BOZP v Úředním věstníku EU : červenec 2011

Výběr 4 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. L 181/22 9.7.2011

1

Nařízení Komise (EU) č. 661/2011 ze dne 8. července 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD.
        anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 661/2011 ze dne 8. července 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 se zabývá vývozem některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD.
        klíčová slova: odpady - využití - země třetí - OECD

Úřední věstník Evropské unie - č. L 182/2 12.7.2011

2

Nařízení Komise (EU) č. 664/2011 ze dne 11. července 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé směsi odpadů do přílohy IIIA uvedeného nařízení.
        anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 664/2011 ze dne 11. července 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 se zabývá přepravou odpadů s cílem zařadit některé směsi odpadů do přílohy IIIA uvedeného nařízení.
        klíčová slova: odpady - přeprava - směsi

Úřední věstník Evropské unie - č. L 185/30 15.7.2011

3

Nařízení Komise (EU) č. 678/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se nahrazuje příloha II a mění přílohy IV, IX a XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).
        anotace: Toto nařízení Komise (EU) č. 678/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se nahrazuje příloha II a mění přílohy IV, IX a XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 194/19 26.7.2011

4

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009.
        anotace: Tímto prováděcím nařízením Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011 se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009.
        klíčová slova: emise - oxid uhličitý - automobily osobní - technologie - inovace

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail