Co musím splňovat jako OSVČ v oboru elektro?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Když jsem si zakládal živnostenský list, tak po mně na živnostenském úřadě chtěli, abych doložil svoje nejvyšší dosažené vzdělání v oboru elektro. Z vyhlášky č. 50/1978 Sb. splňuji podmínky § 6 pro samostatnou činnost, ale na webu jsem se dočetl, že jako OSVČ potřebuji ještě splňovat požadavky pro pracovníky uvedené v § 8. Nikdo mi nedokáže vysvětlit proč, tento paragraf je pro pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníky pro řízení provozu. To bych ještě pochopil ve firmě o více lidech, ale já jako OSVČ jsem samostatný, tudíž odpovídám pouze sám za sebe.

Lze předpokládat, že živnostník (OSVČ) v oboru elektro pracuje jako dodavatel pro jiné právnické, či fyzické osoby a jako takový musí plnit požadavky živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Obor elektro patří dle tohoto zákona mezi tzv. činnosti vázané. Zákon podmiňuje oprávnění k činnosti odbornou způsobilostí danou vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Pro samostatnou dodavatelskou činnost je nutné, aby pracovník měl odbornou způsobilost dle § 8 vyhlášky. Pracovník musí být znalý s vyšší kvalifikací, který splňuje požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odstavec 1, musí mít aspoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1 a prokázat složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti (sám řídí, sám rozhoduje) prováděné dodavatelským způsobem.

Autor článku: 

Komentáře

Živnost v oboru elektro

02.04.2013 - 13:17 Zdeněk Cais
Z dotazu ani z odpovědi na něj není zřejmé, pro jakou činnost v oboru elektro hodlá tazatel získat živnostenské oprávnění. Nicméně v živnostenském zákoně lze v tomto oboru nalézt dvě živnosti: "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení" a "Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení" - obě jsou to živnosti řemeslné, tudíž odborná způsobilost pro ně se prokazuje dokladem o řádném ukončení vzdělání v daném oboru (popřípadě o uznání odborné kvalifikace anebo o získání všech profesních kvalifikací pro dané povolání - podrobnosti viz § 21 a § 22 živnostenského zákona). Není tedy důvodu, aby živnostenský úřad zkoumal dosaženou odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Nutno upozornit, že pro výkon činnosti montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení musí mít podnikatel oprávnění vydané Technickou inspekcí ČR (viz příloha 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

živnost v oboru elektrotechnik

13.04.2022 - 01:49 jan petracek
Mám otázku. Chtěl jsem si na úřadě založit živnost v oboru elektrotechniky. A paní po mě chtěla pouze doložení vzdělání v oboru, ale nechtěla viděl vyhlášku padesát ani jaký mám paragraf. Ale nebyla mi schopna říci, jaké v tomto případě budu mít oprávnění pro práci v tomto oboru. Mohl by mi to někdo vysvětlit prosím?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail