Definice 12hodinové směny

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Měla bych dotaz ohledně délky směny. Jde mi o to, že mám směny na krátký/dlouhý týden a v práci trávím čas od 8:00 do 20:00, přičemž část pracovní doby tvoří pauza v délce jedné hodiny, tudíž odpracovaný čas je 11 hodin denně. Vedení firmy nám tvrdí, že se nejedná o 12hodinovou směnu a mě by zajímalo, zdali je to pravda. Protože na to konto nám připisují přesčasy, o kterých tvrdí, že jsou nezbytné kvůli počtu hodin. Ale jakmile dojde na proplácení nadbytečných hodin (či jinou kompenzaci přesčasových hodin, např. ve formě volna), jde o částky v řádech tisíců korun za půl roku. Je tedy definice 12hodinové směny 12 hod. + 1 hod. pauza, nebo 11 hod. + 1 hod. pauza?

Pracovní doba se již od harmonizace českého zákoníku práce s právem zemí Evropské unie v roce 2000, a tedy s evropskou směrnicí o pracovní době, zásadně počítá jako tzv. čistá pracovní doba, bez přestávek v práci. Před rokem 2000 jsme měli stanovenou týdenní pracovní dobu 42 ½ hodin. Vzhledem k tomu, že ona směrnice ES o pracovní době připouští pouze, aby zaměstnanec odpracoval maximálně 48 hodin týdně včetně práce přesčas, museli jsme zkrátit týdenní pracovní dobu na 40 hodin. S přičtením 8 hodin týdně práce přesčas (kterou může zaměstnavatel nařídit), pak splňujeme požadavky evropského práva. To se stalo díky tomu, že přestávky v práci se považují za odpočinek zaměstnance, i když jej dotyčný tráví na pracovišti.

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, pracujete pravidelně 11 hodin denně. Zaměstnavatel Vám musí podle § 96 zákoníku práce (ZP) evidovat směnu, tedy začátek a konec pracovní doby, a z toho pravidelně – jak vyplývá z Vašeho dotazu – odečítá hodinu, protože musíte splnit stanovenou týdenní pracovní dobu. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, v jakém režimu pracujete, proto nemohu uvést nic přesnějšího. Obecně ale platí, že zaměstnavatel Vám nemůže připisovat žádné přesčasy.

Z § 38 ZP jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Proto, například pokud pracujete v nepřetržitém provozu a máte stanovenou týdenní dobu 37,5 hodiny, pak Vám musí zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu tak, abyste za vyrovnávací období (stanovené vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo kolektivní smlouvou) odpracovala 37,5 hodin krát počet týdnů vyrovnávacího období (např. 26 týdnů), takže 37,5 x 26 = 975 hodin. V případě, že by Vám zaměstnavatel nerozvrhl pracovní dobu tak, abyste mohla splnit onen stanovený počet hodin za vyrovnávací období, pak se jedná o tzv. minusové hodiny. To je chyba na straně zaměstnavatele, a tudíž překážka v práci, která se proplácí ve výši průměrného výdělku.

Pokud Vám zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, že odpracujete hodiny práce přesčas, pak Vám za ně musí poskytnout buď náhradní volno, nebo je proplatit. Zákoník práce v § 141 ZP výslovně stanoví, že mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje. Zaměstnavatelé však neradi tuto zásadu slyší.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail