Co dělat, když zaměstnanec odmítne použít ochranné prostředky?

Zdroj: 
Odpovědi na otázky a další informace z oboru poskytne "Konference BOZP v roce 2016", kterou pořádá BOZPprofi.

Na některých pracovištích není možné všechna rizika odstranit organizačními nebo technickými opatřeními. Aby před nimi byli zaměstnanci chráněni, stanovuje zákoník práce zaměstnavatelům povinnost (ust. § 104 odst. 1) poskytnout zaměstnancům ochranné pracovní prostředky. Poté, co zaměstnavatel provede analýzu rizik, určí, pomocí jakých prostředků mají být zaměstnanci před riziky chráněni, a vydá vnitřní předpis, čímž se zaváže tyto prostředky zaměstnancům poskytnout. Zaměstnanci jsou naopak na základě tohoto předpisu povinni prostředky používat.

Jak potom postupovat v případě, kdy zaměstnanec při práci ochranný pracovní prostředek odmítne použít?

Zákoník práce takové jednání kvalifikuje jako „porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.“ Podle zákoníku práce můžeme rozlišit tři stupně intenzity takovéhoto porušení a podle ní lze vůči příslušnému zaměstnanci uplatnit některou ze sankcí. „Míra intenzity se posuzuje individuálně, u každého porušení těchto povinností zaměstnancem, je ale jisté, že pokud zaměstnanec nemá předepsané ochranné prostředky, není způsobilý danou práci vykonávat, pokud je pro ni užití prostředků předpisem určeno.“ To říká JUDr. Anna Janáková, vedoucí autorka portálu BOZPprofi, který informuje zaměstnavatele a odborně způsobilé osoby o jejich povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je-li zaměstnanec nezpůsobilý, nesmí danou práci vykonávat. Takový výpadek ale může způsobit řadu obtíží zejména v malých a středně velkých firmách.

Ing. Eva Mandíková ze společnosti 3M Česko proto upozorňuje na důležitost správného výběru ochranných prostředků, který může pomoci předejít tomu, že zaměstnanec odmítne prostředek použít: „Zaměstnavatelé by se měli zajímat o to, jaké vlastnosti mají ochranné prostředky, které svým zaměstnancům poskytují. Mnohdy se v praxi setkáváme s tím, že zaměstnavatelé nesledují skutečnou funkčnost ochranných prostředků – často prostě při jejich výběru automaticky sáhnou po těch základních. Ty však zpravidla nebývají příliš ergonomické, někdy mohou řádnému výkonu práce i bránit. V takovém případě není divu, že je zaměstnanci raději odloží.

Zajímat se blíže o to, jaké ochranné prostředky poskytují, ostatně zaměstnavatelům ukládají i právní předpisy. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. stanoví, že osobní ochranné pracovní prostředky musí a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko, b) odpovídat podmínkám na pracovišti, c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnanci takový ochranný prostředek, který zohledňuje také jeho individuální potřeby (např. velikost, tvar apod.) a odpovídá podmínkám na pracovišti nebo uzpůsobení pracovního místa tak, aby prostředek splnil svou ochrannou funkci, nejen legislativní požadavky. „Základní OOPP jistě umožní zaměstnavateli splnit povinnost formálně. Kromě analýzy rizik však doporučuji udělat si malý průzkum mezi zaměstnanci, zjistit, jestli jim prostředky správně sedí, co od prostředků požadují a očekávají. Je dobré seznámit se s ochrannými prostředky výrobců, o nichž se ví, že věnují pozornost vývoji svých výrobků. Ty bývají uživatelsky přívětivější – lze je lépe přizpůsobovat potřebám jednotlivých pracovníků a mnohdy jsou nabízeny ve více variantách. Pak by jistě ubývalo případů, kdy zaměstnanci odmítají nebo záměrně „opomíjejí“ ochranný prostředek použít.“ říká Ing. Mandíková a dodává, že s určením vhodných prostředků na míru danému pracovišti rádi pomohou například specialisté ze 3M.

Nejen problematika osobních ochranných prostředků ale také řada novinek z legislativy, informace o nových povinnostech a poznatky státního dozoru se dozvíte na konferenci BOZP v roce 2016, která se uskuteční 25. listopadu 2015 v Praze. Konferenci pořádá redakce portálu BOZPprofi. Hlavním partnerem konference je společnost 3M Česko.

Konference BOZP v roce 2016

Konference přinese komplexní přehled o všech zásadních otázkách BOZP na konci roku 2015 a začátku roku 2016. Akce účastníkům poskytne jedinečnou příležitost setkat se s podobně zaměřenými kolegy a vyměnit si s nimi zkušenosti, ale také vyslechnout výklad klíčových témat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od předních odborníků na BOZP v České republice.

Jako přednášející vystoupí i zástupci státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska orgánů státního dozoru a institucí tvořících politiku státu v oblasti BOZP. Pozváno je také několik zástupců významných společností působících v oboru. Více na www.kursy.cz/bozp2016.

BOZPprofi

BOZPprofi je odborný portál pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navazuje na dříve vydávané odborné příručky nakladatelství Verlag Dashöfer věnované oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s pravidelným aktualizačním servisem. Předplatitelská sekce portálu obsahuje v současnosti 1500 textů s garancí aktuálnosti. Kromě toho přináší portál každý týden volně přístupné informace o novinkách v oboru, nabídce výrobků a služeb pro BOZP a odpovědi na čtenářské dotazy.

Komentáře

Postrádám odpověď...

25.11.2015 - 10:19 Jiří Hána
V článku poněkud postrádám odpověď na otázku z titulku: "Co dělat, když zaměstnanec odmítne používat OOPP?"... Očekával bych právní doporučení ve smyslu "vytýkací dopis", "výpověď..." a pod. Změna OOPP to vždy vyřešit nemusí:-(

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail