Řidič VZV - Přestávky

4 příspěvky / 0 nový
Poslední
#1

Řidič VZV - Přestávky

20. Leden 2014 - 16:34 Jan Šesták

Dobrý den,

doslechl jsem se, že řidiči VZV mají mít po 2 hodinách 15 minut bezp. přestávku. Jak je to s přestávkami u těchto řidičů?

RE: RE: Řidič VZV - Přestávky

20. Leden 2014 - 16:34 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Hofmane, jen pro informaci. Vámi uvedený zákon č. 475/2001 Sb. od 1.1.2007 již neplatí. Byl nahrazen NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

RE: Řidič VZV - Přestávky

20. Leden 2014 - 15:42 Ing. Vít Hofman
Citace bodu 3., přílohy 1, NV. č. 168/2002 Sb.,: U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis (Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb. Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě), je zaměstnavatel povinen zajistit, aby a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou (viz ZP) v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby, c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. V souladu s § 2, výše uvedeného NV, doporučuji vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis, který bude upravovat pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, včetně manipulačních vozíků. Pozor na řidiče "profesionály". S pozdravem VH.

RE: RE: RE: Řidič VZV - Přestávky

20. Leden 2014 - 16:34 Ing. Vít Hofman
Mnou uvedený zákon č. 475/2001 Sb., uvádí v poznámce NV. č. 168/2002 Sb. Já uvedl pouze citaci z tohoto NV. Ale omlouvám se, pokud to někoho mohlo splést. Samozřejmě že dnes již platí NV. č. 589/06 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail