BOZP v Úředním věstníku EU : srpen - září 2011

Výběr 10 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. C 248/22 25.8.2011

1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Dopad politik EU na pracovní příležitosti, potřeby odborné přípravy a pracovní podmínky pracovníků v dopravě“ (průzkumné stanovisko).
        anotace: Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Dopad politik EU na pracovní příležitosti, potřeby odborné přípravy a pracovní podmínky pracovníků v dopravě“ (průzkumné stanovisko). Před odvětvím dopravy stojí v blízké budoucnosti několik výzev, jako jsou omezené zásoby a možný růst cen ropy, nutný pokrok v oblasti energetické účinnosti, požadavek účasti na boji proti změně klimatu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice, stejně jako stárnutí obyvatelstva s dopadem na dostupnost kvalifikovaných pracovních sil na jedné straně a odlišných potřeb mobility na straně druhé. Tomuto vývoji je věnováno následující stanovisko EHSV.
        klíčová slova: příležitosti pracovní - doprava - příprava odborná - síla pracovní - stanoviska

Úřední věstník Evropské unie - č. L 199/48 2.8.2011

2

Směrnice Rady 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
        anotace: Tato směrnice stanoví rámec Společenství pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem s cílem zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací. Zajišťuje, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem za účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření. Zajišťuje nezbytnou informovanost a účast veřejnosti ve vztahu k nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a současně řádně zohledňuje otázky bezpečnosti a chráněných obchodních informací.
        klíčová slova: odpady radioaktivní - paliva vyhořelá - bezpečnost - ochrana - záření ionizující - informovanost - veřejnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 215/1 20.8.2011

3

Nařízení Komise (EU) č. 834/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        anotace: Toto je nařízení Komise (EU) č. 834/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - vývoz - dovoz

Úřední věstník Evropské unie - č. L 233/1 9.9.2011

4

Předpis č. 16 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) : jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX.
        anotace: Tento předpis č. 16 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) - jednotná ustanovení pro schvalování se týká a) bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech, b) vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX.
        klíčová slova: systémy zádržné - pásy bezpečnostní - děti - vozidla motorová - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 233/95 9.9.2011

5

Předpis č. 44 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) : jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“).
        anotace: Tento předpis č. 44 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) definuje jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“). Tento předpis platí pro dětské zádržné systémy, které jsou vhodné k instalaci v motorových vozidlech se třemi nebo více koly a které nejsou určeny pro užívání se sklopnými sedadly nebo se sedadly směřujícími bočně.
        klíčová slova: zařízení zádržná - děti - vozidla motorová - ustanovení - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 234/44 10.9.2011

6

Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova nebo kadmia.
        anotace: Toto je rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, co se týče výjimek pro použití olova nebo kadmia.
        klíčová slova: kadmium - olovo - výjimky - pokrok technický - používání

Úřední věstník Evropské unie - č. L 244/1 21.9.2011

7

Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2011 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů z nových činností a plynů.
        anotace: Toto je rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2011 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, do něhož byly zahrnuty pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů z nových činností a plynů.
        klíčová slova: plyny skleníkové - emise - plyny - monitorování - výkazy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 246/1 23.9.2011

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu.
        anotace: Tato směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, obsahuje ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu.
        klíčová slova: traktory - trhy - režim přechodný - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. L 247/47 24.9.2011

9

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2011, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.
        anotace: Toto je prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2011, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.
        klíčová slova: prevence - znečištění - dotazníky - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 247/54 24.9.2011

10

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2011, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů.
        anotace: Toto je prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2011, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů.
        klíčová slova: odpady - spalování - dotazníky - zprávy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail