BOZP ve vysokoškolském vzdělávání

Recenze na knihu: Mainstreaming occupational safety and health into university education

Budoucí inženýři, architekti, zdravotničtí a administrativní pracovníci a manažeři, ti všichni budou muset ve svém pracovním životě brát v úvahu otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato zpráva a v ní obsažené případy ukazují, že ve srovnání s jinými úrovněmi vzdělávání představuje integrace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání více výzev. Tyto případy však také ukazují, že k přijímání opatření pro začlenění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vysokoškolského vzdělávání dochází v různých oborech a různými způsoby. Některé případy mimoto ukazují , že v závislosti na okolnostech je možné využít různé přístupy a různé možnosti. Je důležité uvědomit si určité výzvy spojené s procesem integrace BOZP do vysokoškolského vzdělávání. Cestou vpřed by nakonec mělo být vytvoření přístupu celé vysoké školy s cílem vytvořit bezpečné a zdravé pracovní a vzdělávací prostředí ve spojení se vzděláváním v oblasti rizik. Tento přístup by měl spojit řízení BOZP pro prevenci rizik se zvyšováním povědomí a rozvojem znalostí , dovedností a bezpečných postojů a chování u studentů a zaměstnanců, včetně profesorů a technického administrativního a podpůrného personálu. Je třeba podporovat přenos stávajících příkladů správné praxe a zásad na úrovni vysoké školy a je potřebná výměna nápadů i konkrétních nástrojů. Publikaci vydala Evropská agentura bezpečnosti a oichrany zdraví při práci. její elektronická verze je dostupná v angličtině na adrese http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstream_osh_university_education, přičemž její základní shrnutí je v českém jazyce dostupné jako E-fact 91 na adrese http://osha.europa.eu/cs/publications/factsheets/cs_91.pdf.

European Agency for Safety and Health at Work. Mainstreaming occupational safety and health into university education. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. 171 s. ISBN 978-92-9191-271-1.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail