Co říkají data o pracovních úrazech při ruční manipulaci

Materiály, břemena a předměty jsou nejčastějším zdrojem pracovních úrazů. V souvislosti s těmito zdroji úrazů dochází v podmínkách České republiky k pracovním úrazům ve více než jedné třetině evidovaných případů. K polovině těchto pracovních úrazů dochází při ruční manipulaci s břemeny. Příspěvek přináší souhrnný přehled o vývoji a struktuře pracovní úrazovosti související s materiály, břemeny nebo předměty a o pracovní úrazovosti při ruční manipulaci s břemeny v České republice za poslední pětileté období

Smrtelné pracovní úrazy

Smrtelné pracovní úrazy

Graf. 3 Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů ve skupinách zdrojů úrazu v roce 2005

Klikněte pro zvětšení

Struktura smrtelných pracovních úrazů podle zdrojů úrazů (Graf 3.) je odlišná od struktury, kterou vykazují pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny (Graf 1.). „Materiál, břemena, předměty“ jsou až třetím nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů (17,2 % v roce 2005) po „Dopravních prostředcích“ (42,6 %) a „Pracovních a dopravních prostorách“ (18,3 %). Zatímco u méně závažných případů převládá jako zdroj ruční manipulace s břemeny u smrtelných pracovních úrazů převládají pády břemen nebo nákladů přepravovaných strojem na osobu vč. zasypání osoby, dále pády strojů, částí staveb a dalších předmětů na osobu nebo sesutí zeminy, pády horniny na osobu, proboření do materiálu (v zásobníku), zavalení materiálem.

V roce 2005 došlo k výraznému snížení počtu smrtelných pracovních úrazů v České republice z 185 případů v roce 2004 na 163, tj. o 22 případů. Na tomto vývoji se však nepodílely smrtelné pracovní úrazy související s materiály, břemeny nebo předměty (Tab. 2). V období let 2001 – 2005 je zaznamenán spíše vzrůstající trend vývoje jak počtu smrtelných pracovních úrazů v souvislosti s materiály, břemeny nebo předměty i tak podílu těchto úrazů na celkové smrtelné pracovní úrazovosti v České republice (Graf 4).

Tab. 2 Počet a podíl smrtelných pracovních úrazů v souvislosti s materiály, břemeny a předměty v ČR

rok počet smrtelných pracovních úrazů při manipulaci s materiály podíl za ČR
(%)
2001 28 12,1
2002 19 9,2
2003 36 18,2
2004 29 15,7
2005 29 17,2

Klikněte pro zvětšení

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail