Co vlastně znamená hluk?

Zdroj: 
Kdy je zvuk hlukem a za jakých podmínek (výše hladiny hluku) poškozuje sluch? Na počátku roku 2006 vstoupí v platnost nová evropská směrnice o hluku (2003/10/ES), která nově stanoví hodnoty denního působení a maximálních úrovní akustického tlaku.

Hluk poškozuje váš sluch!

Většina lidí považuje sluch za samozřejmost, i když je to náš nejcitlivější a nejdůležitější mechanismus vnímání. Mnozí si stěží dokáží představit, že by byli nedoslýchaví nebo dokonce hluší. Každý si takovýto zážitek může vyzkoušet ve zvukově izolované komoře. Hluboké ticho je nám nepříjemné, rozrušuje nás a dezorientuje.

Poškození sluchu je zákeřná, neviditelná a zejména neléčitelná porucha. Prvotní příznaky jako bzučení v uších nebo krátkodobé snížení prahu slyšitelnosti bývají velmi často ignorovány. Citlivost na hluk je vždy subjektivní a u každého jiná. I když se vám zdá, že jste si na hluk, nebudete chráněni před ztrátou sluchu způsobenou hlukem. Čím vyšší je hladina hluku a čím déle zůstáváte v hlučném prostředí, tím pravděpodobněji utrpíte ztrátu sluchu způsobenou hlukem.

Kromě způsobení ztráty sluchu a ovlivňování centrální nervové soustavy může hluk vyvolávat obecné stresové reakce. Takový stres může mít jak mentální, tak fyzické následky, vedoucí k nervozitě, podrážděnosti, mentálnímu napětí, ztrátě soustředivosti, bolestem hlavy a svalovému napětí.  Navíc má negativní vliv také na kardiovaskulární soustavu a metabolismus. Lékařské výzkumy prokázaly, že na neobyčejně hlučných pracovištích je četnost srdečního infarktu o 100% vyšší než na pracovištích s nižšími hladinami hluku.

Úrovně hluku

Vrtačka – cca 90 dB
Svařování – cca 100 dB
Cirkulárka – cca 110 dB
Pneumatické kladivo – cca 130 dB
Nastřelovací pistole – cca 140 dB
Stíhací letoun – cca 150 dB

Ztráta sluchu způsobená hlukem je politováníhodným průvodním jevem naší moderní, průmyslové a rekreační společnosti a lze se jí bez velkého úsilí vyhnout. Hluk vzniká mícháním různých frekvencí. V závislosti na frekvenčním rozsahu nejvyššího akustického tlaku může znít hluk vysoce, středně nebo hluboce.

Přibližně 85% veškerého hluku v průmyslovém prostředí spadá do rozsahu vysokých až středních frekvencí. Hladina hluku nad 80 dB(A) může časem způsobit nevratné poškození vnitřního ucha a nakonec vést ke ztrátě sluchu způsobené hlukem.

Hladina hluku nad 85 dB(A) = zaměstnavatel je povinen poskytnout chrániče sluchu. Hladina hluku nad 90 dB(A) = povinnosti nosit chrániče sluchu.

Předpisy pro zaměstnance

15. února 2006 vstoupí v platnost nová směrnice 2003/10/ES o hluku, platná pro všechny členské státy EU.

Hodnoty denního působení a maximálních úrovní akustického tlaku ve směrnici 2003 se liší od hodnot ve směrnici 1986. Snížily se o 5 dB(A) z 85 na 80 dB(A) a z 90 na 85 dB(A) pro nižší a vyšší hodnoty působení. Směrnice 2003 přichází s nižšími a vyššími hodnotami působení maximálního akustického tlaku. Jedná se o Pmax = 140 Pa (137 db(C) ve spojení s 20 μPa) a Pmax = 112 Pa (135 dB(C) ve spojení s 20 μPa). Podle směrnice 1986 existovala nevyvážená okamžitá hladina akustického tlaku v Pa (140 dB ve spojení s 20 μPa).

Na rozdíl od směrnice 1986 zavádí nová směrnice mezní hodnotu denního působení (přičemž bere v úvahu útlum zajištěný individuálními chrániči sluchu, používanými pracovníkem). Tato mezní hodnota působení je stanovena na 87 dB(A). Podobně existuje mezní hodnota pro působení maximálního akustického tlaku, definovaná jako Pmax = 200 Pa (140dB(C) ve spojení s 20 μPa).

ZDROJ:
Je dobré vědět: co vlastně znamená hluk? In Inovace, č. 3, 2005, s. 19.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail