřík
články

 


4

WALDECK, D.: Effizienz von Vorschriften und Regeln im Arbeitsschutz. Účinnost předpisů a pravidel v BOZP. s. 66-68
        anotace: Účinnost bezpečnostních opatření při stanovení cíle zvýšit BOZP. Význam předpisů a pravidel. Výpočty hospodárnosti a jejich meze. Popisy projektů. Je možná BOZP bez předpisů? Struktura efektivních předpisů s ohledem na možnosti realizace v praxi. Příklady.
        klíčová slova: předpisy hygienické - předpisy bezpečnostní - hygiena práce - bezpečnost práce - efektivnost - hospodárnost


5

ACKERS, D. - LAMBERT, J.: Ein Grundsatzpapier für den Bereich Arbeitsschutz und Normung. Zásadní dokument pro oblast BOZP a normalizace. s. 90-95
        anotace: Dokument shrnuje velký počet mezinárodních, evropských a národních zákonů, smluv, dohod atd. v této oblasti. Poměr zákonodárství a normalizace. Právní základy norem týkajících se práce. Normalizace v podnikové BOZP.
        klíčová slova: normalizace v BP - normy - zákony - bezpečnost práce - smlouvy


6

HANSIS, M.L. - MEHRHOFF, F.: Rupturen der Rotatorenmanschette - traumatische und nichttraumatische Zusammenhangstrennungen. Ruptura manžety rotátoru - traumatické a netraumatické přerušení souvislosti. s. 98-103
        anotace: Pokyny k orientaci znalců a uživatelů práva. Dohoda mezi lékařskými experty jako cíl. Diagnostika a léčebný postup u zranění ramen. Kritéria k posouzení ruptury manžety. Chování zraněného po úrazu. Makroskopický intraoperativní nález. Doporučená vyšetřovací technika.
        klíčová slova: lékařství pracovní - nemoci z povolání - ramena


7

MEHRHOFF, F. - WEBER-FALKENSAMMER, H.: Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen zur Heilbehandlung und Rehabilitation in der gesetzlichen Unfallwersicherung. Kvalita a hospodárnost výkonů spojených s léčebnou kúrou a rehabilitací v zákonném úrazovém pojištění. s. 104-111
        anotace: Popis současného stavu i budoucích akcí k dalšímu vývoji kvality. Dimenze kvality. Kvalita jako cíl. Stav jejího zajišťování v rehabilitaci. Další rozvoj zajišťování kvality v zákonném úrazovém pojištění.
        klíčová slova: Německo - pojištění úrazové - jakost

časopisy
rejstřík
články

 


8

"Lifelong Learning" - Neue Wege zur Förderung von Sicherheit und Gesundheit. "Učení po celý život" - Nové cesty k prosazhování bezpečnosti a ochrany zdraví. s. 132-136
        anotace: Koncepce, v níž je přítomno téma výchovy od mateřské školy po přípravu na zaměstnání. Škola může dlouhodobě přispět ke zlepšení BOZP zvláště v malých a středních podnicích. Vědomí ohrožení, pochopení významu prevence a ochota používat OOPP.
        klíčová slova: hygiena práce - kvalifikace - školy - vzdělávání - výchova k BP - bezpečnost práce - vzdělávání dospělých - školství


9

DWORSCHAK, W.: Sicherheitsgerechte Gestaltung von Stufenkanten an Treppen. Bezpečnostní řešení hran schodů u schodišť. s. 138-142
        anotace: Pro bezpečnou orientaci na schodišti je nutná optická a neklouzavá úprava oblasti hrany schodů. Úrazové těžiště na schodišti. Odpočívadla a četnost úrazů. Doporučení pro design hran schodů. Optické řešení. Rovné plochy schodů.
        klíčová slova: schody - schodiště - pády osob - bezpečnost práce - pády z výšky - uklouznutí


10

LÜHR, U. - SCHÖPF, U.: Hauterkrankungen und Hautschutz im Tätigkeitsbereich Blumen- und Pflanzeneinzelhandel (Floristik). Kožní onemocnění a ochrana pokožky v oblasti maloobchodu květinami a rostlinami (floristika). s. 144-148
        anotace: Kožní onemocnění v rámci OS pro maloobchod. Ohrožení pokožky ve floristice. Opatření pro ochranu pokožky. Organizace a kontrola těchto opatření. Koncepce prevence bez velkých finančních nároků.
        klíčová slova: obchod - dermatózy - pokožka - prodavači - prodejny - květiny - společenství oborová - lékařství pracovní


11

UHLIG, D.: Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Instandhaltungsarbeiten. Bezpečnost a ochrana zdraví při údržbářskýh pracích. s. 154-159
        anotace: Analýza nebezpečí a ohrožení při činnostech spojených se strojně technickou a stavební údržbou. Organizace údržby. Základní povinnosti zaměstnavatele, odpovědnost vedoucích pracovníků. Provádění techto prací. Ohražení a ochranná opatření. Ochrana proti hluku a vibracím. Psychické zátěže.
        klíčová slova: údržba - psychologie práce - prevence - bezpečnost práce - údržbáři - zaměstnavatelé - hygiena práce - úrazy

časopisy
rejstřík
články

 


12

HILMES, CH. - WINKLER, F.G.: Branchentypische Persönliche Schutzausrüstung in der Fleischwirtschaft. Pro obor typické osobní ochranné pracovní prostředky v masném průmyslu. s. 194-196
        anotace: Popis typických OOPP pro toto odvětví včetně novějších modelů. Ochrana proti píchnutí a pořezání, proti horké vodě a čisticím prostředkům a proti chladu.
        klíčová slova: průmysl masný - Německo - OOPP


13

SCHÜTZ, F.: EDV im Arbeitsschutz. Elektronické zpracování dat v BOZP. s. 199-205
        anotace: Zásady pro použití PC. Volba správného systému a vhodného softwaru. Volba hardwaru a provozního systému. Software pro BOZP. Systémy řízení dokumentů a termínů. Statistické programy. Databanky. Software pro školení a pro pracovní lékařství. Ochrana dat. Vhodnost připojení k internetu. Přístup k nejdůležitějším informacím.
        klíčová slova: bezpečnost práce - databanky - software - hygiena práce - počítače - hardware - internet


14

Zeverlässigkeit persönlicher Schutzausrüstung mit integrierter Elektronik. Spolehlivost OOPP s integrovanou elektronikou. s. 209-215
        anotace: Postupné nahrazování starých systémů k zajištění informací a výstražných funkcí elektronickými spínacími obvody. Elektrooptické filtry pro svářeče. Ochrana sluchu s elektronickým doplňkovým vybavením. Izolující dýchací přístroje. Vlastnosti elektronických obvodů integrovaných v OOPP. Analýza spolehlivosti.
        klíčová slova: obvody elektrické - ochrana sluchu - elektronika - filtry - OOPP - svařování - spolehlivost


15

OSTERMANN, H.J.: Gebraucht? Aber mit Sicherheit!. Použité? Ale bezpečné! s. 216-218
        anotace: Situace použitých strojů v německém bezpečnostně technickém právním systému. Aplikace na 4 typy strojů: nezměněné, upravené, podstatně změněné, z 3. státu, který není členem EU. Použité, a přesto bezpečné.
        klíčová slova: technika bezpečnostní - stroje a zařízení - stroje použité


16

STADLER, P. - LAU, J. - STROBEL, G.: Kurzfristige und langfristige Stressfolgen durch die Fahrt zur Arbeit. Krátkodobé a dlouhodobé následky stresu, způsobeného cestou do práce. s. 220-268
        anotace: Popis výzkumu, při němž byla provedena analýza účasti zaměstnanců na ranní cestě do práce, a zhodnocení jejích důsledků pro BOZP. Jakožto zátěž může být pociťována jak jízda v osobním automobilu, tak i veřejnou dopravou. Praktická relevantnost výsledků výzkumu.
        klíčová slova: doprava městská - cesty do práce a z práce - doprava silniční - doprava osob - bezpečnost práce - stres

časopisy
rejstřík
články

 


17

JÄGER, W. - STÜRK, P.: Zeitarbeit und Arbeitssicherheit bedingten einander. Práce s vypůjčenými pracovníky a BOZP se navzájem podmiňují. s. 258-261
        anotace: Při najímání vypůjčených pracovníků je třeba zohlednit požadavky BOZP. Zaměstnavatel, který si pracovníky půjčuje, i ten, který mu je zapůčil, musí úzce spolupracovat. Podmínky zaručující BOZP. Vzor dohody o BOZP při tomto způsobu práce.
        klíčová slova: bezpečnost práce - zaměstnavatelé - pracovníci smluvní - hygiena práce - pracovníci příležitostní


18

RENTROP, M. - VIEREGGE, J.: Das Gefährdungsspektrum im Betrieb, abgebildet in den Anordnungskatalogen der Berufsgenossenschaften. Spektrum ohrožení v podniku, podchycené v katalozích nařízení oborových společenství. s. 262-267
        anotace: Pro praktický přehled skutečných ohrožení a zátěží v podnicích a využití příkladů různých druhů ohrožení byla provedena studie na základě katalogů nařízení, z níž jsou předloženy zásadní výsledky. BOZP. Revize příslušného seznamu druhů ohrožení. Organizace práce.
        klíčová slova: bezpečnost práce - předpisy bezpečnostní - rizika - společenství oborová - hygiena práce - organizace práce


19

BAETZ, U.: Man sieht die Berufsgenossenschaft nun mit ganz anderen Augen! Wirkungsanalyse von Unternehmer-Seminaren. Nyní vidíme oborové společenství zcela jinýma očima! Analýza působnosti seminářů pro podnikatele. s. 268-275
        anotace: Zhodnocení seminářů pořádaných jihoněmeckým oborovým společenstvím kovoprůmyslu pro zjištění jejich účinnosti. Koncepce seminářů podnikatelského modelu. Analýza sociálních údajů. Postavení BOZP. Sledování seminárních témat posluchači. Důsledky pro vývoj úrazovosti v podnicích.
        klíčová slova: semináře BP - společenství oborová - podnikatelé


20

SCHLÜTER, R.: Arbeitsschutzinstitute weltweit: Das Zentralinstitut für Arbeitsschutz - CIOP (Polen). Ústavy BOZP po celém světě: Ústřední ústav ochrany práce - CIOP (Polsko). s. 276-278
        anotace: Z dějin CIOP. CIOP dnes. Hluk a elektromagnetická rizika. Bezpečnostní technika. Ergonomie. Laboratoř pro konstrukci a kalibraci měřicích zařízení. Centrum pro vědecké informace a reklamu. Vzdělávací středisko. Normalizace. Publikace. Evropská kooperace.
        klíčová slova: ústavy výzkumné - Polsko - hygiena práce - bezpečnost práce


21

RISTER-MENDE, S.: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Jahr 1999. Pracovní úrazy a nemoci z povolání v roce 1999. s. 284-288
        anotace: Předběžné statistické údaje o pracovních úrazech, úrazech na cestě do práce a z práce a nemocích z povolání. Povinně hlášené úrazy, nové úrazové renty, smrtelné úrazy.
        klíčová slova: Německo - statistika - úrazy na cestě do práce a z práce - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - nemoci z povolání

časopisy
rejstřík
články

 


22

RABENTE, T.: Kühlschmierstoffe - Handlungshilfen für di Praxis. Řezné kapaliny - pomůcky k zacházení s nimi pro praxi. s. 332-336
        anotace: Oborové společenství pro kovoobráběcí průmysl vypracovalo CD-ROM, které přináší obšírnou informaci o celé problematice. Možnosti, které poskytuje. Použití v provozu. Cílové skupiny pro CD-ROM.
        klíčová slova: informace - kovoprůmysl - kapaliny řezné - počítače - CD-ROM


23

POHL, K. - WIICKERT, K.: Sicheres Stillsetzen von Maschinen mit geregelten Antrieben. Bezpečné zastavení strojů s regulovaným pohonem. s. 340-346
        anotace: Diskutován problém, zda jsou mechanické a elektronické brzdné systémy jakožto součást bezpečnostního systému stroje stejně hodnotné. Na příkladu potravinářských a balicích strojů ukázáno, že to je dáno s ohledem na určité předpoklady. Tlačítkový provoz při použití měničů.
        klíčová slova: systémy - elektronika - průmysl potravinářský - mechanika - bezpečnost práce - brzdy - balení - stroje

časopisy
rejstřík
články

 


24

JÄGER, W.: Die zweite Haut. Berufskleidung bietet mehr als Funktionalität. Druhá kůže. Pracovní oděv poskytuje více než funkčnost. s. 378-382
        anotace: Požadavky na komfort nošení, přesnou míru a péči o pracovní oděv. Definice pojmů pracovní a ochranný oděv. Úloha pracovního oděvu. Řešení pro praxi. Střídání a čištění. Čistit tyto oděvy a pečovat o ně může pouze odborník.
        klíčová slova: obleky pracovní - OOPP - hygiena práce


25

MERDIAN, J.: Beurteilung der Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz. Eine kritische Betrachtung zum Stand der Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung. Posouzení pracovních podmínek na pracovišti. Kritická úvaha o stavu zjišťování ohrožení a posouzení rizika. s. 384-387
        anotace: Zákon o BOZP se svými ústředními ustanoveními k posouzení pracovních podmínek na pracovišti platí od r. 1996. Co se za tu dobu změnilo a zlepšilo. Organizace zjišťování ohrožení a posouzení rizika. Sociotechnické systémy v podniku. Předpoklady nového pojetí BOZP.
        klíčová slova: bezpečnost práce - rizika pracovní - Německo - hygiena práce - zákony - podmínky pracovní - rizika zdravotní


26

FISCHER, K.H.: Dringender Handlungsbedarf: Explosionen und Brände an flüssiggasbetriebenen Gabelstaplern. Neodkladná potřeba jednat: Výbuchy a požáry u vidlicových zdvižných vozíků s pohonem na tekutý plyn. s. 388-391
        anotace: Výbuchy a požáry způsobené nedostatkem výparníkových regulátorů tlaku. Reakce oborových společenství na nehody. První opatření úřadů pro BOZP. Funkce zařízení pohonného plynu a regulátoru tlaku. První znalecké posudky. Nezbytná preventivní opatření. Ručení za produkt.
        klíčová slova: požáry - společenství oborová - vozíky vidlicové - vozíky zdvižné - výbuchy - regulátory - tlak


27

RÜHL, R. - STAMM, R.: Das Chemikalien-Schutzhandschunprojekt von HVBG, und KCL. Projekt ochranných rukavic proti chemikáliím Hlavního svazu průmyslových oborových společenství, Svazu chemického průmyslu a výrobce ochranných rukavic Kächele-Cama Latex GmbH. s. 392-394
        anotace: Program vývoje vhodných rukavic. Nyní dokončený projekt firmy Miljö-Chemie staví na předchozích poznatcích. Popis výsledků projektu a jejich důsledky. Zavádění do praxe.
        klíčová slova: OOPP - průmysl chemický - rukavice ochranné - ochrana proti chemikáliím


28

STROBEL, G. - STADLER, P.: Personalpflege oder Personalverschleiss. Der Einfluss von Führungsverhalten auf psychische Belastungen von Mitarbeitern. Péče o lidi, nebo jejich opotřebení. Vliv chování vedoucích pracovníků na psychickou zátěž zaměstnanců. s. 396-401
        anotace: Zvyšování psychických zátěží. Negativní důsledky stresu na zaměstnance. Sociální zátěž a podpora. Styl vedení práce. Možnost působení z hlediska vedoucích pracovníků. Péče o zdraví jakožto úkol vedení. Možnost jednání k omezení zátěže u zaměstnanců. Organizační, sociální a personální zdroje.
        klíčová slova: péče o pracující - stres - zátěž psychická - pracovníci vedoucí - psychologie práce


29

ENGELHARDT-SCHAGEN, M.: Gesundheitsmanagement zwischen Expertenwissen und Effizienzdruck des Unternehmens - der Auftrag an die Arbeitsmedizin. Péče o zdraví mezi znalostmi expertů a účinným tlakem podniku - příkaz pracovnímu lékařství. s. 402-404
        anotace: Péče o zdraví zaměstnanců závisí do značné míry na podpoře znalců, tato činnost je však často jen málo spjata s ostatními podnikovými procesy. Definice úkolů kladených na lékaře. V čem spatřují svoji úlohu závodní lékaři. Jaké šance by mohla poskytnout interdisciplinární kvalifikace expertů BOZP v explicitním podnikovém úkolu.
        klíčová slova: lékařství pracovní - lékaři závodní

časopisy
rejstřík
články

 


30

KLUSMANN, K. - STAMM, R. - MEFFERT, K.: In Europa und weltweit: tätigkeits- und branschenspezifische Hilfsmittel zur Beurteilung und Verringerung von Grefährdungen am Arbeitsplatz. V Evropě a na celém světě: pomůcky specifické pro činnost a obor k posouzení a snižování ohrožení na pracovišti. s. 438-439
        anotace: Ústav oborových společenství pro bezpečnost práce předkládá přehled pomůcek "Pomůcky v Evropě". Údaje o pracovním riziku pořízené MOP. Touto systematickou konkretizací ohrožení ve specifickém oboru lze dosáhnout vyšší akceptance a širší účinnosti.
        klíčová slova: Evropa - hodnocení - hygiena práce - bezpečnost práce - rizika pracovní


31

RÜHL, R. - MILDE, J.: Neue europäische Regelungen zu Lösungsmitteln... (kein) Thema für die Berufsgenossenschaften?. Nová evropská pravidla o rozpouštědlech..(žádné) téma pro oborová společenství? s. 448-451
        anotace: Informace o konferenci EU o organických rozpouštědlech a organických psychosyndromech, která se zabývala encefalopatií způsobenou organickými rozpouštědly. Přehled expozičních poměrů. Zkušenosti s diagnostickou praxí. Oborové diskuse. Kritické dotazy.
        klíčová slova: rozpouštědla - psychóza - nemoci z povolání - společenství oborová


32

POHL, K.D.: Tippbetrieb bei Maschinen mit geregelten Antrieben. Tlačítkový provoz u strojů s regulovaným pohonem. s. 452-457
        anotace: Tlačítkový provoz je nezbytný při nastavovacích a seřizovacích pracích, jakož i při odstraňování poruch. Navržen nový povelový přístroj, který má bezpečnostní přednosti a tento provoz umožňuje s přijatelným zbytkovým rizikem.
        klíčová slova: tlačítka - provozy - bezpečnost práce


33

REISS, S.: Unternehmen und Versicherte, Unfälle und Berufskrankheiten sowie Leistungsaufwendungen bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften im Jahre 1999. Podniky a pojištěnci, úrazy a nemoci z povolání, jakož i vynaložení výkonů u průmyslových oborových společenství v roce 1999. s. 461-474
        anotace: Systematizace nejdůležitějších čísel a trendů o podnicích a pojištěncích, o pracovních úrazech a o úrazech na cestě do práce, jakož i o nemocích z povolání, o vynaložených výkonech a použitých prostředcích. Odškodňování. Náklady na prevenci.
        klíčová slova: úrazy pracovní - společenství oborová - nemoci z povolání - úrazy na cestě do práce a z práce - statistika - pojištění - odškodňování

časopisy
rejstřík
články

 


34

COENEN, W. - BINDZIUS, F.: Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung bei der Arbeit unter dem Blickwinkel der Berufsgenossenschaften. Ochrana zdraví a jeho podpora při práci pod zorným úhlem oborových společenství. s. 502-507
        anotace: Spolupráce úrazového pojištění a nemocenských pokladen. Zdravotní zprávy a posouzení nebezpečí. Nová úprava v důsledku zákona o zdravotnické reformě. Úloha pracovního lékařství. Rozvoj nové kvality součinností podniků, úrazového pojištění, pokladen a státních orgánů pro BOZP.
        klíčová slova: pojištění úrazové - pokladny nemocenské - zákony - zdravotnictví - společenství oborová


35

SEFRIN, H.: Der Weg zur Trockenbearbeitung. Neue Alternativen in der Metallbearbeitung. Cesta k obrábění zasucha. s. 518-520
        anotace: Zkušenosti s touto novou technologií, která spoří mazivo, ve firmě Heidelberger Druckmaschinen AG z hlediska techniky a BOZP. Výhody. Problémy při zavádění. Zlepšení bezpečnosti i hygieny práce. Budoucnost obrábění za sucha.
        klíčová slova: obrábění - kovy - bezpečnost práce - hygiena práce - maziva


36

SCHLÜTER, R.: Arbeitsschutzinstitute weltweit: das Israelische Institut für Arbeitssicherheit und -hygiene (IIOSH). Ústavy pro BOZP po celém světě: Izraelský ústav pro bezpečnost a hygienu práce. s. 522-526
        anotace: Z historie ústavu. Ústav dnes - údaje a fakta. Oddělení pro inženýring, pro průmyslovou hygienu, pro školení, informační středisko, publikační oddělení. Zvláštní kampaně k prosazování bezpečnosti. Mezinárodní spolupráce. Encyklopedie MOP.
        klíčová slova: Izrael - ústavy výzkumné - bezpečnost práce - hygiena práce


37

MERDIAN, J.: Arbeitsschutzmanagement. Řízení BOZP. s. 527-529
        anotace: Je třeba, aby veřejnoprávní závazky v BOZP byly smysluplně analyzovány, podle podnikových skutečností strukturovány a shrnuty do systému. Zavádění takovýchto systémů otevírá BOZP nové cesty k jejímu zlepšení. Je to též cenný příspěvek k hospodárnosti.
        klíčová slova: organizace a řízení - bezpečnost práce - hygiena práce - hospodárnost


38

OPPOLZER, A.: Psychische Belastungen als "Risikofaktoren" arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. Psychické zátěže jakožto "rizikové faktory" prací podmíněného nebezpečí pro zdraví. s. 508-513
        anotace: Model rizikových faktorů vzniku nemocí použit v souvislosti s psychickými zátěžemi a prací podmíněným ohrožením zdraví. Vysvětlení způsobu působení různých vlivů. Meze monokauzálního modelu příčina - účinek. Orientace prevence na "břemeno rozumu".
        klíčová slova: faktory rizikové - zdravotnictví - zátěž psychická - nemoci - psychologie práce


39

RENTROP, M. - TIMM, S.: Apropos Vorschriftenflut. Die Entwicklung von Vorschriften und Regeln im Arbeitsschutz in Deutschland als Kurzbetrachtung. O spoustě předpisů. Vývoj předpisů a pravidel v BOZP v Německu jako stručná úvaha. s. 530-533
        anotace: Kritika "kafkovských" rozměrů předpisů z oblasti BOZP ze strany středních podniků. Situace ve vývoji počtu předpisů a pravidel v posledních letech. Činnost oborových společenství. Grafy znázorňující jejich počet od r. 1970 do r. 2000.
        klíčová slova: předpisy - pravidla - hygiena práce - Německo - předpisy bezpečnostní - předpisy hygienické - bezpečnost práce


40

COENEN, W. - MEFFERT, K.: Arbeitsschutz in der Europäischen Union. Teil 1: Arbeitsunfälle. BOZP v Evropské unii. Část 1: pracovní úrazy. s. 514-517
        anotace: Popis tématu v evropských souvislostech. Obtíže při aplikaci číselného materiálu jakožto základu pro hodnocení. Hlášené a smrtelné pracovní úrazy. Úrazová závažnost. Německo ve srovnání s Evropou.
        klíčová slova: Německo - EU - úrazy pracovní - závažnost - úrazy smrtelné - hlášení

časopisy
rejstřík
články

 


41

Winterdienst, der Dienst für die Arbeitssicherheit. Zimní služba, služba pro bezpečnost práce. s. 576-580
        anotace: Co je to zimní služba. Hlavní problém: ledovka, led a hladký sníh. Statistika úrazů v SRN za zimu 1999/2000. Strojový park. Ochrana před nepřízní počasí. Stanoviště strojového parku. Plánování práce. Pomoc dalších osob.
        klíčová slova: počasí nepříznivé - úrazy - statistika - stroje silniční - Německo


42

LIESENFELD, J.: Die BG-Welt vor dem Umbruch. Svět oborových společenství před převratem. s. 612-617
        anotace: Na členských podnicích se zrcadlí hospodářská strukturální změna u průmyslových oborových společenství: terciarizace a společnost vědění, nová ekonomie a internet. Vnitřní modernizace a její důsledky. Projev nové orientace - změna organizační koncepce. Strategie změny.
        klíčová slova: společenství oborová - koncepce - orientace - změny


43

FLOWERDAY, U.: Call Center - eine neue Herausforderung für den Arbeitsschutz. Call Center - nová výzva pro BOZP s. 608-609
        anotace: Co jsou to pracoviště Call Center a jejich rozvoj na centra péče o zákazníky. Projekt Call a jeho cíle. Koncepce jakožto studijní projekt zjišťující dynamiku odvětví.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - telekomunikace - call-centra


44

HOFFMANN, B.: Unterstützung der Betriebe bei der Gefährdungsbeurteilung. Podpora podniků při posuzování ohrožení. s. 590-599
        anotace: Aktuální seznam pomůcek pro posuzování zdravotních rizik dle zákona o BOZP. Na pomůckách se pracuje, takže budou aktualizovány.
        klíčová slova: rizika zdravotní - hodnocení


45

BINDZIUS, F. - SCHMIDT, M.: Intensivierung der Zusammenarbeit bei der Ermittlung und Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. Intenzifikace spolupráce při zjišťování a zábraně zdravotních rizik při práci. s. 582-588
        anotace: Integrační program práce a zdraví úrazového pojištění a nemocenských pokladen IPAG. IPAG je podporován spolkovým ministerstvem práce a sociálního řádu v rámci Programu modelového záměru k boji proti nemocem z povolání. Podávání zpráv na internetu, v tisku a akcemi.
        klíčová slova: pojištění úrazové - nemoci z povolání - Německo - rizika zdravotní

časopisy
rejstřík
články

 


46

HOFFMANN, B. - ROSTEK, R.: Nicht meldepflichtige Unfälle in der gewerblichen Wirtschaft. Eine statistische Betrachtung. Úrazy nepodléhající hlášení v průmyslovém hospodářství. Statistické pojednání. s. 663-665
        anotace: Oborová společenství mohou jen těžko posoudit rozsah těchto úrazů. I tyto úrazy však mohou poskytovat významné pokyny pro prevenci. Poukazují totiž na případy, které nedopadly hůře jen šťastnou náhodou. Statistická základní data z oblasti srovnání s úrazy, jejichž hlášení je povinné.
        klíčová slova: úrazy - hlášení - Německo


47

GRUNDEL, G.: Kalkulierbarer Arbeitsschutz. Kalkulovatelná bezpečnost a ochrana zdraví při práci. s. 656-658
        anotace: Až dosud je BOZP pro podniky provozně ekonomicky jen těžko kalkulovatelná. I když lze snadno zjistit vznikající náklady, je užitek sotva postižitelný. Konkrétní pomoc pro ekonomické zhodnocení BOZP. Individuální zhodnocení cílů a jejich hierarchie.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - ekonomika práce - náklady - hodnocení


48

SPECHT, R.: Zeitarbeit. Präventions-Dienstleistung in der mitarbeiterorientierten Organisation. Práce na určitou dobu. Služba v oblasti prevence v organizaci orientované na pracovníky. s. 652-655
        anotace: Práce na dobu určitou je aktuální téma i pro prevenci. Podnikatelé, kteří zapůjčují zaměstnance, a ti, kteří si je vypůjčují, musí úzce spolupracovat. Jejich úkoly. Úloha vnitropodnikové organizace BOZP. Význam spolupráce s oborovými společenstvími.
        klíčová slova: společenství oborová - pracovníci - zaměstnavatelé - bezpečnost práce - hygiena práce - práce - pracovníci dočasní


49

RENTROP, M.: Kooperationen im betrieblichen Arbeitsschutz: Der Sicherheitsbeauftragte. Kooperace v podnikové BOZP: bezpečnostní zmocněnec. s. 649-650
        anotace: Odborník pro bezpečnost, závodní lékař a bezpečnostní zmocněnec jakožto zaměstnanci podniku. Externí pracovníci v těchto oblastech. Kooperační formy a jak by měla vypadat úloha bezpečnostního zmocněnce. Předpis oborových společenství. Zásady prevence.
        klíčová slova: společenství oborová - lékaři závodní - technici BP - podniky - Německo


50

POHL, K.: Sicherheit und Gesundheitsschutz in Ausbildungsstätten. Bezpečnost a ochrana zdraví ve vzdělávacích institucích. s. 644-648
        anotace: Výzkum působení vybraných nebezpečných látek. Celospolková akce. Mládež chce žít bezpečně na odborných školách. Pracovní podmínky ve vzdělávacích institucích při zacházení s nebezpečnými látkami. Výsledky měření imisí ve stavebnickém a kamenickém oboru.
        klíčová slova: škodliviny - hygiena práce - společenství oborová - stavebnictví - školy odborné - imise - látky nebezpečné


51

HOHENSEE, H. - FLOWERDAY, U.: Zum Emissionsverhalten von Farbfotokopiergeräten und Farblaser-Druckern. Bericht über das Forschungsprojekt "Farbtoner". K emisnímu chování barevných fotokopírek a barevných laserových tiskáren. Zpráva o výzkumném projektu Barevný toner. s. 659
        anotace: Funkční princip kopírek a laserových tiskáren. Program měření a metody měření. Charakteristika tonerového prášku. Měření prachových emisí z přístroje. Ostatní emise. Vyhodnocení a posouzení. Nová zkušební kritéria pro kopírky a tiskárny.
        klíčová slova: lasery - tiskárny - stroje reprografické - emise - hygiena práce - kopírování

časopisy
rejstřík
články

 


52

BOCHMANN, F. - NOLD, A. - VOLKER, A.: Quarz und Lungenkrebs. Křemen a rakovina plic. s. 702-708
        anotace: Výsledky kompletní analýzy epidemiologické literatury k možné souvislosti mezi znečištěním křemenným prachem a rakovinou plic. Postup a přehled výsledků. Status kuřáků a rakovina plic. Silikóza a rakovina plic. Osoby netrpící silikózou, a rakovinou plic. Současné zohlednění stavu silikózy a kuřáků. Perspektivy.
        klíčová slova: rakovina - plíce - hygiena práce - lékařství pracovní - silikóza - kouření - křemen


53

WELZBACHER, U.: MAK- und BAT - Werte - Liste 2000. Seznam hodnot nejvyšších koncentrací na pracovišti a biologických tolerančních hodnot na pracovišti pro r. 2000. s. 710-711
        anotace: Přehled nových zjištění, uvedených ve zveřejněném seznamu. Přepracována koncepce krátkodobých hodnot. Nové látky na seznamu. Kategorie rakoviny rozdělena na dvě části. Dopad na zdraví těhotných. Nové a změněné mezní hodnoty vzduchu. Důsledky pro technická pravidla.
        klíčová slova: koncentrace - škodliviny - hygiena práce - rakovina


54

ADLER, R. J.: Systeme der sozialen Sicherung: Eine vergleichende Studie zur Arbeitnehmer-Unfallversicherung in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Israel. Systémy sociálního pojištění. Srovnávací studie k zaměstnaneckému úrazovému pojištění ve Spojených státech, Německu a Izraeli. s. 716-732
        anotace: Účelem studie je prozkoumat blíže mechanismy tohoto pojištění v uvedených státech. Přehled jednotlivých systémů a výkonů. Lékařská péče a prevence. Administrativní úkoly. Výzkum nároků. Nezávislost lékařského prvního vyšetření. Kontrola, zlepšování a plánování. Záruka práv - systém soudního urovnání. Sociální právo.
        klíčová slova: pojištění úrazové - pojištění sociální - USA - Německo - Izrael


55

SCHEUERMANN, K. - MERDIAN, J.: Grundlegende Begriffe im Arbeitsschutz und ihre Bedeutung. Základní pojmy v bezpečnosti a ochraně práce a jejich význam. s. 712-714
        anotace: Některé pojmy, které zaujímají zásadní a přesahující význam. Účelem článku je co nejvíce sjednotit pojmy, jež jsou nyní v literatuře používány s lehce odchylným významem.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - terminologie - Německo

časopisy
rejstřík
články

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail