Co říkají data o pracovních úrazech při ruční manipulaci

Materiály, břemena a předměty jsou nejčastějším zdrojem pracovních úrazů. V souvislosti s těmito zdroji úrazů dochází v podmínkách České republiky k pracovním úrazům ve více než jedné třetině evidovaných případů. K polovině těchto pracovních úrazů dochází při ruční manipulaci s břemeny. Příspěvek přináší souhrnný přehled o vývoji a struktuře pracovní úrazovosti související s materiály, břemeny nebo předměty a o pracovní úrazovosti při ruční manipulaci s břemeny v České republice za poslední pětileté období

Materiály, břemena a předměty jako zdroje pracovních úrazů

Materiály, břemena a předměty jako zdroje pracovních úrazů

V roce 2005 bylo oblastním inspektorátům práce zasláno 67 264 záznamů o úrazech s pracovní neschopností delší než 3 dny, z čehož u 38,6 % případů, tj téměř u 26 tis. pracovních úrazů byly zdrojem úrazu břemena, materiály nebo předměty (Graf 1).

Graf č. 1 Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny ve skupinách zdrojů úrazu v roce 2005

Klikněte pro zvětšení

Absolutní počet pracovních úrazů, ke kterým dochází v souvislosti  s materiály, nevykázal v České republice v letech 2001 až 2005 žádný trend vývoje, počet těchto pracovních úrazů se udržoval na stejné výši. Podíl počtu pracovních úrazů souvisejících s materiály, břemeny a předměty na celkovém počtu pracovních úrazů však za toto období vzrostl o více než 5 % (Tab. 1). Účast na tomto vývoji má postupný pokles počtu pracovních úrazů, ke kterým dochází v souvislosti s obsluhou strojů a dopravních prostředků (Graf 2).

Z grafu 2 je patrný trend vývoje pracovní úrazovosti, který směřuje k vyššímu podílu pracovních úrazů vzniklých manipulací nebo jiným zacházením s materiály nebo vzniklých v souvislo sti s pracovními a dopravními prostorami k nižšímu podílu pracovních úrazů vzniklých v souvislosti s obsluhou strojů, ručního nářadí nebo dopravních prostředků. První dva jmenované zdroje úrazů se účastnily v roce 2005 na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny souhrnně ze dvou třetin.

Tab. 1 Podíl zdrojů úrazů na pracovní úrazovosti v ČR (%)

Zdroj úrazu 2001 2002 2003 2004 2005
Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky 1,4 0,7 0,9 0,8 0,8
Stroje - hnací, pomocné, obráběcí a pracovní   12,4 10,1 9,0 9,0 8,3
Dopravní prostory - pracovní a cestovní 24,3 25,2 26,3 26,7 28,4
Materiál, břemena, předměty 33,4 36,7 38,0 37,9 38,6
Ručně ovládané nářadí, nástroje, strojky a přístroje 10,5 9,0 9,1 9,9 9,5
Průmyslové škodliviny, horké látky a předměty 3,7 4,4 4,4 4,1 3,9
Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Elektřina 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Lidé, zvířata a přírodní živly 3,9 4,2 4,0 3,8 3,4
Jiné zdroje 3,5 3,7 2,4 2,0 2,2
Neuvedeno 0,5 0,7 0,3 0,3 0,1
cekem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Klikněte pro zvětšení

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail