Články

13.07.2005
Souhrnná zpráva o celorepublikové kontrole bezpečnosti provozu zásobníkových ohřívačů vody ohřívajících vodu teplem teplonosné látky (středotlakou parou, horkou vodou) a nebo el. proudem.
11.07.2005
Nedostatečná znalost vlastností a technického stavu elektrického zařízení v důsledku neuspokojivé kontroly prostřednictvím diagnostických měření může podpořit vznik úrazů.
07.07.2005
Je individuální typ osobnosti činitelem, který zvyšuje či snižuje počet úrazů v podniku?
30.06.2005
Základní informace o Národním informačním centru pro evropský výzkum, Technologickém centru, Czech Liaison Office for Research and Development, Czech Knowledge Transfer Office a Asociaci výzkumných organizací.
29.06.2005
Stanovení rizik, analýza nebezpečnosti a hierarchie efektivních opatření proti nalezeným rizikům. Normy, které přináší opatření ke stanovení rizika a metody použití hierarchie řízení.
27.06.2005
Přehledová studie o dostupnosti informací o azbestu v anglofonní literatuře a informačních zdrojích.
24.06.2005
Některé bezpečnostní problémy malých a středních podniků a jejich řešení podle projektu European Process Safety Centre.
22.06.2005
Nová koncepce počítačové myši, která díky inovativnímu designu vyžaduje menší statické napětí ve svalech ruky než normální myš.
20.06.2005
Vývojové diagramy pro vývoj a implementaci účinných programů školení bezpečnosti práce. Analýza procesu školení BOZP.
17.06.2005
Zdroj:
Vzhledem ke schválení nového zákona o inspekci práce a předpokládaným změnám v právních předpisech, připravujeme samostatnou Tématickou přílohu, na jejíž tvorbě se můžete podílet i Vy!
15.06.2005
Zdroj:
Smyslem registrace, testování a autorizace chemikálií je zajistit především dokonalejší ochranu pracovníků před riziky expozice chemikáliím a vzniku nemocí z povolání.
14.06.2005
Cílem řešení je návrh efektivního systému předávání informací a využívání získaných poznatků z projektů a kontrol v oblasti BOZP pro jejich aplikaci a realizaci v praktické činnosti inspekčních orgánů.
13.06.2005
Zdroj:
Rozhovor s Jaroslavem Zavadilem, místopředsedou ČMKOS, o významu a potřebnosti zákona o inspekci práce.
10.06.2005
Výsledky výzkumu olomouckých lékařů - srovnání životního stylu a pracovních podmínek pacientů s karcinomem plic s kontrolní skupinou osob bez nádorového onemocnění.
09.06.2005
Zdroj:
Dne 1. června 2005 schválila vláda usnesením č. 661 dokument "Dlouhodobé základní směry výzkumu", které jsou chápány jako základní vstupy pro vypracování návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje.
20.05.2005
Zdroj:
Hlukovou zátěž způsobuje ze 40 % hluk z pracovního prostředí a ze 60 % hluk okolní (z mimopracovních aktivit). Hlučnost prostředí významně ovlivňuje vznik nemocí. Kde číhají největší nebezpečí a jaký je nejúčinnější způsob ochrany? Stop hluku hlásá letošní kampaň Evropský týden BOZP.
09.05.2005
Srovnávací studie dvou francouzských podniků - jejich systémů řízení a jejich aplikace norem pro management bezpečnosti a hygieny práce.
06.05.2005
Zdroj:
Formy a projevy mobbingu. Mobbingu se často daří v narušeném pracovním prostředí, které ovládají problémové osobnosti vytvářející problémové vztahy. Více o původcích a obětech mobbingu.
04.05.2005
Zdroj:
V textu je popsáno nové nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
03.05.2005
Zdroj:
Uvedeny jsou oblasti podpory z Evropského sociálního fondu.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail