BOZP v Úředním věstníku EU: únor 2010

Výběr 7 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 38/9 11.2.2010

1

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky.
        anotace: Tímto rozhodnutím se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky. Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez potřeby dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.
        klíčová slova: výrobky stavební - materiály stavební - obklady - lepidla - oheň - reakce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 38/11 11.2.2010

2

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek.
        anotace: Tímto rozhodnutím se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek. Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez potřeby dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.
        klíčová slova: výrobky stavební - materiály stavební - desky - oheň - reakce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 38/13 11.2.2010

3

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu.
        anotace: Tímto rozhodnutím se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu. Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez potřeby dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.
        klíčová slova: výrobky stavební - materiály stavební - tmely - oheň - reakce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 38/15 11.2.2010

4

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES.
        anotace: Tímto rozhodnutím se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES. Nová lhůta pro předložení dokumentace k látkám a typům přípravků uvedeným v příloze se stanoví na 28. února 2011.
        klíčová slova: přípravky biocidní - látky účinné - dokumentace - zkoušky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 38/17 11.2.2010

5

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic.
        anotace: rozhodnutím se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic. Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez potřeby dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.
        klíčová slova: výrobky stavební - materiály stavební - pryskyřice syntetické - cement - potěry - oheň - reakce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 40/4 13.2.2010

6

Nařízení Komise (EU) č. 127/2010 ze dne 5. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.
        anotace: Tímto nařízením se mění některý ustanovení nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.
        klíčová slova: letadla - výrobky letecké - způsobilost - personál

Úřední věstník Evropské unie - č. L 48/12 25.2.2010

7

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2010, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.
        anotace: Směrnice 2000/53/ES zakazuje použití olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chrómu pro materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003 kromě případů uvedených v příloze II uvedené směrnice a za podmínek v ní upřesněných. Komise v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/53/ES má pravidelně pozměnit přílohu II uvedené směrnice v závislosti na technickém a vědeckém pokroku. V příloze II směrnice 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel vyňaté ze zákazu stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Příloha II uvedené směrnice se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: vozidla - životnost - látky - kovy těžké - materiály

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail