BOZP v úředním věstníku EU: prosinec 2010 - leden 2011

Výběr 10 směrnic z Official Journal of EU s plným textem
Úřední věstník Evropské unie - č. L 317/39 3.12.2010
1

Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem.
        anotace: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010 definuje třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem.
        klíčová slova: výrobky stavební - oheň - plechy - povlaky - reakce

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 317/42 3.12.2010
2

Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny.
        anotace: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010 stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny.
        klíčová slova: výrobky stavební - oheň - reakce - vlákna

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 334/17 17.12.2010
3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).
        anotace: Tato směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 se zabývá problematikou průmyslových emisí. Tato směrnice se vztahuje na průmyslové činnosti, které způsobují znečištění, nevztahuje se na výzkum, vývoj a zkoušení nových výrobků a postupů.
        klíčová slova: emise - průmysl - znečištění - prevence

 

Úřední věstník Evropské unie - č. C 6/5 11.1.2011
4

Sdělení Komise : Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize.
        anotace: Toto sdělení Komise obsahuje dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize.
        klíčová slova: podpora státní - financování - krize hospodářská - EU - sdělení

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 8/1 12.1.2011
5

Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        anotace: Toto je nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
        klíčová slova: štítky - vozidla motorová - vozidla přípojná - čísla identifikační - bezpečnost - požadavky - schvalování

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 9/5 13.1.2011
6

Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/134/ES, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum.
        anotace: Toto je rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/134/ES, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum.
        klíčová slova: výzkum - rada pro výzkum - EU

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 9/11 13.1.2011
7

Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011 o určitých druzích informací o biopalivech a biokapalinách, které mají hospodářské subjekty předložit členským státům.
        anotace: Toto rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011 se zabývá určitými druhy informací o biopalivech a biokapalinách, které mají hospodářské subjekty předložit členským státům.
        klíčová slova: biopaliva - biokapaliny - informace - subjekty hospodářské - státy členské

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 12/1 15.1.2011
8

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
        anotace: Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami stanoví zvláštní požadavky pro výrobu a uvádění na trh materiálů a předmětů z plastů, které: jsou určené pro styk s potravinami nebo jsou již ve styku s potravinami nebo u nichž se dá důvodně předpokládat, že přijdou do styku s potravinami.
        klíčová slova: materiály - předměty - plasty - potraviny - nařízení

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 13/64 18.1.2011
9

Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2011, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek.
        anotace: Toto je rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2011, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek.
        klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava - odchylky - oprávnění - státy členské

 

Úřední věstník Evropské unie - č. L 23/16 27.1.2011
10

Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009.
        anotace: Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 uvádí informace, které mají výrobci poskytovat za účelem prokázání, že splňují podmínky pro udělení výjimky podle čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009.
        klíčová slova: emise - oxid uhličitý - výjimky - nařízení

 
 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail