Co je práce ve vnuceném tempu?

Dotaz byl publikován v týdeníku Sondy č. 43/2007.

Co se přesně rozumí pod označením práce ve vnuceném pracovním tempu a jak je to u ní  s případnými přestávkami?

V nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je v § 10 odst. 1 písm. a) stanoveno, že mezi faktory psychické zátěže související s prací náleží práce ve vnuceném tempu, kterou se rozumí takový způsob práce, při němž si zaměstnanec nemůže volit pracovní tempo a jeho činnost je podřízena rytmu strojního zařízení nebo jiných osob.

Podle dalšího odstavce stejného paragrafu musí být v zájmu omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnanců práce uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), tedy i práce uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), tedy i práce ve vnuceném tempu, přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání alespoň 5 až 10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání činností, popřípadě zaměstnanců.

Hodnocení úrovně pracovních podmínek z hlediska psychické a zrakové zátěže je upraveno v části B přílohy č. 7 k výše uvedenému nařízení vlády. Zde je stanoveno, že vnuceným pracovním tempem se rozumí takový způsob činnosti, kdy si zaměstnanec nemůže volit pracovní tempo sám, ale musí se podřizovat rytmu strojového mechanizmu, úkolu či rytmu jiných osob. Velmi nepříznivá je kombinace  vnuceného pracovního tempa a vysoké frekvence pracovních úkonů. Vnucené pracovní tempo může být vyvoláno i rytmem zadávaného úkolu.

Pro činnost s vnuceným pracovním tempem, rytmem vykonávaných úkonů či operací je charakteristickým znakem přímá závislost na technologických podmínkách. Jde o striktní podřízenost zaměstnance technologickému procesu, zaměstnanec nemůže své místo opustit bez vystřídání, čas limitovaný na pracovní operaci je nutno vždy dodržet, na každém kuse je nutno stanovenou operaci vykonat. Dále jsou to činnosti prováděné na technologicky propojených pracovních stanovištích a tedy časově  na sobě závislých, kdy je nutné po provedení operací přesunout (postoupit) polotovar na technologicky navazující pracovní místo.

Komentáře

normování práce pod napětím

27.03.2008 - 11:32 Dan Kuboš
<P>Dobrý den, pracuji v energetické společnosti, jako elektromontér pro práce pod napětím. Tuto činnost provádíme ve skupině, na volném vedení vysokého napětí, 22kV. Pracujeme metodami, na potenciálu, v dotyku, na vzdálenost. Provádíme ji z izolačních žebříků, izolované plošiny. </P> <P>V uplynulých dnech nám bylo našim vedoucím vytčeno, že provádíme málo prací z žebříků. Poté nám předložil kontrolní tabulku, v které se zaznamenávají údaje provedených prací. Za každou práci jsou přiděleny určité kreditní body.&nbsp; Vyšší počet kreditů = vyšší prémie. Za práci na žebříku jsou kredity vyšší. Myslím si, že nás tímto můj nadřízený přímo ohrožuje na zdraví a životě. A to tím, že nás vlastně nemotivuje za dodržování bezpečnosti, ale chce abychom pracovali co nejrychleji. Jsme dvě skupiny a ta skupina, která bude mít míň kreditů, bude mít i menší prémiový ukazatel.</P> <P>Myslím si, že tohle není správné, ovšem nevím jakým způsobem reagovat. Nerad bych se dočkal toho, aby si vidinou vysokých prémií neublížil. Zvlášť, když snad na celém světě je normování práce pod napětím, důrazně zakázána.</P> <P>Napište mi, prosím Vás, Váš názor. Nebo mi alespoň pošlete kontakt na člověka, ne bo instituci, která mi může oficiálně odpovědět.</P> <P>Děkuji a přeji Vám hezký den. Dan Kuboš.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail