BOZP v Úředním věstníku EU: září 2008

Výběr 7 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 225/15 2.9.2008

1

MEDIA 2007 : vývoj, propagace, distribuce a vzdělávání : výzva k předkládání návrhů EACEA/25/08 : podpora vývoje on-line a off-line interaktivních děl.
        anotace: Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007). Jedním z cílů programu je podporovat poskytováním finanční podpory rozvoj produkčních projektů určených pro evropský a mezinárodní trh předložených nezávislými evropskými produkčními společnostmi.
        klíčová slova: díla audiovizuální - produkce - kultura - kinematografie - podpora - programy - média - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 225/18 2.9.2008

2

MEDIA 2007 : vývoj, propagace, distribuce a vzdělávání : výzva k předkládání návrhů EACEA/25/08 : Podpora přípravy projektů výroby : hrané filmy, tvůrčí dokumenty a animované filmy : samostatné projekty, souborné financování a souborné financování 2. fáze.
        anotace: Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007). Jedním z cílů programu je podporovat poskytováním finanční podpory rozvoj produkčních projektů určených pro evropský a mezinárodní trh předložených nezávislými evropskými produkčními společnostmi v těchto kategoriích: dramatické pořady, tvůrčí dokument a animovaný film.
        klíčová slova: kinematografie - filmy - díla audiovizuální - projekty - podpora - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 231/1 9.9.2008

3

Zpráva Komise o programu Evropského společenství SAFA (Posuzování bezpečnosti zahraničních letadel).
        anotace: Tato zpráva přináší souhrnné informace o programu Evropského společenství SAFA, který je zaměřen na posuzování bezpečnosti zahraničních letadel. S 27 členskými státy EU má tedy program ES SAFA celkem 41 účastnických států.
        klíčová slova: letadla - doprava letecká - bezpečnost - kontroly - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 244/4 25.9.2008

4

Bezpečnost letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství : zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES).
        anotace: Hlavním záměrem této zprávy je ukázat, nakolik se daří dosáhnout cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství, tzv. „směrnici SAFA“, a do jaké míry uplatňování této směrnice přispívá k posílení bezpečnosti letectví v Evropě.
        klíčová slova: doprava letecká - letadla - bezpečnost - letectví

Úřední věstník Evropské unie - č. L 255/5 23.9.2008

5

Směrnice Komise 2008/87/ES ze dne 22. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.
        anotace: Příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnici Rady 82/714/EHS, se mění v souladu s přílohou I této směrnice.
        klíčová slova: plavidla - lodi - doprava lodní - plavby vnitrozemské - požadavky technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 257/14 25.9.2008

6

Směrnice Komise 2008/89/ES ze dne 24. září 2008, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Příloha II směrnice Rady 76/756/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel se mění v souladu s touto směrnicí.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - osvětlení - signalizace - montáže - zařízení světelná

Úřední věstník Evropské unie - č. L 260/13 30.9.2008

7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi, včetně nakládky a vykládky, překládky z jednoho druhu dopravy na jiný a zastávek vynucených okolnostmi dopravy.
        klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava - doprava pozemní - doprava silniční - doprava železniční - doprava lodní - státy členské

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail