BOZP v Úředním věstníku EU : květen 2011

Výběr 8 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. C 132/78 3.5.2011

1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Přezkum strategie Společenství týkající se rtuti“
        anotace: Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Přezkum strategie Společenství týkající se rtuti“, ve kterém EHSV prezentuje své připomínky ke strategii a navrhuje další postupy v této problematice.
        klíčová slova: rtuť - strategie - používání - omezení

Úřední věstník Evropské unie - č. C 132/94 3.5.2011

2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k tématu „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu : směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020“
        anotace: Toto je stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k tématu „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020“.
        klíčová slova: provoz silniční - bezpečnost - EU - politika evropská

Úřední věstník Evropské unie - č. L 120/1 7.5.2011

3

Předpis č. 110 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) : jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) : II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu
        anotace: Tento předpis se vztahuje na část I - Zvláštní součásti motorových vozidel kategorií M a N ( 1 ), která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) a na část II - Vozidla kategorií M a N ( 1 ) s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu.
        klíčová slova: vozidla motorová - plyn zemní - pohony

Úřední věstník Evropské unie - č. L 122/22 11.5.2011

4

Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007
        anotace: Tímto nařízením se zavádí systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů, jak je uvedeno v článku 14a směrnice 2004/49/ES. Účelem tohoto systému udělování osvědčení je poskytnout důkaz, že subjekt odpovědný za údržbu zavedl svůj systém údržby a může splnit požadavky stanovené v tomto nařízení, a zajistit tak, že všechny nákladní vozy, za jejichž údržbu je odpovědný, jsou v bezpečném provozuschopném stavu.
        klíčová slova: doprava železniční - doprava nákladní - údržba - osvědčení - bezpečnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 124/21 13.5.2011

5

Nařízení Komise (EU) č. 459/2011 ze dne 12. května 2011, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 631/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu
        anotace: Tímto nařízením Komise (EU) č. 459/2011 ze dne 12. května 2011, se mění příloha nařízení (ES) č. 631/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu.
        klíčová slova: vozidla motorová - chodci - ochrana - provoz silniční

Úřední věstník Evropské unie - č. L 131/22 18.5.2011

6

Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o elektrické, ovládací a komunikační kabely
        anotace: Toto rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2011 definuje postup ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o elektrické, ovládací a komunikační kabely.
        klíčová slova: výrobky stavební - posuzování shody - kabely

Úřední věstník Evropské unie - č. L 143/38 31.5.2011

7

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. května 2011, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES zavádí symbol pro informování veřejnosti o klasifikaci vod ke koupání a zákazu koupání nebo varování před koupáním
        anotace: Toto prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. května 2011, zavádí symbol pro informování veřejnosti o klasifikaci vod ke koupání a zákazu koupání nebo varování před koupáním. S cílem aktivně šířit informace o klasifikaci vod ke koupání a zákazu koupání nebo varování před koupáním podle čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/7/ES a zajistit, aby tyto informace byly neprodleně k dispozici, se zavádějí tyto symboly: 1. symboly pro informování o zákazu koupání nebo varování před koupáním v souladu s částí 1 přílohy tohoto rozhodnutí; 2. symboly pro informování o klasifikaci vod ke koupání v souladu s částí 2 přílohy tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: koupání - voda - symboly - zákazy - varování - informace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 145/1 31.5.2011

8

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel
        anotace: Toto nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nová lehká užitková vozidla. Toto nařízení stanoví průměrné emise CO2 z nových lehkých užitkových vozidel ve výši 175 g CO 2 /km pomocí zlepšení technologií vozidel, jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a prováděcími opatřeními k němu, a pomocí inovativních technologií. Dále toto nařízení stanoví pro dobu od roku 2020 cíl 147 g CO2 /km pro průměrné emise nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v Unii, a to po potvrzení proveditelnosti, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 1.
        klíčová slova: vozidla užitková - emise - technologie - inovace - EU

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail