Chci se stát OZO aneb zkoušky z odborné způsobilosti ve VÚBP, v.v.i.

O tom, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci získává stále více na významu, svědčí i dotazy přicházející do redakce BOZPinfo.cz na téma: Chci se stát bezpečnostním technikem a nevím, co pro to mám udělat.

Zkoušky z odborné způsobilosti ve VÚBP, v. v. i.

Zkoušky z odborné způsobilosti ve VÚBP, v. v. i.

Pro funkci odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (bezpečnostního technika), je nutné získání odborné způsobilosti podle z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost získaná podle právních předpisů platných před účinností zákona č. 309/2006 Sb. se považuje podle § 22 odst. 2 za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31.12.2011. K tomuto datu bude muset každý bezpečnostní technik absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik u akreditované organizace.

Je to už více než 3 roky, co se ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. i v jiných akreditovaných organizacích pořádaly první zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. „Za tu dobu se úroveň zkoušek u akreditovaných organizací o dost zlepšila. V roce 2007 byla velmi nízká, držitelé akreditace nedodržovali nastavený systém. Nejzávažnější chybou bylo, že uchazeči neprokazovali vzdělání nebo odbornou praxi,“ říká JUDr. Anna Samková z Odboru politiky zaměstnanosti a realizace služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V současné době probíhají ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce VÚBP, v. v. i.  dva kurzy připravující na zkoušku v prevenci rizik. Konzultační kurz pro zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik (třídenní) a Přípravný kurz na zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik (108 hodin a 8 hodin na opakování), který se koná dvakrát ročně. Bližší informace o kurzech najdete zde. Absolvování těchto kurzů není podmínkou k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik.

Zkouška se skládá:

  • z písemné práce, kterou uchazeč musí nejpozději 10 dnů před zkouškou odevzdat. Písemnou práci si může vybrat ze čtyř témat týkajících se rizik v podniku;
  • z písemného testu, který obsahuje 50 otázek. Uchazeč dostane seznam 400 otázek, které se musí na test naučit;
  • z ústní zkoušky, kde se losuje jedna otázka s třemi podotázkami. U ústní zkoušky uchazeči také obhajují písemnou práci.

Po uchazeči o zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik se požaduje:

  • přihláška s razítkem a podpisem od zaměstnavatele (pokud zaměstnavatele má),
  • kopie maturitního vysvědčení,
  • doklad o získané praxi (§ 11 z. č. 309/2006 Sb.).

Absolventi středních i vysokých škol, kteří chtějí pracovat jako odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, si často stěžují, že nemohou splnit požadavek na praxi, protože před nástupem do práce se po nich vyžaduje zkouška z odborné způsobilosti a u zkoušek z odborné způsobilosti chtějí praxi. Podle JUDr. Samkové by u vysokoškoláků neměl být problém, protože praxi získají většinou už na škole a u ostatních je možným řešením pracovat pod vedením zkušeného „bezpečáka“, který zkoušku OZO absolvoval.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail