Die BG ročník 2000

Anotovaný výběr článků z publikace Die BG, ročník 2000

Výstup OKO - Nové časopisecké články

 

 

 

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

Ú

V

W

X

Y

Z

Ž

B

balení

23

bezpečnost práce

4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 47, 48, 55

brzdy

23

 

C

call-centra

43

CD-ROM

22

cesty do práce a z práce

16

 

D

databanky

13

dermatózy

10

doprava městská

16

doprava osob

16

doprava silniční

16

 

časopisy
rejstřík
články

E

efektivnost

4

ekonomika práce

47

elektronika

14, 23

emise

51

EU

1, 40

Evropa

30

 

F

faktory rizikové

38

filtry

14

 

H

hardware

13

hlášení

40, 46

hodnocení

30, 44,
47

hospodárnost

4, 37

hygiena práce

4, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 37, 39, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

 

I

imise

50

informace

22

internet

13

Izrael

36, 54

 

časopisy
rejstřík
články

J

jakost

7

 

K

kapaliny řezné

22

koncentrace

53

koncepce

42

kopírování

51

kouření

52

kovoprůmysl

3, 22

kovy

35

křemen

52

kvalifikace

8

květiny

10

 

L

lasery

51

látky nebezpečné

50

lékaři závodní

29, 49

lékařství pracovní

6, 10, 29,
52

 

M

maziva

35

mechanika

23

 

N

náklady

47

Německo

7, 12, 21,
25, 39, 40,
41, 45, 46,
49, 54,
55

nemoci

2, 38

nemoci z povolání

6, 21, 31,
33, 45

neschopnost pracovní

2

normalizace v BP

5

normy

5

 

O

obchod

10

obleky pracovní

24

obrábění

35

obvody elektrické

14

odškodňování

33

ochrana proti chemikáliím

27

ochrana sluchu

14

OOPP

12, 14,
24
, 27

organizace a řízení

37

organizace práce

18

orientace

42

 

časopisy
rejstřík
články

P

pády osob

9

pády z výšky

9

péče o pracující

28

plíce

52

počasí nepříznivé

41

počítače

13, 22

podmínky pracovní

25

podnikatelé

19

podniky

49

pojištění

33

pojištění nemocenské

2

pojištění sociální

54

pojištění úrazové

7, 34, 45,
54

pokladny nemocenské

34

pokožka

10

Polsko

20

požáry

26

práce

48

pracoviště

2

pracovníci

48

pracovníci dočasní

48

pracovníci příležitostní

17

pracovníci smluvní

17

pracovníci vedoucí

28

pravidla

39

prevence

11

prodavači

10

prodejny

10

provozy

32

průmysl chemický

27

průmysl masný

12

průmysl potravinářský

23

předpisy

39

předpisy bezpečnostní

3, 4, 18, 39

předpisy hygienické

4, 39

psychologie práce

11, 28,
38

psychóza

31

 

časopisy
rejstřík
články

R

rakovina

52, 53

ramena

6

regulátory

26

rehabilitace

1

rizika

18

rizika pracovní

25, 30

rizika zdravotní

25, 44,
45

rozpouštědla

31

rukavice ochranné

27

 

S

semináře BP

19

schodiště

9

schody

9

silikóza

52

smlouvy

5

software

13

společenství oborová

3, 10, 18,
19, 26, 31,
33, 34, 42,
48, 49,
50

spolehlivost

14

statistika

21, 33,
41

stavebnictví

50

stres

16, 28

stroje

23

stroje a zařízení

3, 15

stroje použité

15

stroje reprografické

51

stroje silniční

41

svařování

14

systémy

23

 

časopisy
rejstřík
články

Š

škodliviny

50, 53

školství

8

školy

8

školy odborné

50

 

T

technici BP

49

technika bezpečnostní

15

telekomunikace

43

terminologie

55

tiskárny

51

tlačítka

32

tlak

26

 

U

uklouznutí

9

USA

54

 

časopisy
rejstřík
články

Ú

údržba

11

údržbáři

11

úrazy

11, 41,
46

úrazy na cestě do práce a z práce

21, 33

úrazy pracovní

21, 33,
40

úrazy smrtelné

21, 40

ústavy výzkumné

20, 36

 

V

vozíky vidlicové

26

vozíky zdvižné

26

výbuchy

26

výchova k BP

8

vzdělávání

8

vzdělávání dospělých

8

 

Z

zákony

5, 25,
34

zaměstnavatelé

11, 17,
48

zátěž psychická

28, 38

závažnost

40

zdravotnictví

34, 38

změny

42

časopisy
rejstřík
články

 

 

1

MORGER, W.: Rehabilitation in Europa. Rehabilitace v Evropě.
s. 603-608, 6 obr.
        anotace: Zdravotnické systémy v Evropě. Společné
zásady a rozdílné struktury rehabilitace. Její finanční aspekty.
Vliv hospodářské situace. Nutnost kladného vztahu okolí k
postiženému. Význam rehabilitace společně s prevencí.
        klíčová slova: rehabilitace - EU

 

2

BÖDEKER, W. - RÖTTGER, CH.: Belastungshomogene Typisierung von
Arbeitsplätzen mit Hilfe der Routinedaten der
Krankenversicherung.
Typizace pracovišť homogenních co do
zátěže pomocí rutinních údajů nemocenského pojištění. s.
14-19

        anotace: Cílem kooperačního programu "práce a
zdraví" bylo rozpoznání podnikových a odvětvových těžišť nemocí a
zátěží. Vyhodnocení založeno na srovnání pracovní neschopnosti v
typech pracovišť. Zjišťováno, zda typizace pracoviště může být
provedena i bez podnikových dat a jaká jsou výkonnostní data
nemocenských pokladen.
        klíčová slova: nemoci - pojištění nemocenské -
pracoviště - neschopnost pracovní

3

REUDENBACH, R. - LIEDETKE, H.: Sicherheitsaufforderungen beim
Verketten von Maschinen und Umbauen maschineller
Produktionsanlagen.
Bezpečnostní požadavky při spojování strojů
a přestavbě strojních výrobních zařízení. s. 20-28
        anotace: Jde o dodržování evropských a národních
bezpečnostních ustanovení u podniků v oborovém společenství
kovoprůmyslu. Pokyny jsou užitečné i pro podniky z jiných odvětví,
které sestavují, příp. přestavují výrobní zařízení s převážně
strojními komponenty. Principy spojování a varianty
přestavby.
        klíčová slova: stroje a zařízení - kovoprůmysl -
společenství oborová - předpisy bezpečnostní

časopisy
rejstřík
články

4

WALDECK, D.: Effizienz von Vorschriften und Regeln im
Arbeitsschutz.
Účinnost předpisů a pravidel v BOZP. s.
66-68

        anotace: Účinnost bezpečnostních opatření při
stanovení cíle zvýšit BOZP. Význam předpisů a pravidel. Výpočty
hospodárnosti a jejich meze. Popisy projektů. Je možná BOZP bez
předpisů? Struktura efektivních předpisů s ohledem na možnosti
realizace v praxi. Příklady.
        klíčová slova: předpisy hygienické - předpisy
bezpečnostní - hygiena práce - bezpečnost práce - efektivnost -
hospodárnost

5

ACKERS, D. - LAMBERT, J.: Ein Grundsatzpapier für den Bereich
Arbeitsschutz und Normung.
Zásadní dokument pro oblast BOZP a
normalizace. s. 90-95
        anotace: Dokument shrnuje velký počet
mezinárodních, evropských a národních zákonů, smluv, dohod atd. v
této oblasti. Poměr zákonodárství a normalizace. Právní základy
norem týkajících se práce. Normalizace v podnikové BOZP.
        klíčová slova: normalizace v BP - normy - zákony -
bezpečnost práce - smlouvy

6

HANSIS, M.L. - MEHRHOFF, F.: Rupturen der Rotatorenmanschette -
traumatische und nichttraumatische Zusammenhangstrennungen.

Ruptura manžety rotátoru - traumatické a netraumatické přerušení
souvislosti. s. 98-103
        anotace: Pokyny k orientaci znalců a uživatelů
práva. Dohoda mezi lékařskými experty jako cíl. Diagnostika a
léčebný postup u zranění ramen. Kritéria k posouzení ruptury
manžety. Chování zraněného po úrazu. Makroskopický intraoperativní
nález. Doporučená vyšetřovací technika.
        klíčová slova: lékařství pracovní - nemoci z
povolání - ramena

7

MEHRHOFF, F. - WEBER-FALKENSAMMER, H.: Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Leistungen zur Heilbehandlung und
Rehabilitation in der gesetzlichen Unfallwersicherung.
Kvalita
a hospodárnost výkonů spojených s léčebnou kúrou a rehabilitací v
zákonném úrazovém pojištění. s. 104-111
        anotace: Popis současného stavu i budoucích akcí k
dalšímu vývoji kvality. Dimenze kvality. Kvalita jako cíl. Stav
jejího zajišťování v rehabilitaci. Další rozvoj zajišťování kvality
v zákonném úrazovém pojištění.
        klíčová slova: Německo - pojištění úrazové -
jakost

časopisy
rejstřík
články

8

"Lifelong Learning" - Neue Wege zur Förderung von Sicherheit und
Gesundheit.
"Učení po celý život" - Nové cesty k prosazhování
bezpečnosti a ochrany zdraví. s. 132-136
        anotace: Koncepce, v níž je přítomno téma výchovy
od mateřské školy po přípravu na zaměstnání. Škola může dlouhodobě
přispět ke zlepšení BOZP zvláště v malých a středních podnicích.
Vědomí ohrožení, pochopení významu prevence a ochota používat
OOPP.
        klíčová slova: hygiena práce - kvalifikace - školy
- vzdělávání - výchova k BP - bezpečnost práce - vzdělávání
dospělých - školství

9

DWORSCHAK, W.: Sicherheitsgerechte Gestaltung von Stufenkanten an
Treppen.
Bezpečnostní řešení hran schodů u schodišť. s.
138-142

        anotace: Pro bezpečnou orientaci na schodišti je
nutná optická a neklouzavá úprava oblasti hrany schodů. Úrazové
těžiště na schodišti. Odpočívadla a četnost úrazů. Doporučení pro
design hran schodů. Optické řešení. Rovné plochy schodů.
        klíčová slova: schody - schodiště - pády osob -
bezpečnost práce - pády z výšky - uklouznutí

10

LÜHR, U. - SCHÖPF, U.: Hauterkrankungen und Hautschutz im
Tätigkeitsbereich Blumen- und Pflanzeneinzelhandel (Floristik).

Kožní onemocnění a ochrana pokožky v oblasti maloobchodu květinami
a rostlinami (floristika). s. 144-148
        anotace: Kožní onemocnění v rámci OS pro
maloobchod. Ohrožení pokožky ve floristice. Opatření pro ochranu
pokožky. Organizace a kontrola těchto opatření. Koncepce prevence
bez velkých finančních nároků.
        klíčová slova: obchod - dermatózy - pokožka -
prodavači - prodejny - květiny - společenství oborová - lékařství
pracovní

11

UHLIG, D.: Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Instandhaltungsarbeiten.
Bezpečnost a ochrana zdraví při
údržbářskýh pracích. s. 154-159
        anotace: Analýza nebezpečí a ohrožení při
činnostech spojených se strojně technickou a stavební údržbou.
Organizace údržby. Základní povinnosti zaměstnavatele, odpovědnost
vedoucích pracovníků. Provádění techto prací. Ohražení a ochranná
opatření. Ochrana proti hluku a vibracím. Psychické zátěže.
        klíčová slova: údržba - psychologie práce -
prevence - bezpečnost práce - údržbáři - zaměstnavatelé - hygiena
práce - úrazy

časopisy
rejstřík
články

12

HILMES, CH. - WINKLER, F.G.: Branchentypische Persönliche
Schutzausrüstung in der Fleischwirtschaft.
Pro obor typické
osobní ochranné pracovní prostředky v masném průmyslu. s.
194-196

        anotace: Popis typických OOPP pro toto odvětví
včetně novějších modelů. Ochrana proti píchnutí a pořezání, proti
horké vodě a čisticím prostředkům a proti chladu.
        klíčová slova: průmysl masný - Německo - OOPP

13

SCHÜTZ, F.: EDV im Arbeitsschutz. Elektronické zpracování dat
v BOZP. s. 199-205
        anotace: Zásady pro použití PC. Volba správného
systému a vhodného softwaru. Volba hardwaru a provozního systému.
Software pro BOZP. Systémy řízení dokumentů a termínů. Statistické
programy. Databanky. Software pro školení a pro pracovní lékařství.
Ochrana dat. Vhodnost připojení k internetu. Přístup k
nejdůležitějším informacím.
        klíčová slova: bezpečnost práce - databanky -
software - hygiena práce - počítače - hardware - internet

14

Zeverlässigkeit persönlicher Schutzausrüstung mit integrierter
Elektronik.
Spolehlivost OOPP s integrovanou elektronikou.
s. 209-215

        anotace: Postupné nahrazování starých systémů k
zajištění informací a výstražných funkcí elektronickými spínacími
obvody. Elektrooptické filtry pro svářeče. Ochrana sluchu s
elektronickým doplňkovým vybavením. Izolující dýchací přístroje.
Vlastnosti elektronických obvodů integrovaných v OOPP. Analýza
spolehlivosti.
        klíčová slova: obvody elektrické - ochrana sluchu -
elektronika - filtry - OOPP - svařování - spolehlivost

15

OSTERMANN, H.J.: Gebraucht? Aber mit Sicherheit!. Použité? Ale
bezpečné! s. 216-218
        anotace: Situace použitých strojů v německém
bezpečnostně technickém právním systému. Aplikace na 4 typy strojů:
nezměněné, upravené, podstatně změněné, z 3. státu, který není
členem EU. Použité, a přesto bezpečné.
        klíčová slova: technika bezpečnostní - stroje a
zařízení - stroje použité

16

STADLER, P. - LAU, J. - STROBEL, G.: Kurzfristige und langfristige
Stressfolgen durch die Fahrt zur Arbeit.
Krátkodobé a
dlouhodobé následky stresu, způsobeného cestou do práce. s.
220-268

        anotace: Popis výzkumu, při němž byla provedena
analýza účasti zaměstnanců na ranní cestě do práce, a zhodnocení
jejích důsledků pro BOZP. Jakožto zátěž může být pociťována jak
jízda v osobním automobilu, tak i veřejnou dopravou. Praktická
relevantnost výsledků výzkumu.
        klíčová slova: doprava městská - cesty do práce a z
práce - doprava silniční - doprava osob - bezpečnost práce -
stres

časopisy
rejstřík
články

17

JÄGER, W. - STÜRK, P.: Zeitarbeit und Arbeitssicherheit bedingten
einander.
Práce s vypůjčenými pracovníky a BOZP se navzájem
podmiňují. s. 258-261
        anotace: Při najímání vypůjčených pracovníků je
třeba zohlednit požadavky BOZP. Zaměstnavatel, který si pracovníky
půjčuje, i ten, který mu je zapůčil, musí úzce spolupracovat.
Podmínky zaručující BOZP. Vzor dohody o BOZP při tomto způsobu
práce.
        klíčová slova: bezpečnost práce - zaměstnavatelé -
pracovníci smluvní - hygiena práce - pracovníci příležitostní

18

RENTROP, M. - VIEREGGE, J.: Das Gefährdungsspektrum im Betrieb,
abgebildet in den Anordnungskatalogen der
Berufsgenossenschaften.
Spektrum ohrožení v podniku, podchycené
v katalozích nařízení oborových společenství. s.
262-267

        anotace: Pro praktický přehled skutečných ohrožení
a zátěží v podnicích a využití příkladů různých druhů ohrožení byla
provedena studie na základě katalogů nařízení, z níž jsou
předloženy zásadní výsledky. BOZP. Revize příslušného seznamu druhů
ohrožení. Organizace práce.
        klíčová slova: bezpečnost práce - předpisy
bezpečnostní - rizika - společenství oborová - hygiena práce -
organizace práce

19

BAETZ, U.: Man sieht die Berufsgenossenschaft nun mit ganz anderen
Augen! Wirkungsanalyse von Unternehmer-Seminaren.
Nyní vidíme
oborové společenství zcela jinýma očima! Analýza působnosti
seminářů pro podnikatele. s. 268-275
        anotace: Zhodnocení seminářů pořádaných
jihoněmeckým oborovým společenstvím kovoprůmyslu pro zjištění
jejich účinnosti. Koncepce seminářů podnikatelského modelu. Analýza
sociálních údajů. Postavení BOZP. Sledování seminárních témat
posluchači. Důsledky pro vývoj úrazovosti v podnicích.
        klíčová slova: semináře BP - společenství oborová -
podnikatelé

20

SCHLÜTER, R.: Arbeitsschutzinstitute weltweit: Das Zentralinstitut
für Arbeitsschutz - CIOP (Polen).
Ústavy BOZP po celém světě:
Ústřední ústav ochrany práce - CIOP (Polsko). s.
276-278

        anotace: Z dějin CIOP. CIOP dnes. Hluk a
elektromagnetická rizika. Bezpečnostní technika. Ergonomie.
Laboratoř pro konstrukci a kalibraci měřicích zařízení. Centrum pro
vědecké informace a reklamu. Vzdělávací středisko. Normalizace.
Publikace. Evropská kooperace.
        klíčová slova: ústavy výzkumné - Polsko - hygiena
práce - bezpečnost práce

21

RISTER-MENDE, S.: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Jahr
1999.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání v roce 1999. s.
284-288

        anotace: Předběžné statistické údaje o pracovních
úrazech, úrazech na cestě do práce a z práce a nemocích z povolání.
Povinně hlášené úrazy, nové úrazové renty, smrtelné úrazy.
        klíčová slova: Německo - statistika - úrazy na
cestě do práce a z práce - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - nemoci
z povolání

časopisy
rejstřík
články

22

RABENTE, T.: Kühlschmierstoffe - Handlungshilfen für di
Praxis.
Řezné kapaliny - pomůcky k zacházení s nimi pro praxi.
s. 332-336
        anotace: Oborové společenství pro kovoobráběcí
průmysl vypracovalo CD-ROM, které přináší obšírnou informaci o celé
problematice. Možnosti, které poskytuje. Použití v provozu. Cílové
skupiny pro CD-ROM.
        klíčová slova: informace - kovoprůmysl - kapaliny
řezné - počítače - CD-ROM

23

POHL, K. - WIICKERT, K.: Sicheres Stillsetzen von Maschinen mit
geregelten Antrieben.
Bezpečné zastavení strojů s regulovaným
pohonem. s. 340-346
        anotace: Diskutován problém, zda jsou mechanické a
elektronické brzdné systémy jakožto součást bezpečnostního systému
stroje stejně hodnotné. Na příkladu potravinářských a balicích
strojů ukázáno, že to je dáno s ohledem na určité předpoklady.
Tlačítkový provoz při použití měničů.
        klíčová slova: systémy - elektronika - průmysl
potravinářský - mechanika - bezpečnost práce - brzdy - balení -
stroje

časopisy
rejstřík
články

24

JÄGER, W.: Die zweite Haut. Berufskleidung bietet mehr als
Funktionalität.
Druhá kůže. Pracovní oděv poskytuje více než
funkčnost. s. 378-382
        anotace: Požadavky na komfort nošení, přesnou míru
a péči o pracovní oděv. Definice pojmů pracovní a ochranný oděv.
Úloha pracovního oděvu. Řešení pro praxi. Střídání a čištění.
Čistit tyto oděvy a pečovat o ně může pouze odborník.
        klíčová slova: obleky pracovní - OOPP - hygiena
práce

25

MERDIAN, J.: Beurteilung der Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz.
Eine kritische Betrachtung zum Stand der Gefährdungsermittlung und
Risikobeurteilung.
Posouzení pracovních podmínek na pracovišti.
Kritická úvaha o stavu zjišťování ohrožení a posouzení rizika.
s. 384-387

        anotace: Zákon o BOZP se svými ústředními
ustanoveními k posouzení pracovních podmínek na pracovišti platí od
r. 1996. Co se za tu dobu změnilo a zlepšilo. Organizace zjišťování
ohrožení a posouzení rizika. Sociotechnické systémy v podniku.
Předpoklady nového pojetí BOZP.
        klíčová slova: bezpečnost práce - rizika pracovní -
Německo - hygiena práce - zákony - podmínky pracovní - rizika
zdravotní

26

FISCHER, K.H.: Dringender Handlungsbedarf: Explosionen und Brände
an flüssiggasbetriebenen Gabelstaplern.
Neodkladná potřeba
jednat: Výbuchy a požáry u vidlicových zdvižných vozíků s pohonem
na tekutý plyn. s. 388-391
        anotace: Výbuchy a požáry způsobené nedostatkem
výparníkových regulátorů tlaku. Reakce oborových společenství na
nehody. První opatření úřadů pro BOZP. Funkce zařízení pohonného
plynu a regulátoru tlaku. První znalecké posudky. Nezbytná
preventivní opatření. Ručení za produkt.
        klíčová slova: požáry - společenství oborová -
vozíky vidlicové - vozíky zdvižné - výbuchy - regulátory - tlak

27

RÜHL, R. - STAMM, R.: Das Chemikalien-Schutzhandschunprojekt von
HVBG, und KCL.
Projekt ochranných rukavic proti chemikáliím
Hlavního svazu průmyslových oborových společenství, Svazu
chemického průmyslu a výrobce ochranných rukavic Kächele-Cama Latex
GmbH. s. 392-394
        anotace: Program vývoje vhodných rukavic. Nyní
dokončený projekt firmy Miljö-Chemie staví na předchozích
poznatcích. Popis výsledků projektu a jejich důsledky. Zavádění do
praxe.
        klíčová slova: OOPP - průmysl chemický - rukavice
ochranné - ochrana proti chemikáliím

28

STROBEL, G. - STADLER, P.: Personalpflege oder
Personalverschleiss. Der Einfluss von Führungsverhalten auf
psychische Belastungen von Mitarbeitern.
Péče o lidi, nebo
jejich opotřebení. Vliv chování vedoucích pracovníků na psychickou
zátěž zaměstnanců. s. 396-401
        anotace: Zvyšování psychických zátěží. Negativní
důsledky stresu na zaměstnance. Sociální zátěž a podpora. Styl
vedení práce. Možnost působení z hlediska vedoucích pracovníků.
Péče o zdraví jakožto úkol vedení. Možnost jednání k omezení zátěže
u zaměstnanců. Organizační, sociální a personální zdroje.
        klíčová slova: péče o pracující - stres - zátěž
psychická - pracovníci vedoucí - psychologie práce

29

ENGELHARDT-SCHAGEN, M.: Gesundheitsmanagement zwischen
Expertenwissen und Effizienzdruck des Unternehmens - der Auftrag an
die Arbeitsmedizin.
Péče o zdraví mezi znalostmi expertů a
účinným tlakem podniku - příkaz pracovnímu lékařství. s.
402-404

        anotace: Péče o zdraví zaměstnanců závisí do značné
míry na podpoře znalců, tato činnost je však často jen málo spjata
s ostatními podnikovými procesy. Definice úkolů kladených na
lékaře. V čem spatřují svoji úlohu závodní lékaři. Jaké šance by
mohla poskytnout interdisciplinární kvalifikace expertů BOZP v
explicitním podnikovém úkolu.
        klíčová slova: lékařství pracovní - lékaři
závodní

časopisy
rejstřík
články

 

30

KLUSMANN, K. - STAMM, R. - MEFFERT, K.: In Europa und weltweit:
tätigkeits- und branschenspezifische Hilfsmittel zur Beurteilung
und Verringerung von Grefährdungen am Arbeitsplatz.
V Evropě a
na celém světě: pomůcky specifické pro činnost a obor k posouzení a
snižování ohrožení na pracovišti. s. 438-439
        anotace: Ústav oborových společenství pro
bezpečnost práce předkládá přehled pomůcek "Pomůcky v Evropě".
Údaje o pracovním riziku pořízené MOP. Touto systematickou
konkretizací ohrožení ve specifickém oboru lze dosáhnout vyšší
akceptance a širší účinnosti.
        klíčová slova: Evropa - hodnocení - hygiena práce -
bezpečnost práce - rizika pracovní

31

RÜHL, R. - MILDE, J.: Neue europäische Regelungen zu
Lösungsmitteln... (kein) Thema für die Berufsgenossenschaften?.

Nová evropská pravidla o rozpouštědlech..(žádné) téma pro oborová
společenství? s. 448-451
        anotace: Informace o konferenci EU o organických
rozpouštědlech a organických psychosyndromech, která se zabývala
encefalopatií způsobenou organickými rozpouštědly. Přehled
expozičních poměrů. Zkušenosti s diagnostickou praxí. Oborové
diskuse. Kritické dotazy.
        klíčová slova: rozpouštědla - psychóza - nemoci z
povolání - společenství oborová

32

POHL, K.D.: Tippbetrieb bei Maschinen mit geregelten
Antrieben.
Tlačítkový provoz u strojů s regulovaným pohonem.
s. 452-457
        anotace: Tlačítkový provoz je nezbytný při
nastavovacích a seřizovacích pracích, jakož i při odstraňování
poruch. Navržen nový povelový přístroj, který má bezpečnostní
přednosti a tento provoz umožňuje s přijatelným zbytkovým
rizikem.
        klíčová slova: tlačítka - provozy - bezpečnost
práce

33

REISS, S.: Unternehmen und Versicherte, Unfälle und
Berufskrankheiten sowie Leistungsaufwendungen bei den gewerblichen
Berufsgenossenschaften im Jahre 1999.
Podniky a pojištěnci,
úrazy a nemoci z povolání, jakož i vynaložení výkonů u průmyslových
oborových společenství v roce 1999. s. 461-474
        anotace: Systematizace nejdůležitějších čísel a
trendů o podnicích a pojištěncích, o pracovních úrazech a o úrazech
na cestě do práce, jakož i o nemocích z povolání, o vynaložených
výkonech a použitých prostředcích. Odškodňování. Náklady na
prevenci.
        klíčová slova: úrazy pracovní - společenství
oborová - nemoci z povolání - úrazy na cestě do práce a z práce -
statistika - pojištění - odškodňování

časopisy
rejstřík
články

 

34

COENEN, W. - BINDZIUS, F.: Gesundheitsschutz und
Gesundheitsförderung bei der Arbeit unter dem Blickwinkel der
Berufsgenossenschaften.
Ochrana zdraví a jeho podpora při práci
pod zorným úhlem oborových společenství. s. 502-507
        anotace: Spolupráce úrazového pojištění a
nemocenských pokladen. Zdravotní zprávy a posouzení nebezpečí. Nová
úprava v důsledku zákona o zdravotnické reformě. Úloha pracovního
lékařství. Rozvoj nové kvality součinností podniků, úrazového
pojištění, pokladen a státních orgánů pro BOZP.
        klíčová slova: pojištění úrazové - pokladny
nemocenské - zákony - zdravotnictví - společenství oborová

35

SEFRIN, H.: Der Weg zur Trockenbearbeitung. Neue Alternativen in
der Metallbearbeitung.
Cesta k obrábění zasucha. s.
518-520

        anotace: Zkušenosti s touto novou technologií,
která spoří mazivo, ve firmě Heidelberger Druckmaschinen AG z
hlediska techniky a BOZP. Výhody. Problémy při zavádění. Zlepšení
bezpečnosti i hygieny práce. Budoucnost obrábění za sucha.
        klíčová slova: obrábění - kovy - bezpečnost práce -
hygiena práce - maziva

36

SCHLÜTER, R.: Arbeitsschutzinstitute weltweit: das Israelische
Institut für Arbeitssicherheit und -hygiene (IIOSH).
Ústavy pro
BOZP po celém světě: Izraelský ústav pro bezpečnost a hygienu
práce. s. 522-526
        anotace: Z historie ústavu. Ústav dnes - údaje a
fakta. Oddělení pro inženýring, pro průmyslovou hygienu, pro
školení, informační středisko, publikační oddělení. Zvláštní
kampaně k prosazování bezpečnosti. Mezinárodní spolupráce.
Encyklopedie MOP.
        klíčová slova: Izrael - ústavy výzkumné -
bezpečnost práce - hygiena práce

37

MERDIAN, J.: Arbeitsschutzmanagement. Řízení BOZP. s.
527-529

        anotace: Je třeba, aby veřejnoprávní závazky v BOZP
byly smysluplně analyzovány, podle podnikových skutečností
strukturovány a shrnuty do systému. Zavádění takovýchto systémů
otevírá BOZP nové cesty k jejímu zlepšení. Je to též cenný
příspěvek k hospodárnosti.
        klíčová slova: organizace a řízení - bezpečnost
práce - hygiena práce - hospodárnost

38

OPPOLZER, A.: Psychische Belastungen als "Risikofaktoren"
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren.
Psychické zátěže jakožto
"rizikové faktory" prací podmíněného nebezpečí pro zdraví. s.
508-513

        anotace: Model rizikových faktorů vzniku nemocí
použit v souvislosti s psychickými zátěžemi a prací podmíněným
ohrožením zdraví. Vysvětlení způsobu působení různých vlivů. Meze
monokauzálního modelu příčina - účinek. Orientace prevence na
"břemeno rozumu".
        klíčová slova: faktory rizikové - zdravotnictví -
zátěž psychická - nemoci - psychologie práce

39

RENTROP, M. - TIMM, S.: Apropos Vorschriftenflut. Die Entwicklung
von Vorschriften und Regeln im Arbeitsschutz in Deutschland als
Kurzbetrachtung.
O spoustě předpisů. Vývoj předpisů a pravidel
v BOZP v Německu jako stručná úvaha. s. 530-533
        anotace: Kritika "kafkovských" rozměrů předpisů z
oblasti BOZP ze strany středních podniků. Situace ve vývoji počtu
předpisů a pravidel v posledních letech. Činnost oborových
společenství. Grafy znázorňující jejich počet od r. 1970 do r.
2000.
        klíčová slova: předpisy - pravidla - hygiena práce
- Německo - předpisy bezpečnostní - předpisy hygienické -
bezpečnost práce

40

COENEN, W. - MEFFERT, K.: Arbeitsschutz in der Europäischen Union.
Teil 1: Arbeitsunfälle.
BOZP v Evropské unii. Část 1: pracovní
úrazy. s. 514-517
        anotace: Popis tématu v evropských souvislostech.
Obtíže při aplikaci číselného materiálu jakožto základu pro
hodnocení. Hlášené a smrtelné pracovní úrazy. Úrazová závažnost.
Německo ve srovnání s Evropou.
        klíčová slova: Německo - EU - úrazy pracovní -
závažnost - úrazy smrtelné - hlášení

časopisy
rejstřík
články

41

Winterdienst, der Dienst für die Arbeitssicherheit. Zimní
služba, služba pro bezpečnost práce. s. 576-580
        anotace: Co je to zimní služba. Hlavní problém:
ledovka, led a hladký sníh. Statistika úrazů v SRN za zimu
1999/2000. Strojový park. Ochrana před nepřízní počasí. Stanoviště
strojového parku. Plánování práce. Pomoc dalších osob.
        klíčová slova: počasí nepříznivé - úrazy -
statistika - stroje silniční - Německo

42

LIESENFELD, J.: Die BG-Welt vor dem Umbruch. Svět oborových
společenství před převratem. s. 612-617
        anotace: Na členských podnicích se zrcadlí
hospodářská strukturální změna u průmyslových oborových
společenství: terciarizace a společnost vědění, nová ekonomie a
internet. Vnitřní modernizace a její důsledky. Projev nové
orientace - změna organizační koncepce. Strategie změny.
        klíčová slova: společenství oborová - koncepce -
orientace - změny

43

FLOWERDAY, U.: Call Center - eine neue Herausforderung für den
Arbeitsschutz.
Call Center - nová výzva pro BOZP s.
608-609

        anotace: Co jsou to pracoviště Call Center a jejich
rozvoj na centra péče o zákazníky. Projekt Call a jeho cíle.
Koncepce jakožto studijní projekt zjišťující dynamiku
odvětví.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce -
telekomunikace - call-centra

44

HOFFMANN, B.: Unterstützung der Betriebe bei der
Gefährdungsbeurteilung.
Podpora podniků při posuzování
ohrožení. s. 590-599
        anotace: Aktuální seznam pomůcek pro posuzování
zdravotních rizik dle zákona o BOZP. Na pomůckách se pracuje, takže
budou aktualizovány.
        klíčová slova: rizika zdravotní - hodnocení

45

BINDZIUS, F. - SCHMIDT, M.: Intensivierung der Zusammenarbeit bei
der Ermittlung und Verhütung arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren.
Intenzifikace spolupráce při zjišťování a
zábraně zdravotních rizik při práci. s. 582-588
        anotace: Integrační program práce a zdraví
úrazového pojištění a nemocenských pokladen IPAG. IPAG je
podporován spolkovým ministerstvem práce a sociálního řádu v rámci
Programu modelového záměru k boji proti nemocem z povolání.
Podávání zpráv na internetu, v tisku a akcemi.
        klíčová slova: pojištění úrazové - nemoci z
povolání - Německo - rizika zdravotní

časopisy
rejstřík
články

46

HOFFMANN, B. - ROSTEK, R.: Nicht meldepflichtige Unfälle in der
gewerblichen Wirtschaft. Eine statistische Betrachtung.
Úrazy
nepodléhající hlášení v průmyslovém hospodářství. Statistické
pojednání. s. 663-665
        anotace: Oborová společenství mohou jen těžko
posoudit rozsah těchto úrazů. I tyto úrazy však mohou poskytovat
významné pokyny pro prevenci. Poukazují totiž na případy, které
nedopadly hůře jen šťastnou náhodou. Statistická základní data z
oblasti srovnání s úrazy, jejichž hlášení je povinné.
        klíčová slova: úrazy - hlášení - Německo

47

GRUNDEL, G.: Kalkulierbarer Arbeitsschutz. Kalkulovatelná
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. s. 656-658
        anotace: Až dosud je BOZP pro podniky provozně
ekonomicky jen těžko kalkulovatelná. I když lze snadno zjistit
vznikající náklady, je užitek sotva postižitelný. Konkrétní pomoc
pro ekonomické zhodnocení BOZP. Individuální zhodnocení cílů a
jejich hierarchie.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce -
ekonomika práce - náklady - hodnocení

48

SPECHT, R.: Zeitarbeit. Präventions-Dienstleistung in der
mitarbeiterorientierten Organisation.
Práce na určitou dobu.
Služba v oblasti prevence v organizaci orientované na pracovníky.
s. 652-655
        anotace: Práce na dobu určitou je aktuální téma i
pro prevenci. Podnikatelé, kteří zapůjčují zaměstnance, a ti, kteří
si je vypůjčují, musí úzce spolupracovat. Jejich úkoly. Úloha
vnitropodnikové organizace BOZP. Význam spolupráce s oborovými
společenstvími.
        klíčová slova: společenství oborová - pracovníci -
zaměstnavatelé - bezpečnost práce - hygiena práce - práce -
pracovníci dočasní

49

RENTROP, M.: Kooperationen im betrieblichen Arbeitsschutz: Der
Sicherheitsbeauftragte.
Kooperace v podnikové BOZP:
bezpečnostní zmocněnec. s. 649-650
        anotace: Odborník pro bezpečnost, závodní lékař a
bezpečnostní zmocněnec jakožto zaměstnanci podniku. Externí
pracovníci v těchto oblastech. Kooperační formy a jak by měla
vypadat úloha bezpečnostního zmocněnce. Předpis oborových
společenství. Zásady prevence.
        klíčová slova: společenství oborová - lékaři
závodní - technici BP - podniky - Německo

50

POHL, K.: Sicherheit und Gesundheitsschutz in
Ausbildungsstätten.
Bezpečnost a ochrana zdraví ve vzdělávacích
institucích. s. 644-648
        anotace: Výzkum působení vybraných nebezpečných
látek. Celospolková akce. Mládež chce žít bezpečně na odborných
školách. Pracovní podmínky ve vzdělávacích institucích při
zacházení s nebezpečnými látkami. Výsledky měření imisí ve
stavebnickém a kamenickém oboru.
        klíčová slova: škodliviny - hygiena práce -
společenství oborová - stavebnictví - školy odborné - imise - látky
nebezpečné

51

HOHENSEE, H. - FLOWERDAY, U.: Zum Emissionsverhalten von
Farbfotokopiergeräten und Farblaser-Druckern. Bericht über das
Forschungsprojekt "Farbtoner".
K emisnímu chování barevných
fotokopírek a barevných laserových tiskáren. Zpráva o výzkumném
projektu Barevný toner. s. 659
        anotace: Funkční princip kopírek a laserových
tiskáren. Program měření a metody měření. Charakteristika
tonerového prášku. Měření prachových emisí z přístroje. Ostatní
emise. Vyhodnocení a posouzení. Nová zkušební kritéria pro kopírky
a tiskárny.
        klíčová slova: lasery - tiskárny - stroje
reprografické - emise - hygiena práce - kopírování

časopisy
rejstřík
články

52

BOCHMANN, F. - NOLD, A. - VOLKER, A.: Quarz und Lungenkrebs.
Křemen a rakovina plic. s. 702-708
        anotace: Výsledky kompletní analýzy epidemiologické
literatury k možné souvislosti mezi znečištěním křemenným prachem a
rakovinou plic. Postup a přehled výsledků. Status kuřáků a rakovina
plic. Silikóza a rakovina plic. Osoby netrpící silikózou, a
rakovinou plic. Současné zohlednění stavu silikózy a kuřáků.
Perspektivy.
        klíčová slova: rakovina - plíce - hygiena práce -
lékařství pracovní - silikóza - kouření - křemen

53

WELZBACHER, U.: MAK- und BAT - Werte - Liste 2000. Seznam
hodnot nejvyšších koncentrací na pracovišti a biologických
tolerančních hodnot na pracovišti pro r. 2000. s.
710-711

        anotace: Přehled nových zjištění, uvedených ve
zveřejněném seznamu. Přepracována koncepce krátkodobých hodnot.
Nové látky na seznamu. Kategorie rakoviny rozdělena na dvě části.
Dopad na zdraví těhotných. Nové a změněné mezní hodnoty vzduchu.
Důsledky pro technická pravidla.
        klíčová slova: koncentrace - škodliviny - hygiena
práce - rakovina

54

ADLER, R. J.: Systeme der sozialen Sicherung: Eine vergleichende
Studie zur Arbeitnehmer-Unfallversicherung in den Vereinigten
Staaten, Deutschland und Israel.
Systémy sociálního pojištění.
Srovnávací studie k zaměstnaneckému úrazovému pojištění ve
Spojených státech, Německu a Izraeli. s. 716-732
        anotace: Účelem studie je prozkoumat blíže
mechanismy tohoto pojištění v uvedených státech. Přehled
jednotlivých systémů a výkonů. Lékařská péče a prevence.
Administrativní úkoly. Výzkum nároků. Nezávislost lékařského
prvního vyšetření. Kontrola, zlepšování a plánování. Záruka práv -
systém soudního urovnání. Sociální právo.
        klíčová slova: pojištění úrazové - pojištění
sociální - USA - Německo - Izrael

55

SCHEUERMANN, K. - MERDIAN, J.: Grundlegende Begriffe im
Arbeitsschutz und ihre Bedeutung.
Základní pojmy v bezpečnosti
a ochraně práce a jejich význam. s. 712-714
        anotace: Některé pojmy, které zaujímají zásadní a
přesahující význam. Účelem článku je co nejvíce sjednotit pojmy,
jež jsou nyní v literatuře používány s lehce odchylným
významem.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce -
terminologie - Německo

časopisy
rejstřík
články

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail