Co říkají data o pracovních úrazech při ruční manipulaci

Materiály, břemena a předměty jsou nejčastějším zdrojem pracovních úrazů. V souvislosti s těmito zdroji úrazů dochází v podmínkách České republiky k pracovním úrazům ve více než jedné třetině evidovaných případů. K polovině těchto pracovních úrazů dochází při ruční manipulaci s břemeny. Příspěvek přináší souhrnný přehled o vývoji a struktuře pracovní úrazovosti související s materiály, břemeny nebo předměty a o pracovní úrazovosti při ruční manipulaci s břemeny v České republice za poslední pětileté období

Pracovní úrazy při ruční manipulaci s břemeny

Pracovní úrazy při ruční manipulaci s břemeny

V roce 2005 došlo v České republice souvislosti s ruční manipulací s břemeny k více než 11,5 tisícům pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny (Tab. 3). Tento typ úrazů tvoří téměř polovinu všech pracovních úrazů, ke kterým dochází v souvislosti s materiály, břemeny a předměty (Graf. 4).

Tab. 3 Podíl ruční manipulace s materiály na pracovní úrazovosti v ČR

rok pracovní úrazy
celkem
z toho při manipulaci z toho při ruční manipulaci s materiálem podíl ruční manipulace na pracovních úrazech
(%)
2001 73 764 24 679 11 019 14,9
2002 70 875 26 457 12 694 17,9
2003 65 882 25 055 11 675 17,7
2004 66 053 25 132 10 747 16,3
2005 67 264 26 003 11 593 17,2

Počet i podíl těchto úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů se v posledních pěti letech výrazně neměnil. Podíl těchto pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů činí cca 17 %. Znamená to, že přibližně každý šestý pracovní úraz v tomto období vznikl při ručním přemisťování nebo manipulování s břemeny.

Strukturu pracovní úrazovosti z pohledu působení materiálů, břemen a předmětů znázorňuje graf 5. Vedle ruční manipulace s břemeny se na pracovní úrazovosti výrazně podílejí ostré hrany materiálů a předmětů a odlétnuvší drobné úlomky materiálů, které spolu dohromady tvoří téměř druhou polovinu počtu tohoto typu úrazu (Tab. 4).

Klikněte pro zvětšení

Tab. 4 Podíl ruční manipulace s materiály na pracovní úrazovosti v ČR

zdroj úrazu podíl na celkovém počtu pracovních úrazů v ČR
(%)
Břemena (materiál, předměty přemisťované - manipulované), úrazy břemeny 16,7
Materiál, předměty – působení ostrými hranami 9,8
Drobné úlomky z materiálů nebo z nástrojů odlétnuvší 6,5
Materiál břemena předměty – nespecifikováno 1,9
celkem 34,9

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail