BOZP v úředním věstníku EU: říjen - listopad 2010

Výber 14 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. C 282 E/1 19.10.2010

1

Postoj Rady (EU) č. 15/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
        anotace: Tento postoj Rady (EU) č. 15/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, stanoví podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh stanovením harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a pro používání označení CE u těchto výrobků.
        klíčová slova: výrobky stavební - harmonizace - pravidla - charakteristiky - CE - trhy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 270/1 14.10.2010

2

Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES.
        anotace: Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 se zabývá standardizovaným a bezpečným systémem registrů emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES.
        klíčová slova: plyny skleníkové - emise - registry - standardizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 276/1 20.10.2010

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013).
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 se zabývá Evropským programem monitorování Země (GMES) a jeho počátečními provozními činnostmi (2011–2013).
        klíčová slova: monitorování - Země - programy - Evropa - provoz

Úřední věstník Evropské unie - č. L 276/11 20.10.2010

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008.
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 se zabývá zřízením Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008.
        klíčová slova: navigace - družice - programy - Evropa - řízení - agentury

Úřední věstník Evropské unie - č. L 276/22 20.10.2010

5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 řeší problematiku evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.
        klíčová slova: doprava železniční - doprava nákladní - Evropa - konkurenceschopnost - sítě dopravní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 280/29 26.10.2010

6

Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému.
        anotace: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2010 mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému.
        klíčová slova: doprava železniční - systémy vysokorychlostní - řízení dopravy - provoz - Evropa

Úřední věstník Evropské unie - č. L 291/22 9.11.2010

7

Nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.         anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8. listopadu 2010 se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a provádí se jím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - tabulky registrační - umístění

Úřední věstník Evropské unie - č. L 291/36 9.11.2010

8

Nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.         anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010 se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a provádí se jím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        klíčová slova: vozidla motorová - odtahy - vozidla přípojná - bezpečnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 292/2 10.11.2010

9

Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.         anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010 se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a provádí se jím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - skla čelní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 292/21 10.11.2010

10

Nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9. listopadu 2010 o požadavcích pro schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9. listopadu 2010 se zabývá požadavky pro schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - bezpečnost - konstrukce - kryty - kola

Úřední věstník Evropské unie - č. L 297/1 13.11.2010

11

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 : Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 se zabývá jednotným ustanovením pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - žárovky - svítilny - světlomety

Úřední věstník Evropské unie - č. L 297/183 13.11.2010

12

Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 : Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění : Série změn 11.
        anotace: Tyto změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 řeší jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění.
        klíčová slova: vozidla motorová - brzdy - řízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 304/21 20.11.2010

13

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 29 : Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 29 se zabývá jednotným ustanovením pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla.
        klíčová slova: vozidla užitková - cestující - ochrana - kabiny - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 310/18 26.11.2010

14

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 64 : Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 64 se týká jednotných ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách.
        klíčová slova: vozidla - vybavení - schvalování - pneumatiky - vzduch - tlak - monitorování

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail