Činnost kontrolních orgánů při zajišťování BOZP na staveništi

Cesta k zahájení investiční akce bývá dlouhá. Po splnění všech zákonných požadavků, dodržení termínů a výběrových řízeních na účastníky výstavby, je stavba zahájena. Existuje několik kontrolních orgánů, se kterými se můžeme na stavbě potkat. Jaké mají tyto orgány pravomoci a povinnosti?

Část 3. Stavební úřad

Část 3. Stavební úřad

Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu:

 • a) provádět kontrolní prohlídky stavby,
 • b) nařizovat neodkladné odstranění stavby,
 • c) nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
 • d) nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
 • e) nařizovat provedení udržovacích prací,
 • f) nařizovat vyklizení stavby,
 • g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména:

 • a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,
 • b) zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
 • c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,
 • d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a měření,
 • e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152stavebního zákona,
 • f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
 • g) zda je řádně prováděna údržba stavby,
 • h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail