Články

09.05.2005
Srovnávací studie dvou francouzských podniků - jejich systémů řízení a jejich aplikace norem pro management bezpečnosti a hygieny práce.
06.05.2005
Zdroj:
Formy a projevy mobbingu. Mobbingu se často daří v narušeném pracovním prostředí, které ovládají problémové osobnosti vytvářející problémové vztahy. Více o původcích a obětech mobbingu.
04.05.2005
Zdroj:
V textu je popsáno nové nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
03.05.2005
Zdroj:
Uvedeny jsou oblasti podpory z Evropského sociálního fondu.
19.04.2005
Chemikálie jsou přepravovány vzduchem, potrubím, po kolejích, po silnicích a po moři. Doprava zahrnuje nakládku, přepravu, vykládku a čištění. Nedostatečná kontrola v jakémkoli stadiu může mít za následek úrazy výrobců, přepravců i třetí strany.
18.04.2005
Praktická příručka do školy i k odbornému vzdělávání
04.04.2005
Další příspěvek slovenských odborníků na téma „Ergonomie a preventivně ergonomické programy“.
30.03.2005
Zdroj:
I břemena relativně menší než nadměrná mohou způsobit škody na zdraví.
21.03.2005
Zdroj:
Rozsáhlé pojednání o moderních formách šikany na pracovištích, kterými jsou mobbing, bossing a sexuální harrasment.
18.03.2005
Zdroj:
Exploze dusičnanu amonného na předměstí Toulouse poukázala na nedostatky v havarijní připravenosti a vedla k zákonným změnám ve Francii i Evropské unii.
07.03.2005
Školení a opatření při přípravě zaměstnanců pro práci ve výškách. Z kuchyně odborníků BOZP vedoucího mobilního operátora Eurotel.
07.03.2005
Kritéria výběru OOPP a použití OOPP technickými pracovníky Eurotelu, kteří zajišťují chod základnových stanic v rizikových výškách.
07.03.2005
Rozhovor s pracovníkem BOZP mobilního operátora Eurotel o podmíněné a nepodmíněné ochraně proti rizikům pádu z výšky.
04.03.2005
Zdroj:
Vlastnosti materiálu, z něhož je ochranný oblek vyroben, určují kvalitu výrobku a rozsah jeho možného použití. Na informaci o výrobku jakožto jeho povinné součásti pro spotřebitele se zakládá rozhodnutí, jak a kdy jej použít.
03.03.2005
Zdroj:
Formulář pro organizaci poučení žáků
02.03.2005
Zdroj:
Záznam o úvodním seznámení žáků při nástupu do školy.
24.02.2005
Podle Světové zdravotnické organizace je deprese čtvrtou nejčastější příčinou nákladů na nemoci na světě, po r. 2020 se očekává, že to bude druhá nejčastější příčina hned za srdečními onemocněními.
24.02.2005
Nic nemusí být rozbité, aby to způsobilo úraz. Úrazy jsou normální, očekávaný vedlejší produkt pracovního procesu. Starý versus nový pohled na příčiny úrazovosti.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail