BOZP v Úředním věstníku EU: březen 2010

Výběr 5 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 57 A/2 9.3.2010

1

Příručka pro otevřená výběrová řízení.
        anotace: Evropské instituce vybírají budoucí úředníky v otevřených výběrových řízeních. Otevřená výběrová řízení představují řadu zkoušek, na jejichž základě jsou uchazeči vybíráni. Tato výběrová řízení jsou otevřena všem občanům Evropské unie, kteří splňují dané požadavky. Toto řízení poskytuje všem uchazečům stejnou příležitost dokázat jejich schopnosti a zaručuje, že k výběru dojde na základě zásluh a s ohledem na zásadu rovného zacházení. Tato příručka je nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a uchazeči si ji musí pozorně přečíst.
        klíčová slova: řízení výběrová - EU - příručky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 55/1 5.3.2010

2

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti.
        anotace: Toto nařízení stanoví opatření pro provádění společných základních norem pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jež ohrožují bezpečnost civilního letectví, a obecná opatření doplňující společné základní normy.
        klíčová slova: letectví civilní - doprava letecká - bezpečnost - opatření bezpečnostní - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 72/17 20.3.2010

3

Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES.
        anotace: Touto směrnicí se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES. Seznam příloh a přílohy I, II a III se mění v souladu s přílohou I této směrnice.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - systémy - zařízení proti rozstřiku

Úřední věstník Evropské unie - č. L 72/38 20.3.2010

4

Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2010 o harmonizovaných podmínkách využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii.
        anotace: Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat technické podmínky pro dostupnost a efektivní využívání kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro systémy zajišťující mobilní komunikační služby na palubách plavidel v teritoriálních vodách Evropské unie.
        klíčová slova: spektrum rádiové - pásma kmitočtová - podmínky technické - telefony mobilní - komunikace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 72/42 20.3.2010

5

Doporučení Komise ze dne 19. března 2010 o oprávnění pro systémy mobilních komunikačních služeb na palubách plavidel (služeb MCV).
        anotace: Záměrem tohoto doporučení je koordinovat vnitrostátní podmínky a postupy pro udělování oprávnění, které se týká využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v teritoriálních vodách členských států, aby bylo usnadněno zavedení těchto služeb v EU a zároveň se vyloučily škodlivé interference působené službami MCV pozemním službám elektronických komunikací.
        klíčová slova: spektrum rádiové - komunikace elektronické - služby - plavidla

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail