Cizí osoby na pracovišti a případný úraz

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Pracuji v nadnárodní společnosti, která vyrábí keramiku. Práce v tomto průmyslu je těžká a náročná (kat. II. a III.). Rádi bychom našim uchazečům o práci dali možnost navštívit před vznikem pracovního poměru naši společnost, být na pracovišti na ranní směně (12 hodin) jako pozorovatel a zvážit, zda mají zájem o spolupráci. Uchazeči o práci nebudou provádět žádné práce, pouze pozorovat pracovní proces v doprovodu osoby, která bude dbát o jejich bezpečnost. Víme, že zodpovídáme za bezpečnost osob, které se pohybují v naší společnosti s naším souhlasem, ale rádi bychom znali správný postup při této dvanáctihodinové návštěvě, a to s minimálním rizikem zranění osoby. Bude v pořádku, když uchazeče bude doprovázet přidělená osoba po celou dobu směny, vybavíme ho OOPP, proškolíme ze zásad BOZP na rizikovém pracovišti, umožníme mu vstup bez jeho lékařské prohlídky? Jak by se řešil případný úraz tohoto návštěvníka?

Povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích, ukládá zaměstnavateli zákoník práce v § 101 odst. 5. Při organizování popisované exkurze je třeba vycházet z hodnocení rizik na pracovištích, na kterých se budou uchazeči zdržovat. Podle programu exkurze je třeba uchazeče instruovat o možných rizicích a o tom, jak se mají v průběhu exkurze chovat a jakých činností se vyvarovat. Je vhodné dokumentovat skutečnost, že uchazeči instruktáž absolvovali. Je samozřejmé, že budou uchazeči po celou dobu pobytu na pracovištích zaměstnavatele pod vedením pověřeného zaměstnance. Co se týká vybavení uchazečů prostředky OOPP, je třeba rovněž vycházet z hodnocení rizik a pokud je to třeba, vybavit uchazeče OOPP stejně jako vlastní zaměstnance. Podrobnosti je třeba řešit plně v kompetenci zaměstnavatele na základě hodnocení rizik na navštívených pracovištích zaměstnavatele. Pokud by přes veškerá bezpečnostní opatření došlo k úrazu uchazeče, bude se odškodnění tohoto úrazu posuzovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Neplatí v tomto případě objektivní odpovědnost zaměstnavatele jako při pracovním úrazu, ale odpovědnost za zavinění.

Autor článku: 

Komentáře

Možný problém

02.04.2014 - 10:55 Radoslav Vlasák
Jedinou nevyřešenou částí jinak velmi erudovaně zodpovězeného dotazu zůstává zmíněná případná pracovnělékařská prohlídka toho adepta zaměstnání, který by měl na pracovišti zaměstnavatele s přítomností závažnějších rizik strávit - byť jen jako pozorovatel seznámený s riziky, vybavený OOPP a pod dohledem - celou pracovní směnu (12 hodin). Dle mého mínění z mnoha důvodů neproveditelná (znalostí zdravotního stavu tohoto adepta ze strany poskytovatele PLS počínaje a třeba úhradou takového posouzení konče), ačkoliv - teoreticky, ale možná i prakticky - může k určitému ohrožení či poškození zdraví dojít. Např. při nezjištěné alergii takového adepta zaměstnání na látky používané v konkrétním pracovním procesu, byť i expozice těmto látkám bude jednorázová a krátká, a to i přes použití příslušných OOPP. Nebo třeba i následkem použití právě těchto OOPP - zdaleka ne všichni lidé je bezproblémově snášejí. A takových - byť nejspíš jen teoretických - příkladů by se jistě dalo najít víc. Nelze zřejmě po potenciálním zaměstnavateli požadovat, aby posouzení zdravotního stavu u těchto adeptů s ohledem na rizika přítomná na tom kterém pracovišti zajistil. Otázkou pak zůstává, jak by byla řešena škoda plynoucí z případné újmy na zdraví - samozřejmě také podle OZ, ale prokazování toho, co kdo měl a mohl pro zabránění vzniku škody učinit a učinil či neučinil, by pracděpodobně byla velmi složitá a problematická. Z dlouholeté praxe takový případ sice nepamatuji, ale... Ono docela stačí, že dost lidí je alergických např. na cement, zvláště v jeho "prašné" podobě, aniž by to ovšem tušili.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail