Desatero agenturních zaměstnanců

Zdroj: 
Letní prázdniny jsou časem studentských brigád a sezónních prací, a proto nyní "mají žně" i agentury práce. Následující informace by měli znát jak zástupci agentur práce, tak samotní zaměstnanci.

1. Lidé by si měli zkontrolovat, než osloví agenturu práce (dále jen „agentura“), jestli tato agentura má povolení k zprostředkování zaměstnání od Ministerstva práce a sociálních věcí.

2. Zaměstnanci agentury mohou být přiděleni k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.

3. Agenturní zaměstnanec a kmenový zaměstnanec u uživatele musí mít srovnatelné pracovní podmínky a stejnou mzdu za stejnou práci.

4. Podle § 309 odst. 1 zákoníku práce po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Tedy i školení BOZP a OOPP zajišťuje zaměstnavatel, u kterého agenturní zaměstnanec vykonává práci, nebo se mohou dohodnout s agenturou na vzájemné spolupráci v této oblasti.

5. Školení by mělo být srozumitelné a pokud možno provedeno zábavnou formou.

6. Agentura práce musí mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, musí být zabezpečeny prohlídky, poradenství i dohled na pracovišti. Poskytovatel, se kterým má agentura uzavřenou smlouvu, kontroluje pracoviště agenturních zaměstnanců u uživatele, a nebo si agentura smluvně stanoví, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb u uživatele prováděl prohlídky agenturních zaměstnanců, kteří u něj pracují, a rovněž i další pracovnělékařské služby.

7. Pokud agenturní zaměstnanci pracují na dohodu o pracovní činnosti a nevykonávají práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, zaměstnavatel nemusí lékařskou prohlídku vyžadovat (zákon č. 373/2011 Sb. § 59 odst. 1 písm. b) bod 2.; vyhl. č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 5).

8. Podle § 105 odst. 1 zákoníku práce o pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel (u kterého se úraz stal) povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance (agenturu), umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. Odškodnit pracovní úraz musí zaměstnavatel, tudíž v případě agenturních zaměstnanců agentura práce.

9. Pokud agentury zaměstnávají mladistvé, musí dodržet různá omezení pro tuto věkovou skupinu (zákaz některých prací pro mladistvé zaměstnance upravuje § 246 zákoníku práce; odlišná jsou ustanovení týkající se pracovní doby v zákoníku práce - přestávky, nepřetržitý odpočinek, až na výjimky zákaz práce v noci a práce přesčas; zákaz práce v kontrolovaném pásmu podle § 7 odst. 6 z. č. 309/2006 Sb.; zakázané práce podle vyhl. č. 180/2015 Sb.).

10. Agentury nemohou zaměstnávat cizince ze zemí, které nejsou členy Evropské unie.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail